Ostrčilova – aktuálně

Město Ostrava má na svém zasedání Zastupitelstva 20. září projednávat opět prodej věžového domu na Ostrčilově ulici v centru obvodu Moravské Ostravy a Přívoz. Původní zájemce ustoupil od koupi výškové stavby na Ostrčilově ulici v centru Ostravy.

Město Ostrava vypsalo dne 15. 12. 2021 veřejnou zakázku pod názvem „Ostravský mrakodrap“. Předmětem veřejné zakázky bylo následujcí:

Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je budoucí koupě Jednotek a podílu na Zastavěném pozemku pod Parkovacím domem v rámci stavby Ostravský mrakodrap. Předmětem veřejné zakázky je v této souvislosti projekční příprava a výstavba stavby Ostravský mrakodrap, sestávající ze:
a) stavebních úprav stavby č.p. 2691, která je součástí Pozemku parc. č. 1013/54, jako bytového domu
b) stavby parkovacího domu na Pozemku parc. č. 1013/125 včetně realizace související technické, dopravní a zelené infrastruktury (a to také na jiných pozemcích, než těch, které tvoří Předmět převodu), vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

I když město napřímo oslovilo největší developerské společnosti v zemi. O stavbu s investičním záměrem přestavby projevil zájem pouze jediný uchazeč. Tím byla společnost BBP Stavby s.r.o..

Téměř po roce od vypsání řízení však byla veřejná zakázka k 28. 03. 2023 zrušena. Ze strany vybraného dodavatele nedošlo k podpisu příslušných smluv.

Dle důvodové zprávy, která je přílohou jednacího bodu Zastupitelstva, které proběhne 20.9. 2023 (BJ2226 02414/23), projevil o objekt zájem jiný investor. Důvodová zpráva uvádí následující:

Vzhledem k tomu, že v současné době statutární město Ostrava zaznamenalo zájem o koupi předmětných věcí, je předkládán nový záměr prodeje těchto věcí.

Město tak plánuje nově vyhlásit záměr prodeje objektu s plánovaným termínem podání nabídek do 29. 12. 2023.

Součástí kupní smlouvy s kupujícím bude závazek kupujícího:

 • ve vybudovaném parkovacím domě zajistit 56 parkovacích míst pro veřejnost,
 • zajistit provedení estetizace okolního veřejného prostranství.

Nemluví se tak již o tom, že by město v rekonstruovaném objektu odkoupilo bytové jednotky, jak bylo uváděno v původní záměru města z roku 2021, kdy město plánovalo odkup 15 bytových jednotek za poměrně vysoké částky.

Původně výškový dům patřil městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ten plánoval z technických důvodů stávající stavby snížení objektu a přestavbu na městské byty. Tento záměr byl však příslušným stavebním úřadem zamítnut. Jeden z důvodů je nesplnění minimální světlé výšky obytných místností.

Světlá výška v obytných místnostech činí 2550 mm, v místech stropních průvlaků dokonce jen 2250 mm, což neodpovídá dnešním požadavkům, kdy dle vyhl.č. 268/2009 Sb. musí být světlé výšky místností v obytných a pobytových místností alespoň 2600 mm. Výška podlah na nosné konstrukci v objektu pouze 50mm – 100mm. Z toho plyne nedostatečná kročejová neprůzvučnost.

Ve zkratce to znamená, že byty v objektu mají nízké stropy odporujícím normám. Navíc při minimální tloušťce podlah, která netlumí mezi patry hluk. Pokud by byly v přestavbě použity dostačující podlahy (běžně o tloušťkách 100-150mm) a v podhledech, byť nad částmi ploch, vedena rekuperace vzduchu (která by měla být samozřejmost), nemůže stavba odpovídat obecným požadavkům na stavby.

Tento fakt nově zmiňuje i město v aktuální důvodové zprávě.

