Parkovací dům krajský úřad

Město Ostrava vypsalo veřejnou zakázku na realizaci parkovacího domu u Krajského úřadu na ulici 28.října. Spoluzadavatelem této veřejné zakázky jsou Ostravské komunikace, a.s.

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v realizací stavby Parkovacího domu u Krajského úřadu, sestávající z(e): – realizace stavby „Parkovací dům u Krajského úřadu“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“) ve věcném a technickém rozsahu podle specifikace předmětu veřejné zakázky; – vyhotovení navazujících stupňů projektové dokumentace, jak je definováno v zadávacích podmínkách (dále také „navazující stupeň dokumentace“); – zastoupení zadavatele v řízeních souvisejících s realizací stavby, s vyhotovením navazujících stupňů dokumentace a dalších činností, v jejichž důsledku dojde k povolení užívání stavby a zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudace) pro tuto stavbu, pro úplnost se jedná o všechny činnosti, které běžně vykonává stavebník při přípravě a realizaci stavby.

Město Ostrava tedy hledá firmu, která by realizovala výstavbu parkovacího domu. Nemá ale potřebnou dokumentaci pro provedení stavby, která je u tak staticky náročné stavby více jak žádoucí.
Obecně pro povolení stavby Stavebním úřadem je zapotřebí mít dokumentaci pro povolení/ohlášení stavby. Záleží na velikosti a specifikaci objektu. U jednoduchých staveb, například menší rodinné domy, se pak často od vyhotovení dokumentace pro provedení stavby upouští. Dokumentace pro provedení stavby zpřesňuje a specifikuje projektovou dokumentaci. Obsahuje výpisy fasádních výplní, klempířských prvků, truhlářských prvků apod. Definuje prostupy konstrukcemi, materiály, a mnoho dalšího. Součástí jsou také výkresy vyztužení nosných konstrukcí.

Největším benefitem dokumentace pro provedení stavby je identifikace kolizí různých technických sítí. Predikce a identifikace problémů, které by se jinak projevily až během realizace stavby. Podklady umožňující kontrolovatelnost a realizovatelnost samotné stavby.

Na absenci dokumentace pro provedení stavby zástupci města Ostravy reagovali tak, že tento typ dokumentace neměl ani projekt Nové Lauby a že v tomto případě město aplikuje metodu Design & Build.

Metoda Design & Build

Jedná se o poměrně novou metodu, která zkracuje dobu výstavby staveb a šetří tak peníze investorovi. Princip spočívá v tom, že JEDEN subjekt vyhotoví projektovou dokumentaci a zároveň provede i samotnou realizaci stavby. Realizační firma se tak předem může na konkrétní stavbu připravit a ví, co během stavby může očekávat za možné komplikace. Zároveň fakt, že celý proces přípravy a realizace stavby vykonává jeden subjekt, je odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu přenesena zcela, nebo částečně, na zhotovitele stavby. Zároveň dochází k úspoře času, kdy se po vyhotovení projektu hledá realizační firma.

Sedí tedy aplikace metody Design & Build na aktuálně vypsanou veřejnou zakázku? Ne zcela úplně.
Město totiž má dokumentaci pro povolení stavby. Která je však pro realizaci stavby zcela nedostatečná. Chybějící části dokumentace a samotnou realizaci pak Ostrava poptává po dalším subjektu.

Bohužel se v českém prostředí nejedná o výjimečný počin kdy je metoda Desing & Build změněna na metodu „Desing + Design & Build“. Což odporuje principu této metody. Překroucené použití metody rovněž zbytečně navyšuje cenu realizace zakázky, protože každý rozumný zhotovitel si stavbu s tolika neznámými pojistí vyšší nabídkou cenou. Zároveň se téměř zdvojuje cena za vyhotovení dokumentace.

Ostrava původně chtěla postupovat běžnou metodou, kdy po vypracování dokumentace pro povolení stavby si nechávala zpracovat i dokumentaci pro provedení stavby. Během projekčních prací však město uzavřelo dodatek ke smlouvě (odkaz na dodatek z webu hlidacstatu.cz) a z dokumentace pro provedení stavby se staly „projekční standardy“, které jsou uváděny jako stupeň dokumentace. Česká legislativa však nezná takový stupeň dokumentace. Je to jen jiný název pro Design manuál. Tedy dokument, kde máte vypsané jednotlivé prvky stavby, které by se měly dodržet a na stavbě použít.

Znění dodatku

Cena stavby

Samotné město neví předběžnou cenu stavby. Podklady jsou nedostatečné a některé kapitoly rozpočtu nelze pro neúplnost podkladu nacenit.

