Nádrž Jičina

Na katastrálních územích Jičina a Janovice u Nového Jičína plánuje Povodí Odry výstavbu vodní nádrže.

Cílem správce vodního toku Grasmanka (Povodí Odry, státní podnik) v obci Starý Jičín je zvýšit stupeň povodňové ochrany zastavěného území v místní částí Starého Jičína – Jičina a místní částí Nového Jičína – Loučka na stoletou vodu. Cíl by měl být naplněn pomocí stavby nádrže Jičina, která by svým retenčním objemem měla zajistit převedení stoletého ovlivněného průtoku bezpečně korytem upraveného toku Grasmanka.

Území nad zastavěnou částí Jičina bylo vyhodnoceno pro stavbu nádrže jako vhodné. Návrh nádrže navazuje na dříve zpracovanou studii odtokových poměrů Grasmanky, která poukázala na velmi nízkou kapacitu koryta toku zejména v intravilánech a na rozsáhlé rozlivy povodňových průtoků. Navržená poloha hráze byla vytipována jako vhodnější ze dvou variant v rámci dříve zpracované Studie proveditelnosti Státního podniku Povodí Odry v roce 2014.

Hráz – Sklon návodního svahu je navržen 1:3, sklon vzdušního svahu 1:2. Koruna hráze délky
372,20 m je navržena v šířce 4,0 m, osa hráze je navržena vyklenutá směrem po toku (R = 340 m).
Maximální výška nad terénem v podhrází je cca 9,0 m, max. výška nad původním terénem v ose hráze
je cca 8,5 m. Těleso hráze bude sypáno po vrstvách max. tl 0,30 m (po zhutnění).

Předpokládaný termín zahájení realizace: 2033
Předpokládaný termín ukončení realizace: 2034

Projektová dokumentace je součástí příloh posouzení.

pramen: EIA

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.