Krnov má nový plán udržitelné mobility

Zastupitelé na svém zářijovém zasedání schválili Plán udržitelné městské mobility (PUMM) města Krnova, který se zabývá všemi druhy dopravy, to znamená silniční, statickou, železniční, cyklistickou a pěší, a jejím propojením s veřejným prostorem.

Mezi dominantní způsoby přepravy v Krnově patří chůze, která má 40% podíl na dopravním výkonu obyvatel města. Také cyklistická doprava se těší velké oblibě, její podíl je 12 %. Ve srovnání s ostatními českými městy je to vysoký podíl a srovnatelný s takovými městy, jako jsou Pardubice či Hradec Králově, která jsou často označována jako cyklistická města. Přesto je síť cyklistické infrastruktury ve městě nespojitá a vytváří nebezpečné situace, když řada chodníků a stezek je využívána cyklisty, přestože není pro jízdu na kole oficiálně legalizovaná.

Městská hromadná doprava má na celkovém přepravním výkonu podíl pouze 10 procent, což sice je ve městech velikosti Krnova běžné, ale má to souvislost také se skutečností, že linky nevytváří fungující systém, jezdí v nepravidelných intervalech a nenavazují při přestupech nejen na ostatní linky MHD, ale ani na vlaky.

„Schválení plánu je začátkem dlouhé cesty k reálným změnám v dopravě a veřejném prostoru. Pokud si tento strategický dokument vezmou za své všichni aktéři, kteří ovlivňují dopravu v Krnově, měla by v budoucnu být mobilita ve městě při použití jakéhokoliv dopravního prostředku dostupná, bezpečná a funkční,“ objasnil hlavní vizi plánu spoluautor PUMM a koordinátor procesu jeho pořízení Petr Gelnar.

PUMM začal vznikat v dubnu 2020 a na jeho tvorbě se kromě řady expertů, včetně odborníků z Fakulty dopravní ČVUT, podíleli i úředníci městského úřadu a krnovská veřejnost. „Déle než dva roky trvající proces, do nějž výrazně zasáhla pandemie covidu, obnášel mnoho jednání a setkání s nejrůznějšími experty na dopravu, disku­zí, průzkumů a schvalovacích procesů. Aby v analytické části mohla být zhodnocena současná mobilita v Krnově, bylo zpracováno objemné množství dat. Návrhová část pak obsahuje 37 cílů rozdělených do čtyř oblastí. Jde o oblasti vnitřní organizace, hromadné dopravy, bezpečné dopravy a aktivní dopravy,“ řekl Petr Gelnar.

Vnitřní organizace se zabývá tím, jak zefektivnit fungování úřadu a koordinaci projektů. Mezi základní cíle v oblasti hromadné dopravy patří zlepšení linkového vedení systému MHD a návaznosti na ostatní systémy hromadné dopravy, ale také třeba vylepšení stavu zastávek nebo infrastruktury pro hromadnou dopravu. Příkladem je přesun autobusového nádraží k hlavnímu vlakovému nádraží a vytvoření terminálu integrovaného dopravního systému, který zlepší koordinaci jednotlivých subsystémů hromadné dopravy.

„Bezpečná doprava se pak věnuje například návrhům křižovatek, třeba té u sokolovny. V oblasti věnující se aktivní dopravě jsou pak nastaveny základní principy, jak řešit pěší a cyklistickou dopravu. Je třeba zdůraznit, že PUMM neobsahuje konkrétní opatření typu je potřeba postavit tohle, dělat tamto, ale nastavuje základní principy. Pokud ty budou dodrženy, bude doprava fungovat,“ uvedl Petr Gelnar s tím, že PUMM je živým dokumentem, jenž se bude v průběhu let aktualizovat, aby v něm byly zohledněny měnící se podmínky.

Zavádění zón 30

Velmi zajímavou kapitolou v návrhové části PUMM je zavádění rychlostních zón s maximální rychlostí 30km/h na většině území města.

V rámci Analytické části PUMM byly identifikovány hlavní městské komunikace (radiály, tangenty a
městský okruh). Ostatní komunikace jsou svým charakterem komunikace obslužné v oblastech s převažující obytnou funkcí a je žádoucí jejich zklidnění formou zón 30, dle významu i obytných zón či
sdílených prostorů. Takové zklidnění přispívá zejména k vyšší bezpečnosti vlivem kratší doby potřebné
k zastavení
v případě vběhnutí pod kola vozu, nižší hlučnost a nižší emise škodlivin do ovzduší.
Zklidněné zóny také odrazují řidiče od hledání zkratek v těchto oblastech a jejich využívání pro tranzit městem.

Pro zavádění zklidňujících opatření se doporučuje postupovat podle Technických podmínek 218, které
blíže přibližují opatření, které je nutné zavést. Jedná se o vymezení dopravním značením, zavedením
předností zprava na všech křižovatkách, zúžením jízdních pruhů ve prospěch chodců a cyklistů,
zjednosměrněním ulic a stavebními úpravami – např. zvýšenými prahy v místech křížení.

Takové řešení přispívá k bezpečnosti v této uliční síti. Zklidnění automobilové dopravy pak vede zejména k vyšší bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy. Vyloučené není ani využití sítě komunikací pro
volnočasové aktivity a živé rezidenční čtvrti, ve kterých není automobilová doprava dominantní.

V rámci plnění tohoto strategického cíle doporučujeme zvolit ucelenou oblast pro zklidnění v rámci
pilotního projekt.

zdroj: krnov.cz / stabruntalsko.cz /

Související články


1 komentář

  1. Dan :

    Doufam ze zony 30 se budou realizovat nejen v Krnove. Navstivil jsem par mest, kde tak funguji cele ctvrti a je to parada. Takovy klid, pohoda. A hlavne mensi hlucnost.

    Thumb up 3 Thumb down 3

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.