Web zdopravy.cz v únoru publikoval článek s informaci o hledání zhotovitele provedení stavby, kde je uvedeno, že stavba vyjde asi na 600 milionů korun bez DPH. Původní udávaná cena z roku 2019 byla 350 milionů korun. V případě vyhotovení dokumentace pro provedení stavby lze stavbu nacenit poměrně přesně.

Nové Lauby také pouze s dokumentací pro povolení stavby

Představitelé města se odkazují na to, že Nové Lauby měly rovněž pouze vyhotovenou dokumentaci pro povolení stavby. Musíme však připomenout, že projekt byl prodán soukromému investorovi a je již čistě na něm, jaký postup v předrealizační fázi stavby zvolí.

Zároveň samotná dokumentace pro povolení stavby byla vyhotovena nesrovnatelně podrobněji a komplexněji. Což si může každý ověřit v příloze jednotlivých zakázek.

Dotazy k veřejné zakázce

Každý potenciální uchazeč o veřejnou zakázku má možnost položit zadavateli doplňující dotaz. Těch je pouze k této zakázce 50 (vztahuje se k datu napsaní tohoto textu, tedy 24.3. 2023). Některé dotazy poukazují na to, co píšeme v tomto článku. Takto překroucena zakázka má mnoho neznámých. Datum pro podání nabídek bylo dokonce na žádost uchazečů prodlouženo. Průběžně jsou doplňovány chybějící podklady. Chaos.

Například město Opava obdobnou metodou hledala dodavatele stavby rekonstrukce zimního stadionu. K této stavbě, která je násobně technologicky složitější, byly vzneseny jen 4 dotazy.

Bohužel mnoho odpovědí je ve formě „je předmětem navazujícího stupně dokumentace“. Tedy nevíme a vypracuje to zhotovitel.

zdroj: ostrava.cz / hlidacstatu.cz

Související články


Komentáře

 1. názor :

  To zase bude světelného smogu, bílé tyče jako u fakulty umění a stovky bílých bodových světýlek… Opravdu udržitelná architektura 21. století.

  Thumb up 19 Thumb down 17
 2. Dan :

  Na teto stavba, krome predrazene ceny za neco jako garaz, me stve, ze si hraje na neco extra. Neco co neni a strhava pozornost z planovane stavby koncertni sine. To uz nemluvim o tom, ze Cernakostka bude vedle tech dvou staveb az neviditelna.

  Thumb up 17 Thumb down 14
 3. Dan :

  Dan: *na teto stavbe

  Thumb up 1 Thumb down 2
 4. Martin H. :

  Výborný článek. Podrobný, s vysvětlením, s příklady. Analýza určitě dala práci a díky za to.

  Thumb up 25 Thumb down 5
 5. Vítek :

  Soutěžit větší stavby je problém, zvláště v době inflace. Zvolený způsob jakésího generálního dodavatele jen přiznává to, že v podmínkách veřejné správy není síla postupně vysoutěžit jednotlivé kroky. U každé stavby jsou stejně vícepráce, které nebyly v projektu. Takto se to snad pokryje a bude po problému. Na každé stavbě se nějaká cihla ztratí!!!

  Thumb up 8 Thumb down 0
 6. Hans :

  Já už fakt nevím, kde je ten problém. Mám pocit, že v Ostravě všechno co by mělo být především užitné a efektivní je zbytečne předražené a megalomanské.. Pak samozrejme nemůžou zbýt peníze na údržbu všeho ostatního.

  Thumb up 12 Thumb down 7
 7. NPete :

  Nějak jsem přehlédl umístění stavby ,
  To bude na rohu 28.rijna/ na Jízdárně nebo se pletu děkuji

  Thumb up 2 Thumb down 0
 8. Martin :

  Takže jednoduše řečeno je to klasika Kotkova Projektstudia, kdy mu to nakreslí studenti a pak to horko těžko lze postavit. Nechápu jak je možné, že byl schopný „takto obejít“ podepsanou SOD s realizační PD.

  Thumb up 21 Thumb down 2
 9. M :

  Ta Ostrava to je fakt neskutečný bordel. Pořád nějaké problémy s dokumentací k jakékoliv stavbě. A pořád nějaké výmluvy že my nic, to oni, to se vyřeší potom, to si vyřeší oni, bla bla bla…

  Thumb up 10 Thumb down 6
 10. Mx :

  Tady je zas názorů, co by nejradši zase udělali tuctovou nezajímavou kostku ap., hlavně nevybočovat z ostravského standardu !!!! Zase něco na úrovni průměrného regionu. Nedokážu pochopit tyto zamrzlé názory, kvůli toho je Ostrava, tam kde je, tj. pořád převaha všeho v průměru a nadprůměr jen na papíře. Doufám, že tato zajímavá stavba vznikne a přesně se bude hodit k další zajímavé architektuře v této budoucí čtvrti.