Současný materiál a zároveň předchozí kupní smlouva při prvním vyhlášení záměru prodeje skutečně obsahuje zmínku o vydaném stavebním povolení. Konkrétněji následující:

K předmětu převodu je rovněž vydáno stavebního povolení, které vydalo statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor stavebního řádu a přestupků pod čj. MOaP/42606/18/OSŘP1/Lin, sp.zn. S-MOaP/52471/17 ze dne 20.6.2018, a které nabylo právní moci dne 17.7.2018, na stavbu REKONSTRUKCE OBJEKTU OSTRČILOVA 4 NA BYTOVÝ DŮM VČETNĚ SNÍŽENÍ OBJEKTU A VÝSTAVBY PŘILEHLÉHO PARKOVIŠTĚ – VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ OSTRČILOVA, IO 01 Příprava území, IO 02 Komunikace, parkoviště, zpevněné plochy a chodníky, IO 05 Odvodnění zpevněných ploch – část. Toto stavební povolení je platné do 9. 11. 2024.

Zmíněné povolení je však pouze na přilehlé komunikace, zpevněné plochy, chodníky a odvodnění zpevněných ploch původního záměru. Zmíněné povolení neřeší samotnou stavbu výškového objektu na Ostrčilově ulici, včetně jeho snížení. O jiném stavebním povolení se v důvodových zprávách nepíše a ani není součástí původní veřejné zakázky, kde zmíněné povolení je součástí dokumentů k převodů mezi městem a dodavatelem.

Ke stažení ZDE.

Výše zmíněné stavební povolení:

V důvodové zprávě, která byla součástí bodu M1418/0787/18 jednání zastupitelstva Moravské Ostravy a Přívoz ze dne 14. 6. 2018, je fakt nedostatečné konstrukční a světlé výšky zmíněn jako pádný důvod k zastavení povolovacího řízení a nepovolení stavby.

Důvodová zpráva:

Podrobněji popsaní důvodů můžeme vidět v Dohodě o částečném zániku závazků ze smlouvy o dílo č. 10287/2013/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace, která byla vedena mezi obvodem Moravská Ostrava a Přívoz a projektantem. Připomeňme jen, že legislativa se v těchto bodech výstavby nezměnila a je i v roce 2021 stejná.

zdroj: moap.cz / ostrava.cz

Související články


Komentáře

 1. Vítek :

  Město s mnoha odborníky a obrovskými finančními prostředky není schopno vyřešit v reálném čase využití jedné budovy. Zdá se mi, že to funguje tak, že občas jde někdo okolo, dá nějakou nabídku, celý ten kolos se probudí , něco připraví pro zastupitelstvo, to rozhodne a pak dlouho nic. Smutné!!!

  Thumb up 34 Thumb down 2
 2. panakis :

  Ten dum mel uz jit davno k zemi. A na jeho miste melo vzniknout neco noveho a funkcniho podle soucasnych norem… Neskutecna komedie.

  Thumb up 37 Thumb down 20
 3. PetrK :

  co furt má tenhle kocourkov za posedlost mrakodrapy?

  Thumb up 16 Thumb down 22
 4. Wiener :

  Ostrava je český mistr v PR, podle informací, novostaveb, mrakodrapů, kulturních domů, parkovacích domů má člověk pocit, že žijeme v Dubaji. Ale tohle neustále nalhávání si je ostudné. Ale článek ve Forbesu byl moc hezký.

  Thumb up 51 Thumb down 5
 5. Michal :

  A jéje, to tady zase bude shitstorm známých firem. Jdu si udělat popcorn.

  Thumb up 7 Thumb down 17
 6. Mx :

  Wiener: Vašemu komentáři o PR města jsem dal lajk. Myslím si to samé. Na druhou stranu si říkám, my ty mladé tady musíme nějak udržet a informovat je o tom, že se to tady fakt mění a změní. Problém pak je, že se fakt z toho potom realizuje tak málo nebo občas nekvalitně. Buďme ale spravedliví, v posledních 5 letech se postavilo a udělalo hodně z toho, co se slíbilo. A například kostka už má schválené peníze, i když se toho stát velice šikovně setřepal pomoci transformačních fondů unie. Že je na papíře mraky dalšího a neustále se chrlí další a další věci, to je věc druhá. Momentálně mě nejvíce štve např. Biskupská, to bylo slibů a zase kde nic tu nic.

