Ostravak očerňuje web msstavby.cz

Politické uskupení Ostravak – hnutí občanů se na svém oficiálním webu přidalo příspěvek, kde o nás ( webu msstavby.cz ) šíří lži, pomluvy a nepravdy.

Pokud chce Ostravak komunikovat takto veřejně přes sociální sítě. Přizpůsobíme se. Samozřejmě jakékoliv politické uskupení se může veřejně vyjádřit jak chce. Nicméně příspěvek, který na nás doslova útočí, neobsahuje prakticky nic pravdivého a je založen na lžích a domněnkách. První část článku obsahuje přepis zmiňovaného příspěvku a následně pro jistotu i screen. Osobně si příspěvek můžete přečíst zde. Druhá část článku obsahuje naše vyjádření k jednotlivým bodům.

Nutno podotknout, že Ostravak je na mnoha obvodních radnicích Ostravy a po podzimním převratu v roce 2015 také v koalici na magistrátu.

Když se před časem zjevila webová stránka založená mladými studenty se zájmem o architekturu a veřejný prostor, kriticky mapující stavební realizace veřejného i soukromého sektoru v Ostravě a okolí, která se nebála rebelským pohledem tepat nejenom stavby v konfrontaci s jejich pohledem, ale i třeba úředníckého šimla, který je mnohdy silnější, než právě zvolená samospráva, brali jsme to jako správný punk a vítali to.
Bohužel, dnes je již zcela evidentní, že stránka je tendenční, nekorektní hlásnou troubou dlouhá léta v Moravské Ostravě a Přívozu a městě vládnoucí ODS.
Je úsměvné, jak se chlapci snaží hrát si na investigativce a nalézače tajemných fakt. Čerpají přitom, konkrétně u Moravské Ostravy a Přívozu, na kterou se specializují , z běžně dostupných informací a ty účelně ohýbají a bulvarizují.
Je podstatné dodat, že takto činí jenom díky transparentnosti, kterou jsme po ukončení vlády jejich kolegy a bývalého starosty Moravské Ostravy a Přívozu Svozila a jeho ODS nastolili. Informace jsou díky tomu, že současné vedení Moravské Ostravy a Přívozu jako jediné ve městě soutěží otevřeně i zakázky malého rozsahu, veřejné pro všechny.
A tak je například „investigativně“ kritizována rekonstrukce Parku letců . Na stránkách je použit veřejně dostupný podklad pro veřejnou zakázku ( za ODS a Svozila zcela nemyslitelné ). Zcela účelově pak není brán ohled na to, že v tomto dokumentu pro veřejnou zakázku musí být uveden v případě mobiliáře ( konkrétně odpadkového koše )nespecikovaný příklad o kterém v konečném důsledku rozhodne zadavatel. Nebere se zde ve zřetel ani všeobecně známá informace ,i na tomto profilu prezentováná, že ve spolupráci s městem bude v centru vyměněn starý mobiliář za nový a bude se týkat i tohoto parku. Výsadby letniček a extenzivních záhonů nejsou v projektu logicky uvedeny z důvodu toho, že budou řešeny vlastními Technickými službami.
Povzdech nad nedostatkem dalšího mobiliáře, např. dětských prvků je vzhledem k rozměru prostoru, normovým požadavkům a přítomnosti nedávno vybudovaného hřiště ve vzdálenosti cca 50 m opět divný.

Nicméně to co nás iniciovalo k napsání tohoto zbytečně dlouhého článku, je v diskuzi prezentovaná oslava majitele zmiňovaného webu, investičních akcí z let 2006- 2010 realizovaných starostou Svozilem ( ODS, dnes státem placený poradce “ nezávislého“ senátora Nytry ), a v té době vedoucím oddělení investic Hudcem ( dnes aktivista v řadách hnutí ANO) .
A to již není úsměvné. Nejenom, že jde o informace z části lživé, určitě však všechny stojí za konkrétní rozbor.
Stačí připomenout v tomto seznamu zmiňovanou kapličku v Husově sadu jejíž rekonstrukce vyžadující několik oprav by vydala za vybudování několika kaplí nových. A co třeba dvacetimilionová oprava krčku u školy Ostrčilovy, který musel být pro katastrofální realizaci námi přebudován.
Co si pak myslet o v “ oslavovaných časech „realizované rekonstrukci 30. dubna. Tento bulvár totiž úzce navazuje na nynější rekonstrukci Parku letců .Napojení nyní kritizované betonové dlažby je zcela překvapivě na ,v minulosti realizovanou, „betonovou “ dlažbu !