  Thumb up 6 Thumb down 8
 11. M :

  Mx: Tak ty jsi hodně mimo. Asi nikdo tady není pro to, aby se tady stavěly nějaké průměrné šedé stavby, ale toto konkrétně je totální humus, neudržitelný, jak ekologicky tak ekonomicky, a jak nám ukazují realizované projekty, vizualizace a realizace jsou naprosto odlišné věci. Po těchto zkušenostech někdo pořád věří, že se něco realizuje tak, jak je to prezentováno? Wow, buď jsi (nejen) v Ostravě první den, nebo extrémně naivní. Blahopřeji…

  Thumb up 7 Thumb down 5
 12. Staré Dacan :

  Tartan is the solution. Nebo antuka 😄💩

  Thumb up 2 Thumb down 1
 13. Mx :

  M: mimo jsi sám. Co je na tom ekonomicky a ekologicky neudržitelné, děkuji za konkrétní odborné zhodnocení a vysvětlení, když takto argumentuješ a ještě urážíš? A nemotej sem odklony od vizualizací, na ty tady já upozorňuji 20x ročně mimoni. S lidmi bez základní úrovně diskuse, co jdou osobní roviny, budu jednat stejnou mincí.

  Thumb up 6 Thumb down 3
 14. Martin [msstavby.cz] :

  Mx: Neekonomický a neekologický je už samotný návrh stavby, který vyžaduje složité konstrukční řešení. To má zásadní vliv na množství použité ocelové výztuže a betonu. Což jsou neobnovitelné materiály. Parkovací dům opravdu nemusí levitovat…

  Osobně neznám nikoho z odborné veřejnosti, komu by se ten návrh líbil.

  Z přiložených dokumentů veřejné zakázky.

  Thumb up 10 Thumb down 5
 15. Martin [msstavby.cz] :

  Martin H.: Děkuji. Od napsání textu přibylo dalších 29 dotazů k VZ.

  Thumb up 6 Thumb down 3
 16. MM :

  Hans: Protože to tak lidé chtějí :-( Běžte se zeptat do hospody, na zastávku tramvaje a podobně. Čím víc to svítí a bliká, tím je to zajímavější. Řeknu to blbě, ale pokud má polovina obyvatel v bytě zelenou nebo meruňkovou výmalbu pokojů, těžko ohodnotí střídmou stavbu pozitivně. Politici na to slyší, jsou ze stejného těsta a tak máme další a další přebarvené vizualizace na efekt. Pak tím trpí realizace a následná údržba včetně bobtnajících výdajů. Ale to už nikdo neřeší, po nás potopa.

  Thumb up 13 Thumb down 1
 17. ELB :

  MM: Výstižné, ano, to je hlavní problém, politici slyší na pokleslý vkus voličů, neboť „jsou ze stejného těsta“. Osobně jsem zcela proti budování posttotalitní megalomanské Potěmkinovy vesnice v této lokalitě, jak jsem ostatně již, k nelibosti mnohých, napsal v diskusi o koncertní hale. Ale připustím-li, že bude tento záměr realizován, pak bych se opravdu bál výsledků psychoanalýzy vedení města a kraje, jež do centrálního kontrapunktu ke koncertní hale umístí podobně přeexponovanou levitující a světélkující garáž. Osobně nevyžádaně a ve vší zdvořilosti doporučuji nejprve vysypat z bot zbylou slámu a až poté se začít stylizovat do role kulturních lídrů města a kraje.

  Thumb up 10 Thumb down 1
 18. Mx :

  Martin Ms stavby: beton a ocel se používá všude ve stavebnictví. Dovedete si třeba představit jejich množství jen na koncertní halu? To, že se mi nelíbí stavba, by nemělo znamenat, že to budu obhajovat ekologií. Toto ani nebude vytápěná stavba (garáže). Cenu nehodnotím, to se pak bavme o šílené ceně haly? Nerozumím tomu, že tady roky brečíme nad průměrností novostaveb, ale srážíme mečem cokoliv, co silně vybočuje. A Praha staví tančící domy nebo velmi extravagantní domy na václaváku, brno extravagantní mrakodrapy atd. Podle mně nechápeme, že Ostrava chce na budoucí výstavní skříni Ostravy (tato oblast s kostkou, halou, panaromatem mrakodrapu ap.) vybudovat přehlídku zajímavé architektury. Hala Vám nepřipadá moc extravagantní? Proč ne parkovací dům? Mimo Ostravu se dělají věci tak nějak složitěji s více detaily a vyumělkovaněji, tady vítězí ta naše oblíbená ale neatraktivní prostota. Viz. Nedávno prostor U oblouku. Opravdu si myslím, že navzdory Vaší skvělé práci by se konečně mělo u staveb zavést hlasování jako to mají http://www.olstavby.cz, což by veřejnosti a investorům a městu ukazovalo lépe skutečný názor lidi než ty naše roztříštěné výkřiky tady.

