#

šimáčkova

Bytový komplex Šimáčkova zahrnuje pět bytových domů půdorysného tvaru písmene „L“, které budou budovány ve třech etapách. Domy mají pět nadzemních podlaží, kdy na střeše 4 NP je umístěno uskočené páté atikové podlaží. Celý soubor obsahuje celkem 204 bytů, 3% bytů 1+kk, 30% bytů 2+kk, 60% bytů 3+kk, 7% bytů 4+kk. V nárožích přízemí všech pěti objektů jsou navrženy plochy pro komerční využití – celkem 190m2. Podzemní garáže jsou navrženy jako jednopodlažní nebo dvoupodlažní.

stavební povolení z roku 2011 mluví o očekávaném vyhotovení stavby 12/2013
reálný počátek stavby: 5/2013
web projektu: iafchequia.cz


Články týkající se projektu "šimáčkova":