Parku letců chceme navrátit ve spolupráci s městem jeho původní génius loci, ne zde budovat hřišťátko, chceme mu vrátit letadlo, které bylo za vlády ODS, ostatně jako mnohé, zašantročeno.

 

Nyní bude článek psán v první osobě, jelikož za zmiňované články jsem zodpovědný já a mnohá obvinění směřují očividně na mne.

1.

Když se před časem zjevila webová stránka založená mladými studenty se zájmem o architekturu a veřejný prostor, kriticky mapující stavební realizace veřejného i soukromého sektoru v Ostravě a okolí, která se nebála rebelským pohledem tepat nejenom stavby v konfrontaci s jejich pohledem, ale i třeba úředníckého šimla, který je mnohdy silnější, než právě zvolená samospráva, brali jsme to jako správný punk a vítali to.

Už začátek příspěvku je chybný. Stránka nebyla založena studenty. Web jsem založil sám v 9. třídě ZŠ. Časem se přidali další spolupracovníci, kteří však studenty nejsou. Tyto informace nejsou nic tajného a jsou od fungování webu na samostatné adrese zveřejněny v sekci „O NÁS“, kde je i krátká historie webu. „Před časem zjevila“ je přesněji před více jak sedmi lety. Nevědět koho pošpiňujete je v dnešní době asi správný punk.

2.

Bohužel, dnes je již zcela evidentní, že stránka je tendenční, nekorektní hlásnou troubou dlouhá léta v Moravské Ostravě a Přívozu a městě vládnoucí ODS.
Je úsměvné, jak se chlapci snaží hrát si na investigativce a nalézače tajemných fakt. Čerpají přitom, konkrétně u Moravské Ostravy a Přívozu, na kterou se specializují , z běžně dostupných informací a ty účelně ohýbají a bulvarizují. Je podstatné dodat, že takto činí jenom díky transparentnosti, kterou jsme po ukončení vlády jejich kolegy a bývalého starosty Moravské Ostravy a Přívozu Svozila a jeho ODS nastolili. Informace jsou díky tomu, že současné vedení Moravské Ostravy a Přívozu jako jediné ve městě soutěží otevřeně i zakázky malého rozsahu, veřejné pro všechny.

Za dobu fungování webu jsem se setkal s mnoha lidmi napříč politickým spektrem. Různými novináři z mnoha médii. Architekty, projektanty, občansky aktivními lidmi. Žádný z nich mi však nestojí za zády a nediktuje (natož neplatí), co mám psát. Tvrzení, že jsem hlásnou troubou ODS není založeno na pravdě. A tuto lež není potřeba dál komentovat.

Na žádnou část kraje se nespecializuji. Jde o to, kde se nejvíce ve svém čase pohybuji. Pravdou je, že je to centrum Ostravy a mé bydliště, což je Novojičínsko. Tento fakt se odráží i na tom, že například v Moravské Ostravě dokáži i podrobně dokumentovat opravy zajímavých fasád. Což by třeba v Opavě moc nešlo, jelikož se tam nepohybuji. Bohužel projíždět neustále celý kraj je nad mé možnosti.

Pod zakázky malého rozsahu spadá i mnoho projektových dokumentací. Tyto informace čerpám i u Slezské Ostravy, Mariánských Hor a dalších velkých obvodů. Z veřejných dokumentů magistrátu města Ostravy nebo hlidacsmluv.cz. Články jsou dohledatelné na webu.