  Thumb up 13 Thumb down 6
 19. bapi :

  Ja bych jeste uvital hlasovani, jestli nekdo veri ze za 10 let bude v Ove stat 1) koncertni sin 2 ) mrakodrap 3) oboje 4) ani jedno. :)

  Thumb up 10 Thumb down 1
 20. Mx :

  Martin Msstavby: je ale pravda, že Vaše přiložené fotky exteriéru vidím prvně v životě a město prezentovalo dosud jej ten jeden úvodní obrázek. Na Vašich 2 vizualizacích přímo v textu příspěvku se mi to taky už tak moc nelíbí, to musím uznat. Ale bez různých pohledů na stavbu lze těžko dělat závěr, vidíme jen předek stavby, ne bokorys ap.

  Thumb up 8 Thumb down 1
 21. ELB :

  Mx: Myslím, že vůbec nejde o spor mezi ryzím funkcionalismem a architekturou, která se přizpůsobuje oku maloměšťáka a neobejde se bez nějakého toho moderně zaobaleného manýrismu. Obojí se do města vejde :)

  Problém v Ostravě je obecně pokleslý vkus obyvatel (omlouvám se za zobecnění) a jejich volených zástupců a omezený rozhled ve věcech architektury a urbanismu. Pojetí rozvoje města jako „přehlídky zajímavé architektury“, jak uvádíte, je pohledem ve stylu Císařových nových šatů. Město jako kulturně regulovaný organismus nelze smysluplně pojmout jako výstavku děl architektů s profláknutými značkami, to je jen vyhazování peněz bez funkčního rozvoje a je to postup lidí, kterí nemají skutečný kulturní rozhled a jdou jen po značkách a chtějí tím „pozvednout město“ a tím taky trochu sebe. Architektura a urbanismus je odrazem kultury a myšlení vedení města. V Ostravě jsou to stále jen a jen „pomníky“. Komu a co chce vedení města dokazovat ? Na pochvaly čekají děti od rodičů, dospělé vedení města by postupovalo jinak, se zkušenostmi, s rozhledem, s přesahem.

  Co svědčí o kultuře města, když se opravdu reálně uvažuje o tom, že s koncertní halou má vizuálně korespondovat řada levitujících SUV návštevníků koncertu ve slavnostních róbách, které se nevejdou do MHD ? Z nákupního centra rovnou na koncert ? Imitovat na chvíli skutečně přirozený kulturní rozvoj města ? Ano, za západem máme velké zpoždění a mnozí jej chtějí rychle dohnat, přeskočit všechny nezbytné kroky. Psychologicky tomu lze rozumět. Ale pro skutečný kulturní rozvoj města by to chtělo více pečovat o jeho každodenní život a ne se upínat na megalomanské projekty posttotalitních pomníků v duchu konce minulého století.

  Thumb up 11 Thumb down 5
 22. Alex :

  Mx:
  Hlasování???
  Připomínám citát z filmu Světáci: „Když je mezi třema jenom jeden chytrej, nikdy nesmí dojít k hlasování!“
  Totéž se týká společnosti.
  Tohle je platforma na konfrontaci názorů, nikoli nástroj k prosazování obecného (ne)vkusu.

  Thumb up 8 Thumb down 4
 23. Hans :

  Mx: Bral bych tvůj názor na stavbu tady toho paskvilu až do momentu, kdy jsi napsal, že na Václaváku se staví extravagantní stavby a v Brně mrakodrapy. V tom totiž leží zakopaný pes. Ať se klidně v Ostravě takové zbytečně předražené parkovací domy s ‚wow-efektem‘ staví, pokud si je tady postaví soukromý investor. Praha ani Brno jako municipality totiž nestaví mrakodrapy nebo domy na Václaváku. Co vím z Prahy, tak jediná parkoviště, která staví jsou P+R a to jsou jenom jednoduché betonové konstrukce na předměstí a žádné rádoby architektonicky zajímavé počiny. V tom je ten rozdíl… Já prostě nechci od města, aby vyhazovalo veřejné peníze za parkoviště, které využije pár jedinců přičemž náklady na jeho stavbu budou x-násobné oproti parkovacím domům v jiných městech. To je ekonomický hřích, a pokud město mermomocí chce stavět parkovací dům (i když by to klidně mohla být věc volného trhu a vhodného investora), mělo by to dělat ekonomicky a snad i ekologicky vhodnou formou.

