I/57 – Vrchy, obchvat

Kolem obce Vrchy by měl vzniknout obchvat.

Zájmové území je vymezeno v začátku úpravy stávajícím vedením silnice I/57 v jejím provozním staničení km 69,336, kde trasa vede okrajem lesa a okrajovou částí obce Vrchy. Konec úseku přeložky silnice je v km 75,631 řešen napojením na již realizovaný obchvat města Fulnek vybudovaný v rámci stavby „I/57 Hladké Životice, obchvat“. Celková délka přeložky je 6505 m a je navržena v kategorii S 9,5/90.

Přeložka obchvatu je vedena západně od stávající komunikace. Po 400 m je plánována úrovňová styková křižovatka napojující obec Vrchy na přeložku. Trasa přeložky dále pokračuje západně od obce Vrchy, za kterou se stáčí východním směrem a klesá jihovýchodním směrem ke stávající silnici I/57. Tam se napojuje na již zprovozněnou část obchvatu města Fulnek na stávající most nad silnici III/04739.

Výškové řešení trasy obchvatu je dáno na začátku a konci úpravy napojením na stávající výškové vedení silnice I/57. V průběhu trasy je minimální podélný sklon je navržen -1,40 %, maximální 6,00%. Stávající křižovatka silnice I/57 a silnice III/04739 na konci úpravy napojující obec Vrchy z druhé strany směrem od Fulneku bude zrušena a nepotřebná část
zrekultivována. Stavba také umožní bezpečné předjíždění pomalejších vozidel, jelikož součástí přeložky silnice I/57
bude stoupací (délky 2490 m) a klesající pruh (délky 1260 m).

Na stavbě jsou navrženy celkem tři mostní objekty. Jedná se o čtyřpolovou mostní estakádu přes Stříbrný potok a polní cestu s délkou přemostění cca 113m. Ekodukt přes biokoridor, který je navržen nad silnicí I/57, kde by minimální šířka průchodu zvěře měla být 30 m a délka přemostění okolo 18 m. A dále je navržen most přes polní cestu. Délka přemostění je cca 8 m.

V celé délce obchvatu se vyskytuje síť polních komunikací, lesních komunikací a cyklostezek, která se
tímto obchvatem obce Vrchy přeruší. Z tohoto důvodu jsou navrženy nové souběžné účelové komunikace, které zajistí obsluhu okolních pozemků. Kategorie těchto komunikací je navržena P4/30. Dále bude obsluha území zajištěna také stávající silnicí I/57, která bude po výstavbě obchvatu zařazena mezi silnici nižší třídy.

zdroj: rsd.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.