3.

A tak je například „investigativně“ kritizována rekonstrukce Parku letců. Na stránkách je použit veřejně dostupný podklad pro veřejnou zakázku (za ODS a Svozila zcela nemyslitelné). Zcela účelově pak není brán ohled na to, že v tomto dokumentu pro veřejnou zakázku musí být uveden v případě mobiliáře (konkrétně odpadkového koše) nespecikovaný příklad o kterém v konečném důsledku rozhodne zadavatel.

Článek o rekonstrukci parku Čs. letců si můžete přečíst zde. Jak jsem již psal, nejsem žádné politické uskupení. Web funguje jako blog, kde mám právo svobodně vyjádřit názor. Který se často shoduje s názorem mnoha lidí věnující se tématu. Investigativně upřímně nevím, jak je myšleno. Pokud je myšleno přesdílení veřejného dokumentu… V článku jsou uvedeny příklady zdařilých rekonstrukcí parků z měst ČR, ale také samotné Ostravy. Příklady poukazují na to, že se dá rekonstrukce provést lépe, než stylem průchozí betonové dálnice mezi stromy.

4.

Nebere se zde ve zřetel ani všeobecně známá informace ,i na tomto profilu prezentováná, že ve spolupráci s městem bude v centru vyměněn starý mobiliář za nový a bude se týkat i tohoto parku.

Informace o mobiliáři skutečně prezentována na FB stránce Ostravaka byla. Jenže později, než vyšel samotný článek o rekonstrukci parku Čs. letců. Samotný článek vznikl ještě dříve. Předtím nebylo vydáno žádné oficiální stanovisko kromě jedné věty p. primátora v médiím. Ani se neví, jak bude mobiliář vypadat. Připadne-li zakázka přímo někomu, nebo bude veřejná soutěž. Z pochopitelných důvodů jsem nemohl nic o novém mobiliáři napsat.

Článek o rekonstrukci parku Čs. letců byl publikován 20.2. ráno. Byl to první příspěvek ten den.

Příspěvek hnutí Ostravak byl publikován ten stejný den 20.2., ale večer ve 20:52…

5.

Povzdech nad nedostatkem dalšího mobiliáře, např. dětských prvků je vzhledem k rozměru prostoru, normovým požadavkům a přítomnosti nedávno vybudovaného hřiště ve vzdálenosti cca 50 m opět divný.

V článku o rekonstrukci parku Čs. letců jsou uvedeny také slova „prvky pro aktivní a pasivní relaxaci“. Které příspěvek Ostravaka nezmiňuje. Takových prvků je nespočet množství…

6.

Nicméně to co nás iniciovalo k napsání tohoto zbytečně dlouhého článku, je v diskuzi prezentovaná oslava majitele zmiňovaného webu, investičních akcí z let 2006- 2010 realizovaných starostou Svozilem ( ODS, dnes státem placený poradce “ nezávislého“ senátora Nytry ), a v té době vedoucím oddělení investic Hudcem ( dnes aktivista v řadách hnutí ANO) .
A to již není úsměvné. Nejenom, že jde o informace z části lživé, určitě však všechny stojí za konkrétní rozbor.
Stačí připomenout v tomto seznamu zmiňovanou kapličku v Husově sadu jejíž rekonstrukce vyžadující několik oprav by vydala za vybudování několika kaplí nových. A co třeba dvacetimilionová oprava krčku u školy Ostrčilovy, který musel být pro katastrofální realizaci námi přebudován.
Co si pak myslet o v “ oslavovaných časech „realizované rekonstrukci 30. dubna. Tento bulvár totiž úzce navazuje na nynější rekonstrukci Parku letců .Napojení nyní kritizované betonové dlažby je zcela překvapivě na ,v minulosti realizovanou, „betonovou “ dlažbu !