  Thumb up 12 Thumb down 2
 24. Mx :

  Alex: architektura a hudba jsou věcí lidu, ne odborníků, co se intelektuálně povyšují nad příznivce něčeho (jakmile to odporuje jejich naučeným škatulkám) s tím, že oni ví lépe než uživatel díla (nemyslím Vás ani nikoho zde). Pak by kýčem mohla být i bolt tower, samotná “přetvarovaná” “překulatělá” hala místo vkusnější haly nebo obyčejná černá kostka. Je to prostě relativní. Nicméně uznávám, že tento parkovací dům je k extravaganci nakloněn hodně, možná až příliš.
  Hans: oddělme ekonomickou stránku (tam souhlasím – tolik peněz za parkoviště) od vzhledu, jinak se diskuse zamotává.

  Thumb up 1 Thumb down 4
 25. ELB :

  Mx: Kýč ve smyslu estetickém má svou definici, není to zcela libovolná kategorie na škále líbí-nelíbí. Úsudek je jistě individuální a jistě se ne vždy všichni 100% „dohodnou“ na tom, co kýč je a co ne. Parkovací dům tak, jak je zde představen, je podle mého skromného názoru příkladem výronu kýče par excellence, černá kostka v původní podobě nikoliv, u haly je to takové ambivalentní, například zakousnuntí do staršího objektu, který má funkčně povýšit, považuji za zajímavý, logický a funkční nápad.

  Thumb up 4 Thumb down 3
 26. Martin [msstavby.cz] :

  Mx: Beton a ocel se používá, ne u všech staveb. Záleží v jakém poměru a v jakém množství. Srovnání koncertní haly a parkovacího domu nelze akceptovat. Jsou to zcela odlišné stavby. Tento návrh parkovacího domu je oproti jiným návrhům ekonomicky a ekologicky neúměrný a tedy nákladný.

  Například tento parkovací dům by vyšel levněji https://www.msstavby.cz/parkovaci-dum-u-krajskeho-uradu-31-03-2020/

  V celém prostoru Domu kulturu jsou překrouceny základy urbanismu. Více veřejných a významných staveb stojí doslova hned vedle sebe. Parkovací dům, Dům kultury, koncertní hala, Černá kostka. Nenavazují na sebe. Vzájemně se přebíjí. Chtějí vyčnívat všechny, ale ve finále nebude nikdo. 28.října je pohledově značně roztříštěna ulice. Parkovací dům jsme postavili to zcela jiné roviny, až honorace. Jedna ulice, kde jsou všechny významné stavby města, se nachází v městech států končící na *stán.

  Aktuální vzhled je k nahlédnutí v přílohách veřejné zakázky Příloha č. 5 – Projektové standardy (https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003636/zakazka/582251)

  Architektura rozhodně není věcí lidu. Tisíce let je tvořena odborníky.

  Thumb up 6 Thumb down 5
 27. Mx :

  Hans: směšujete v diskusi, kdo staví a za kolik, s diskusí o vzhledu. Já řeším primárně svým názorem vzhled, jinak jde o komplexní téma a mixujete to dohromady. Ohledně ceny a města tedy – píšete, že na parkování je to drahé, pak byste měl řešit i 5 mld za halu. Kdo určuje, že hala je platit převážně městem ok, ale parkovací dům není ok platit městem. Vy? Parkovací dům je městská infrastruktura města na místě, kde bude obrovská poptávka po parkování u MĚSTSKÝCH STAVEB, nebo tam bude stát v okolí něco soukromého? Hala, KD, úřady, krajský úřad, knihovna … tj. proč by město nemohlo zajistit parkování?? No a za esteticky dražší návrh se holt platí, neřešme, komu se líbí a komu ne, to je subjektivní. Co řešit podle mne můžeme – je, zda cena odpovídá výsledku – převážně nejde o dům ani kanceláře, ale parkování, takže se mi tato cena zdá opravdu moc. To se týká ale každé stavby z rozpočtu města, na co bychom se měli zaměřit. A co se týká jiných měst, opravím Vás, třeba mrakodrap krajského úřadu v Olomouci (rozhodně nejde o tuctovou krabicovou nudnou stavbu) přece nestavěl soukromník? A v Praze mraky zajímavých netuctových staveb státních a městských, ne soukromých ??? Chcete tvrdit, že jen soukromníci tam takto staví netuctově?