  Thumb up 11 Thumb down 2
 7. Infoš :

  Však počkejte, k 1.1.2024 začne platit nový stavební zákon, ke kterému bude nová sada prováděcích vyhlášek (ještě není známé jejich znění), bude tam změna světlé výšky u rekonstrukcí na 2,5 m a pak se tady polovina developerů podělá, aby to mohli koupit. Samozřejmě jen teoretizuji… i když… 😁

  Thumb up 9 Thumb down 1
 8. Paulo :

  Wiener: Přesně jak píšete, Ostrava si dlouhodbě zbytečně lže do kapsy a chybí ji konstruktivní novináři. Vlastně se vůbec nedivím že lidi nevěří už ani ČT, jelikož vyprodukovat tolik oslavných nekritických reportáží o ostravských mrakodrapech chce opravdu nobelovku (ČT však fandím). Ovšem pak zpracovaný turista přijede do Dubaje jménem Ostrava a při cestě z Colours projde prochcaným podchodem u Náměstí RAPubliky a konečně pozná co je toho Dubaj zač! Naštěstí je zde opravdu střípek naděje v migrujících Slovácích, kteří po dobu bc/ing studia dotují Ostravu, ovšem po 5 letech jdou také často buď pod Beskydy, nebo na západ. Protože kdo by chtěl v té smutné ďuře plné cigánů, feťáků a naprosto rozjebané MHD bydlet… (zdraví všechny škarohlídy další co letos sbalil ranec a šel z kraje pryč)

  Thumb up 16 Thumb down 15
 9. Paulo :

  *slušným cigánům se v mém komentu omlouvám, myslel jsem ty degeše co zničili a dále ničí přívoz a co je město vydržuje v městských bytech i když nikdy nepracovali a jen se živí prodejem p..vitinu ..

  Thumb up 14 Thumb down 8
 10. Szczur :

  panakis: V Ostravě se bohužel kromě průmyslových staveb nebourá nikdy nic. Všichni zodpovědní z toho mají panický strach, protože se vždycky objeví nějaký „aktivista“, který je kvůli bourání nějaké barabizny přirovná ke komunistům.

  Zbourat budovu, která dlouhodobě neslouží svému účelu, by mělo být úplně přirozené kdekoliv, ale v aglomeraci v postindustriálním úpadku především.

  Thumb up 5 Thumb down 6
 11. Vítek :

  Kolos se opět zastavil! Materiál do ZMO na prodej věžáku byl stažen!!! Plyne to ze zveřejněného usnesení. Podrobnosti na webu města dosud nejsou.

  Thumb up 2 Thumb down 0
 12. Martin [msstavby.cz] :

  Vítek: Byl špatně připraven materiál. Na dalším zasedání se bude projednávat znova.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 13. Vítek :

  Martin:díky za info, ale i to svědčí o tom, jak běží mnohaleté řešení věžáku.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 14. Vítek :

  Martin: magistrátní kolos na přípravě nového materiálu asi usilovně pracuje, avšak v řádné pozvánce na zasedání ZMO dne 18.10. 2023 zatím v programu není.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 15. Martin [msstavby.cz] :

  Vítek: Je to celé zamotané. Dopátral jsem se k povolení výjimky ze světlé výšky místností (otázkou je, proč to u jiných staveb v centru nešlo :)) ). Přesto stavba nebyla následně stavebním úřadem povolena.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 16. Vítek :

  Martin: výsledek se brzy dozvíme, objevilo se to v dodatku programu na ZMO 18.10.2023.

  Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.