Nejvíce pozdvižení způsobil spíše článek „Výroční zpráva stavebního úřadu MOaP„, než samotný komentář s výčtem veřejných projetků. Dlouhodoběji totiž upozorňuji na to, že v centru Ostravy je minimální stavební aktivita. Investice soukromých investorů jsou téměř na nule. Tyto články vychází v rubrice OVASTORY. Nová výstavba je záměrně zastavována obvodem počínaje prodejem pozemků, po neudělení potřebných souhlasů. Opět všechny články jsou dohledatelné zde na webu. Samotný Ostravak se tak prezentuje svými články, že nové stavby zvyšují množství aut. Tímto krokem se však centrum města dostalo do stavebního a rozvojového kómatu. Články si můžete přečíst na stránce www.ostravak.info.

např. článek: „Pro lidi, ne pro peníze

Budovat město pro auta je přežitkem z 60. let 20. století. Který je zde bohužel stále zakořeněn.

K samotnému komentáři. Přehlídnu-li fakt, že politické uskupení reaguje veřejně na komentář svobodného občana v internetové diskuzi, je celé tvrzení opět lživé. V komentáři reaguji na tvrzení, že obvod nemá tolik peněz na investice. Proto dokládám seznam veřejných investic stavev z období 2006-2010 s tím, že finance nemusí být až takovou překážkou. V období 2006-2010 Ostravak na radnici nebyl. Zmiňovaný komentář:

Samozřejmě nevycházím ze subjektivních dojmů, ale z propagačního materiálu samotné radnice, který radnice vydávala. Ke zmiňovaným projektům dokonce byly i panelové výstavy po centru města. Následující fotografie zachycují zmiňovaný propagační materiál, kde jsou zmíněny soukromé i veřejné investice v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:

 

Samotné stavební řešení jsem v komentáři neřešil. Ani jsem se k nim nemohl na webu vyjádřit dříve, jelikož mnoho ze staveb vzniklo v období 2006-2010, kdy jsem byl na druhém stupni základní školy… Zpětně se k projektům na webu nevyjadřuji a zaměřujeme se jen na projekty aktuální.

Více se ke krokům hnutí Ostravak vyjadřovat nehodlám. Je mi jasné, že komunální volby se blíží a musí se hledat cíle politického boje. Je mi však líto, že se jejich negativní pozornost zaměřila na občansky aktivního mladého člověka.

Martin Mlčák

Související články


Komentáře

 1. Rasta :

  Marťas, buď v klidu. Oni se vycukaj sami. Jejich dny jsou sečteny. Lidi zase nemůžou tahat věčně za nosy .. .

  Thumb up 26 Thumb down 3
 2. Luděk :

  Martine, klobouk dolu založit takový web už na ZŠ. Jinak vzhledem k ohlasu ze strany radnice, byť negativní… není lepší důkaz, že web funguje má návštěvnost a smysl v tom pokračovat.

  Thumb up 37 Thumb down 1
 3. David :

  O novém mobiliáři jsem našel zmínku tady: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/pristresek-u-elektry-bude-v-cervnu-s-wi-fi-signalem-i-usb-porty-20170213.html

  Thumb up 1 Thumb down 0
 4. Patrik :

  Jak se říká všechno zlé je k něčemu dobré. A to platí i v tomto případě. Tato „válka“ se už dostala dál, než jen do diskuze pod článek, takže se o tématu veřejný prostor, výstavba či praktiky Ostravaka vůči soukromým investorům doví mnoho nových lidí. Pokud by se to medializovalo, mohl by se Ostravak bát, že se dostane na povrch něco co nechcou a povolí nějaké stavby. Pak už je jen zapotřebí, aby při dalších volbách lidé dali hlas jiným stranám,či hnutím i když výběr bude velmi složitý. A pak už jen doufat, že se nenaplní známé Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.

  Thumb up 15 Thumb down 0
 5. Jp :

  Je videt, ze to delas dobre, takhle utocit je svinstvo. Nekdo jim to mozna sezere, ale moc takovych nebude a nakonec skonci tam, kde uz skodit nebudou.

