#

komunitní centrum

Komunitní Centrum Ostrava – Duhový dům bude tvořeno dvěma základními provozy: stacionářem s denním provozem a bydlením s podporou. Bydlení sestává z několika apartmánových domů. Apartmány jsou mezi sebou odděleny zahradou, se vstupy z jednotlivých buněk a společného prostoru. Spojovací chodba se samostatnými vstupy na západní straně propojuje všechny apartmány a navazuje na vstupní halu denního stacionáře. Denní stacionář se sestává z rehabilitačních provozů, tělocvičny, chráněných dílen, hygienického zázemí a šaten klientů, zaměstnanců a zázemí provozního.

Před předáním začala mezi městem a zhotovitelem přestřelka kvůli závadám a zároveň časové tísni z důvodu čerpání dotace. Město před koncem 2012 odmítá stavbu převzít a věc skončí pravděpodobně u soudu.

plánované vyhotoveni stavby: 3. července 2012


Články týkající se projektu "komunitní centrum":