  Thumb up 2 Thumb down 2
 28. Mx :

  Martin MSstavby: s betonem nemáte pravdu, vytrháváte z kontextu použitý materiál s přijetím, či nepřijetím stavby. Z čeho usuzujete, že na parkovací dům je toho použito moc a na halu ne? Prostě neobhajitelné jako argumentace odmítání návrhu a přijímání jiného. Možná z ekonomického pohledu (ale i hala by šla udělat s méně ocelí a betonu), ale ne vzhledového a já řeším primárně vzhled, viz můj předchozí širší komentář. U poznámky, že architektura je věcí lidu, došlo k nepochopení, samozřejmě, že jí dělají odborníci, ale uživatelem je lid. Vždycky mně nazdzvedávají intelektuální kritici hudby, co mají plno mouder, ale podstatnější je, zda dělá hudba radost lidem. To samé se dá částečně přenést do architektury. Ale podle Alexe jen vyvolení vědí, co je pro občana dobré a co ne a s takovým jednostranným přístupem se neztotožním.

  Thumb up 2 Thumb down 5
 29. petrK :

  ELB: perfektně shrnuto, hlavně ta poslední věta. Psal jsem to tu už dříve – nejsme přece v Kocourkově, abychom začali stavět od střechy, když nám nefungují ani základy. Takovéhle projekty jsou jen výkřiky do tmy, bez koncepce a širších souvislostí se pak nakonec stávají jen pomníky něčí ješitnosti.

  Thumb up 6 Thumb down 1
 30. Alex :

  Mx:
  No potěš koště, bejt architektura a hudba věcí lidu, nemáme nejspíš ani Parthenon, ani Bachova oratoria.
  V baroku byl jeden Santini a jeden Dientzenhofer a ti, když ukázali, že na to mají, mohli si střihnout sv. Mikuláše nebo Zelenou Horu. A jinak byl tisíc „architektů“ – lepších polírů, kteří sekali po Česku barokní kostely jako Baťa cvičky, podle jednoho střihu, účelové, bez výstřelků. A svět kolem českého baroka chodí a čurá blahem do gatí.

  Zatímco dnes každý, kdo trefí na tramvaj a prodere se k diplomu, začne „tvořit“. A „lidu“ se to líbí, je to barevné, svítí to, čouhají z toho věžičky a krychličky. Akorát je problém, že Ostrava se ještě nerozhodla, jestli bude stalkerovskou Zónou, nebo Neználkovým Slunečním městem.

  Lid může hlasovat, co se mu líbí, když je poučen a má vyvinutý obecný vkus. U nás má lid vkus poučený zbohatlickým kýčem a v tom ho politikové podporují, nakonec nejsou ani horší, ani lepší. Kakaja natura, takaja kultura.
  Citát: „Největší neštěstí je, když architekt dostane nápad.“ (David Vávra)

  Thumb up 10 Thumb down 4
 31. Mx :

  Alex: nepřečetl jste si pointu, že uživatelem hudby a architektury jsou lidé a ne odborníci, co mají patent na to, jak má co vypadat a líbit se. Připklady se Santinim a Bachem jsou proto nerelevantní

  Thumb up 1 Thumb down 5
 32. Martin [msstavby.cz] :

  Mx: Jak jsem napsal, nelze porovnávat stavbu parkovacího domu a koncertní haly. Jde o zcela odlišné typy objektu a ke koncertní hala se ani nevyjadřuji. Já upřímně ani nevím, jak je koncertní hala konstrukčně řešena a jaký materiál převládá. Stavbu parkovacího objektu porovnávám s jinými parkovacími domy.

  Thumb up 4 Thumb down 4
 33. Mx :

  Martin MS stavby: podívejte, kdyby se Vám parkovací dům líbil, vůbec nebudete argumentovat množstvím oceli a betonu. Ocel a beton je zde zástupný problém. Je přece jasné, že když někdo zvolí složitější esteticky náročnější stavbu, tak logicky spotřebuje více materiálu. To se týká každé stavby na světě nebo ne? Spíše mi vysvětlete, proč Vám vadí, že na tomto místě, kde bude tolik jiných zajímavých staveb, chce město vybudovat taky něco zajímavějšího, než obyčejný parkovací dům? Co je na této myšlence tak hrozného? Neřešte ale prosím cenu stavby (protože o té můžeme diskutovat u dalších 10 ostravských plánů hotových či na papíře – a ne že ne !) nebo vzhled (subjektivní názory sem netahejme, stejně nebude shoda a hlasování stejně nechcete zavést, zřejmě na názor právo jen odborník). Vysvětlete mi, proč zrovna u parkovacího domu Vám vadí snaha o lepší architekturu a zda opravdu nevidíte chvályhodnou snahu na tomto místě Ostravy udělat více než jen normální tuctovou stavbu? A to víte za ty roky, že jsem velký kritik města zde.