  Thumb up 12 Thumb down 0
 6. Crazym :

  Je vidět, že i když jste to neplánovali, dostali jste se s webem do fáze, kdy díky větší návštěvnosti jste schopni „ovlivnit“ velký počet lidí a to i těch co se o architekturu a veřejný prostor nikdy moc nezajímali a to je něco z čeho má Ostravak vítr. No a nejlepší obranou je vždy útok a tak se není co divit, že tydýti z Ostravaku prskají, od toho tam ty jiné tydýty na ksichtoknize mají a šířili tu jejich pravdu a cíleně ovlivňovali co nejvíce lidi. Není se jim co divit, to je podstata jejich „práce“, získat co nejvíce oveček které dají jednou za čas hlas a moc nepřemýšlí :-) Jen by někdo z vedení jim měl říct, že by ten účet na ksichtoknize měl být otevřený aby si ho mohli přečíst i lidé co ji nemají a zjistit si tak jak jsou dobří a jak jim ta práce pro ovečky jde :DD Protože já chudák občan prahnoucí po informacích o těch ostravských politických géniích nemající účet na FB se dostanu jen k hlášce: „Pokud chcete pokračovat, musíte se přihlásit.“ a to asi neprojde a je to škoda, protože možná by se jim mě podařilo přesvědčit jak jsou skvělí a dal bych jim třeba i hlas v dalších volbách :DD
  PS. A protože místní web navštěvuje i pan Svozil, vidím zde velký potenciál a pole neorané pro další „politický boj“ a už se těším na jeho komentáře a postřehy jako třeba my nic, my muzikanti :DD nebo http://1url.cz/ktatm

  Thumb up 5 Thumb down 2
 7. nototo :

  „Brali jsme to jako správný punk“ – zajisté, ten žurnál Ostraváka, který vychází vždy před volbami a v minulosti ještě častěji, což jim mimochodem pomohlo vyšplhat se k lizu, to byl také správný punk, že?

  U předminulého vedení centrálního obvodu, kde seděl i zde tolik citovaný pan Svozil, bohužel nemohu chválit velké kontrasty v architektonickém provedení staveb (mimořádně kvalitní stavby jako Ostravská brána se zátiším a Orchard vůči některým značně tuctovým) a pokračující podporu fragmentace města (Místecká měla jít minimálně od Kotase ke Středu pod zem a ta sousední trať částečně taky, jako by se rezignovalo na urbanismus města, kde už nebudou lidé přibývat po deseti tisících…), na druhou stranu se, byť ne vždy veřejně, intenzivně připravovaly projekty na léta dopředu, o kterých v posledních letech vůbec nebylo slyšet, mj.

  – lehký průmysl a bytová výstavba v bývalém areálu ČSAD u Futura (hovořilo se dlouhou dobu i o parkovacím domě na místě opuštěné cvičné plochy u autoškoly a výstavbě nového tréninkového centra vedle tamního sportovního areálu),
  – zástavba po stadionu Kotase (skloňovala se hala, ale někdo počítal i s uceleným blokem vyšších domů),
  – komplexní revitalizace sadu dr. Milady Horákové (ne jen stavba dětského sadu),
  – muzeum MHD – jako alternativa k Vítkovicím, počítalo se s prostorem u hl. n., s tím, že by muzeum bylo napojeno na tramvajovou smyčku a dokonce prý někdo přemýšlel i nad spojkou „zadem“ k druhé trati, aby byl vytvořen malý turistický okruh po Přívoze pro víkendové jízdy (pokud vím, poté se už prostory muzea měly kapacitně osekávat, ale čert ví, co z toho teď je/bude),
  – revitalizace/bazaru tržnice u Českobratrské,
  – tramvajová trať do Vítkovic,
  – trolejbusová trať na Černou louku a domy u nábřeží,
  – obnova brownfieldu u Plynáren.

  Další projekty jsou známy a možná mě jiní doplní o další, je to už přece jen více než 5 let.

