#

v parku

Bytové domy V Parku Ostrava
Původně pět bytových domů bylo přehodnoceno na soubor tří samostatně stojících domů s 5 nadzemními podlažími. Celkově se v projektu nachází 66 bytových jednotek s hřištěm a plochou pro vyžití dětí. Projekt „V Parku“ se začal realizovat v březnu 2011, kdy byl vysekán porost na celém pozemku. V srpnu se začal upravovat terén a v září měl první z domů hotové základy. V listopadu 2012 – po kolaudaci prvního domu – pak začala výstavba a prodej dalších dvou.

Očekávané vyhotovení stavby: červenec 2012, pro II. etapu: III.Q 2013
web projektu: bytyvparku.cz


Články týkající se projektu "v parku":