  Thumb up 3 Thumb down 6
 34. M :

  Mx: Martin z MS stavby (a ostatní) to tady shrnuli za mě. Navíc mám takové tušení, že jednou tady byl článek, který se zabýval různými návrhy přihlášenými do soutěže. A ty ostatní, i když některé byly taky kýčovité, tak vypadaly mnohem lépe, než tady ten paskvil. A levnější také. Proč to tedy (opět) vyhrála taková zrůdnost? Funguje to na principu „kamarád kamaráda je architekt…“ nebo snad čím šílenější, tím lepší? Toto celé je naprostá katastrofa, celá tato stavba. Vzhledem, provedením, následnou náročností údržby, atd., atd… Kdyby to stavěl soukromník, tak budiž, snad by byla nějaká dobrá smlouva, co by ho donutila se o to potom taky starat (haha), ale město za městské peníze? To asi fakt ne. A ano, i parkovací dům MŮŽE vypadat zajímavě, ale ne šíleně. Průzkumu veřejnosti bych se spíš děsil, pokud by většinou odpovídaly matky samoživitelky, které mají v kuchyni nápis HOME se srdíčky…

  Thumb up 5 Thumb down 4
 35. Mx :

  M: máte v lecčem pravdu. A sám jsem uvedl, že je to až moc extravagantní i na mně, až možná kýčovité. Nikdy ale nemáte pravdu v tom, že co je hezké, má rozhodovat jen povýšená nabubřelá skupina povýšených nabubřelých povýšených odborníků a uzurpovat si toto právo. Strašné toto číst tady v diskusích takové názory. A víte, co děsí mne? Přízemní uvažování Ostraváků možná právě těch “odborníků” a majitelů co rozhodujou, které z města dělá v 90% evropský průměr. Toto myšlení by totiž setlo mečem i o 100% méně extravagantní stavbu a stojí za těžkou průměrností Ostravy posledních 100 let jejího rozvoje, kterou vidíme na každém kroku, moc se od r. 90 nezměnilo a bolt tower nebo hala a pár staveb to nedoženou. Stačí vyjet někam ke konkurenci jiných velkých měst v Čr, kterou tady ale pomlouvají tito odborníci, kdykoliv je zmíněna za příklad. Stačí vidět desítky dokumentů ze světa. Uvažování Ostraváků, co rozhodujou, je strašné, ale jsem patriot a toto město budu milovat i přesto. A můžete si naklikat hejty.

  Thumb up 5 Thumb down 0
 36. Mx :

  Je třeba zmínit, že Martinem vloženy 2 fotky naprosto neodpovídají hlavní vizualizaci článku (hlavní foto), jež se i objevila v médiích. Stačí porovnat skladbu a rozložení pater, je to naprosto odlišné.

  Thumb up 5 Thumb down 0
 37. Vojtěch :

  Nevím, proč takové vášně nad vizualizací, když většinou stavby v realizaci vypadají dost jinak. U Martina z MSS mě spíše překvapil ten argumentační faul anektodického typu „neznám nikoho, komu by se to líbilo.“ Mě se návrh docela líbí a dle mého pasuje naproti kulturního domu, pokud se ten však nepostaví, bude park. dům rána do oka.

  Thumb up 3 Thumb down 2
 38. Crazym :

  No, právě, že ten vítězný projekt měl největší wow efekt ale na ten by jaksi neměli hledět jako na hlavní parametr. Mě se tam víc líbil jiný návrh. https://www.cka.cz/souteze/databaze/parkovaci-dum-u-krajskeho-uradu-ostrava

  Thumb up 3 Thumb down 3
 39. Marthin :

  Mx: Moc Vás prosím: Zajeďte si do Kodaně (vyhlášené UNESCO světovým hl.m. architektury), ať vidíte, že (nejen) ostravské/české/východoevropské pojetí estetiky, architektury, veřejného prostoru a spousty dalších věcí prostě není normální… V Kodani uvidíte architekturu čistou, harmonickou, skromnou, příliš nevyčnívající. Podle mne to pramení ze slabého sebevědomí, které se tu v lidech už od dětství systematicky ubíjí. Nesebevědomý člověk je pak snadno manipulovatelný a ochotný přijmout kecy o tom, že když nemá něco super, hyper s wow efektem, že je nějak méněcenný a měl by se nad sebou zamyslet.