  Takže ano, Svozil a spol. se jistě nemohou bít v prsa, ale já u nich viděl daleko větší tah na branku na léta dopředu a o něco lepší údržbu města.

  Bohužel, tento web, jakkoli má rezervy, supluje práci prodejných nebo neschopných novinářů, kteří za kafe a chlebíček o některých tématech cíleně nepíší, nebo píší povrchově bez konfrontace konkrétních politiků a odpovědných úředníků.

  Thumb up 22 Thumb down 2
 8. Tomin :

  Martine hlavně v klidu. My všichni, co tu přispíváme do diskuzí sami víme, co je hnutí Ostravak zač. Jde vidět, že si jim šlápl na kuří oko, protože nejlepší obranou je útok a to umí politici velmi dobře. Nepolevuj v práci na tomto webu, protože už jenom, že ten jejich článek vyšel mi evokuje, že tady něco smrdí.

  Thumb up 18 Thumb down 2
 9. Michal :

  Někdo se začal bát. A je to dobře.

  Thumb up 12 Thumb down 1
 10. Jp :

  nototo: Jak pises o te rezignaci na urbanismus – vzdycky si vzpomenu, ze jako jeden z hlavnich uspechu rozvoje, byla po nejakou dobu prezentovana prodlouzena Bilovecka ve Svinove, to asi mluvi za vsechno :-) Obavam se, ze na projekty jako jsou tunely (jak pises), si budeme muset jeste nejakou dobu nechat zajit chut.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 11. nototo :

  Bílovecká je vskutku „vrchol rozvoje“, přemostění přes zřejmě léta nefunkční vlečku, to ano, ale náhrada úrovňového přechodu přes x kolejí, to ne. Místeckou bych okamžitě na zbývajícím úseku zahloubil, když už tedy musíme mít kapacitní průtah městem, trať hodil za Stodolní do zářezu a v úrovni Středu schoval pod zem, jako to dělají na západě. Takto by se dalo volně přecházet z centra/Karoliny až k Donu Bosco/Vítkovic, a kdo by potřeboval na vlak, slezl by jen k nástupištím do podchodu. Historická budova nádraží by se opravila a mohlo udělat pěkné prostranství okolo místo těch léta zaneřáděných křáků. Stačily by v obou případech jednoduché „zastřešené“ zářezy (http://www.panoramio.com/photo/112009164), žádné klasické tunely, něco podobného dělají i v Polsku. Tj. dole beton, nahoře chodníky, lavičky, trávníky, stříkající fontána, nic více není potřeba. Dokud stavby nestojí a plánují se, dá se udělat vše, ale mám pocit, že se přirozenou mobilitou mezi středovým obvodem a západem Ostravy nikdo na radnici nezabývá a že ani se silničáři a železničáři nikdo žádná jednání nevede. Rád bych se mýlil, nicméně dokud někteří nepochopí, že trendem je bariéry ve městě likvidovat, ne je vytvářet, tak se dále z místa prostě nehneme…

  Thumb up 12 Thumb down 2
 12. Adam :

  Pro skeptického a racionálního člověka je klíčové především to, že z velké části blábolí obě strany „dialogu“.

  Thumb up 8 Thumb down 17
 13. Rýša :

