#

pec

Na svou dobu technologicky nadčasově vyspělá Vysoká pec č.1 z roku 1911 produkovala ročně 300 tisíc tun speciálního a slévárenského železa. Její činnost probíhala až do roku 1998.

Naučná prohlídková trasa vede návštěvníky cestou bývalého technologického toku materiálu pro výrobu surového železa. Skipovým výtahem se dostanou do místa vsázky, tzv. tlamy pece, která se kdysi plnila koksem, železnou rudou, vápencem a dalšími příměsmi. Svůj „náklad“ skipový výtah dále doveze až na vrchol pece, odkud umožňuje návštěvníkům jedinečný výhled. Po zpáteční cestě mohou zájemci nahlédnout do nitra pece, zastavit se na odlévací plošině a navštívit řídící centrum vysoké pece, tzv. velín.

Na přelomu 2014/15 byla realizována 25 metrů vysoká nástavba. Ta symbolizuje oheň, který nad pecí v minulosti plál, když se produkovalo hodně vysokopecního plynu. V nástavbě je umístěn prezentační prostor – součást naučné stezky, výše pak kavárna, v úrovni C klub a v úrovni D (71,425m) střešní vyhlídková terasa.


Články týkající se projektu "pec":