  Thumb up 5 Thumb down 3
 40. Cyklista :

  Crazym: Přesně tak. A když se ještě zamyslíme, jak bude objekt vypadat za pár let, kdy i za poctivé běžné údržby, začne docházet k degradaci pohledových ploch, destrukci tahokovových prvků a logického úbytku osvětlení… Již jsem zde psal, že spravuji několik komerčních objektů včetně nadzemních parkovacích domů a vím jak tyto objekty po čase vypdají i když jdou do údržby značné prostředky. Dokonce mám v portfoliu budovu autosalonu, která má pohledovou fasádu z tahokovu. Neskutečný běs na údržbu. Neustálé opravy pokřivených částí (opře se chodec, auto), minimálně dvakrát ročně čištění od prachu a pylu a co je nejhorší, neskutečně se tam líbí pavoukům a dalšímu hmyzu. Toto je obrovský problém, co se týká vizuální stránky. Na ty pavučiny se nachtá úplně vše co lítá ve vzduchu a nechtějte slyšet ten jekot, když blízko této fasády zaparkuje paní s naleštěným autíčkem a při bouchnutí dveřmi se na ni, nebo na auto vysype hnízdo pavoučích miminek….

  Thumb up 7 Thumb down 1
 41. Mx :

  Marthin: ok, ale co když každému nesedí taková čistá architektura? V Usa jsem nebyl, ale dle nespočtů shlédnutých dokumentů a cestopisů tam třeba možná sázejí zase více na okázalost? Co když strašně obyčejná a průměrná Ostrava bez památek a kvalitního prostoru trochu oživení a vyčnívání potřebuje? Ale je to o míře, tento návrh souhlasím, že je dost na hraně (opět ale: pro mne je rozdíl hlavní foto a ty podivné malé obrázky podivné stavby z diskuse, které se mi nelíbí). Já ale prostě nechci tu ostravskou prostotu hranatých tvarů krabic a obdélníků, obvykle založené na kombinace bílé a černé. Něco, čeho si ano nevšimnete. Je to o míře.

  Thumb up 3 Thumb down 2
 42. Ostrava!!! :

  Moment pánové a dámy…mě to hlava nebere!! Kotek dostal přidáno a dělal za 25mega jen obrázky s jednoduchou dokumentaci ke stavebnímu povolení?! 25 mega za obrázky parkingu?! 25 mega? Jako vážně?!?!? Takový balík nedostali všichni architekti, projektanti, specialisté apod. na celou Novou Karolinu! A Ty managery z Heliky co dělali Novou Karolinu znám… a znám i firmu z Brna co to celé projektovala a světe div se?!? I realizačka se tam dělala!!!
  Takže projekt na veřejné záchodky – pardón architekti a architektky veřejné garáže bude 25 + realizačka zhotovitele = 40 mega jen to hvízdne…
  A to Zuzanka od města nedostane Zlatý padák, že to musí dostat zpátky takhle trapně od Kotka?

  Thumb up 7 Thumb down 3
 43. Martin [msstavby.cz] :

  Termín prodloužen do 18.5.
  Přibyly další desítky dotazů k veřejné zakázce.

  Ostrava!!!: + většina specifikací výrobků se odkazuje na Autorský dozor.

  Thumb up 2 Thumb down 2
 44. Marthin :

  Mx:
  Ostrava potřebuje kvalitní, ne okázalou na údržbu nákladnou architekturu. USA bych si v žádném případě nebral za příklad! Jednak je to země brutálních majetkových rozdílů (část žije v morbidním přebytku, část je na úrovni zemí 3. světa), což se odvíjí i v často egoistické a neudržitelné architektuře. Něco je v US safra špatně, když se tam lidé vraždí ve větším měřítku než leckterém válečném konfliktu. Jen za letošní rok zde bylo více než 200 masových vražd ( https://www.bbc.com/news/world-us-canada-41488081 ).
  Pořád si raději budu brát vzor ze Skandinávie, kde si lidé vzájemně důvěřují, mají víceméně rovnostářskou společnost, nepotřebují machrovat, a pak mezi sebou stavět ploty. Jak říká Jan Gehl: „Lidé utvářejí města a města utvářejí lidi“.
  PS: Pokud bych si z něčeho přeci jen vzal příklad, je to přístup Američanů k problémům. Pořád jsem se divil, proč pro ně prakticky nepoužívají slovo „problem“, ale říkají jim „challenges“(výzvy). Oni totiž, na rozdíl od Čechů, nepotřebují neustále hledat 100 tis. důvodů, proč je něco neřešitelný problém, ale berou tu situaci jako výzvu, na kterou dříve či později najdou řešení. Tento přístup vítám mnohem víc než české: „Kde chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“

  Thumb up 1 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.