  Gratuluji Martine!
  Konečně se něco hnulo v tom ostravském stojatém rybníčku. Myslím, že je jen dobře, že se ozvali, byť v negativním až útočném tónu. A není divu. Už pomalu začíná předvolební kampaň. A ta je vesměs útočná. Nevím, jestli jste sledoval sjezd ANO, který si naplánovali na 25.2.!!! Další strana, která odhalila své choutky – nejlépe vládnou sama a diktátorsky. A ministr Babiš si vůbec nepřipouští, že by nemusel volby vyhrát. Už jen to, že se dává na konec kandidátky je jeho nesmírná pýcha, on přece si vůbe nepřipouští, že by ho voliči nevykroužkovali na post premiéra. Odporné chování Čechoslováka. A je nepochopitelné, že stačí pár útočných frází, jak všichni kradnů, a jak to dá do pořádku, protože je přece nejslušnější a nejkřišťálovější v tom bahně a k tomu jedna kobliha, a jeho hnutí má takové preference. Lidé se nepoučili, i když to zase není tak dávno – jedna strana jeden vůdce a ANO k tomu díky voličům směřuje mílovými kroky.
  A Ostravak se předvedl tady – místo vysvětlení a podání nějakého argumentu, proč se za jeho vládnutí ve městě nepostavila žádná významná budova, proč nepovolili investorům stavět – kromě plácání o parkovacích místech a pár stromům, tak jen útočí na jiné strany a dokonce i na Váš web, který si vůbec dovoluje o tom informovat. A proto je Ostravak spokojený s MS Deníkem, kde se toho moc nedovíme. spíše se zdá, že mu jde na ruku, tak jako primátor Macura – ten přeci po dotazech, proč se v centru nestaví, řekl, že je vše v pořádku….
  Deník mi silně připomíná Babišovy Lidovky a Idnes.
  Já s Vámi nebo s Hynkem také mnohdy nesouhalsím, ale takový útok, co předvedl Ostravak na tento web, je jako z dob totality.

  Thumb up 18 Thumb down 2
 14. Danek :

  Rýša: Rýšo, promin, ale že chce někdo vladnout sám…to je otázka zdravého rozumu.(nevím proč Ano a Babiše napadáš)Sam vidíš k čemu to spšje pokud se tvoří koalice…je to sakra o kompromisech.

  Thumb up 6 Thumb down 7
 15. robert :

  Adam
  Ostravak šíří lži, nepravdy a pomluvy…….. zatímco tento web je naprosto korektní…….. :-)

  Thumb up 6 Thumb down 4
 16. Eli :

  Danek: Vy si myslíte, že Babis to opravdu dělá pro blaho lidu? Nebuďte, prosím, naivní a trochu přemýšlejte jak a hlavně o čem pan Babis mluví stále dokola. Vy si fakt myslíte, že Čapi hnízdo tehdy bylo v pořádku.S Rysou souhlas o novém neomylnem vůdci .Bojím se letošních voleb, my se totiž necháme opít rohlíkem

  Thumb up 6 Thumb down 4
 17. Eli :

  robert: omylem jde Vám dala + . Ostravak hlavně odhání investory a tento web o tom píše.

  Thumb up 2 Thumb down 0
 18. Danek :

  Eli: Já jsem akorád nápsal komentář Rýšovi.o tom ,že proč se diví, že chce vladnout sám?(upozornuji, že nemuže!!!…není zde většinový vol.systém)Každá schopná strana chce vladnout sama, jen to nahlas neřekne.Rýša taky napíše, že Macura, viceméně jde na ruku Semerákovi(že výrazně nekomentoval stavební činnost v centru)…proč asi, když jsou v koalici…tady jde jasně vidět, jak je tvoření koalic k ničemu.Jeden chce něco budovat druhý ne..bohužel musí spolu působit
  ..jiná cesta není.Kdyby byl většinový vol.,systém v ČR(vítězná strana by si vše udělala podle sebe…a to je důležité, byla by před voliči za to odpovědná)…takže nemelte tady blbosti o Ano nebo Babišovi.A ve vládě to samé,Sobotka by hned všechno rozdal a Babiš hledá úspory a efektivitu….k čemu je to dobré …snad mě už chápete.

  Thumb up 5 Thumb down 6
 19. MM :

  Danek: Sobotka by hned všechno rozdal a Babiš hledá úspory a efektivitu….k čemu je to dobré …snad mě už chápete. Jen doplním, Babiše hledá úspory a efektivitu u sebe a u svých firem. Tam mu to jde na jedničku. Čapí hnízdo přepsané na děti, korunové dluhopisy bez daně atd. Já si myslím, že koalice je důležitá vždy. To co já nebo Vy považujete za důležité, zase nezajímá někoho jiného. Je to o kompromisu, bohužel nebo bohudík.

  Thumb up 5 Thumb down 1
 20. Xavier :

  Danek: Ono nejenže chce samozřejmě každá strana vládnout sama. Dokonce to každá i řekne. Proč by to říkat neměla?
  Já rozhodně pro většinový volební systém nejsem. Představa, k čemu by to mohlo vést, kdyby si takový Blbiš s jeho politickým programem „Ano, bude mi líp“ sestavil jednobarevný kabinet, je pro mě naprosto děsivá. Čímž neříkám, že je pro mě méně děsivá představa, že by se něco takového podařilo třeba Sobotkovi či Kalouskovi.
  Kromě toho by takový systém vedl k dalším frustracím v řadách obyvatel, které se už i tak poslední dobou jen množí. Psychologický dopad většinového „propadu“ hlasů na obyvatelstvo byl zdokumentován už v mnoha zemích. A ukázal se i u nás např. v posledních prezidentských volbách…
  Většinový volební systém v drtivé většině případů vede k vládě, kterou si přeje menšina lidí…

  Thumb up 3 Thumb down 1
 21. Tomin :

  Danek: Nechtělo se mi tady zapojovat do off topic diskuze ohledně Babišovi, ale nedá mi to. Danku je potřeba otevřít oči a rozhlédnout se kolem sebe. Věta „Babiš hledá úspory a efektivitu“ mě opravdu upřímně rozesmála. Vykazovat úspory nemusí vždy znamenat, že je to správně, protože záleží, kde se ty úspory udělaly a za jakou cenu. S panem Babišem mám přesto, že pracuju v soukromé firmě osobní zkušenosti a věřte mi, že většího demagoga jsem v životě nepotkal. Když k tomu přičtu kumulaci moci, která je v jeho případě až extrémní, a která z historického hlediska nepřinesla nikdy nic dobrého, tak mám trochu obavy z dalších voleb. Tímto bych uzavřel můj názor na Babiše. Další komentáře na Vaši možnou reakci už ode mne nečekejte, politika se mi hnusí a nehodlám otevírat oči někomu, kdo je má „přilepené sekundovým lepidlem“.

  Thumb up 5 Thumb down 1
 22. Danek :

  Tomin: To jsem si zase naběhl.Pochopte MM,Xavier a Tomine. Nechci tady řeřiš co je a není dobré …Já chtěl vysvětlit pozitiva a negativa vladnutí v koalici a uvést příklady Semerák-Macura,Babiš-Sobotka…to bylo mým účelem..ne tady řešit nebo podporovat nějakou politickou stranu….jak se vy domníváte.

  Thumb up 1 Thumb down 2
 23. Hynek [msstavby.cz] :

  Adam: tak pojdme do toho. nebo k cemu vubec takovy vystrel slepyma? nejake konkretni argumenty nebyly by?

  robert: zdroje informaci na tomto webu jsou zpravidla uvedeny primo v clanku…

  Thumb up 4 Thumb down 0
 24. Jp :

  Adam: Nezlob se Adame, ale s timhle nemuzu souhlasit. Nekdy tady sice resime veci, ktere se asi za nasich zivotu nestanou (viz. tunely vyse). A ackoliv nechapu, proc by pro treti nejvetsi mesto v republice mely byt takove cile nedostupne, tak se nezda, ze takove projekty jsou dneska politiky podporovane, spis se zda, ze se vytvorila jakasi myslenkova bariera – nektere projekty jsou pro mistni politiky natolik slozite a „vizionarske“, ze je rovnou zaradi mezi „nerealizovatelne“. Proc to pisu… vetsinou tady totiz kluci netepou tyhle „mega“ veci, ale zdanlive drobnosti, ktere se az obludne scitaji – cistotu, nepovedene renovace, omezenost pri volbe materialu, nedostatecnou konzultaci s architekty a nedostatek rozhledu pri „drobnych“ zasazich ve meste. Uvedu priklad, dneska jsem jel po nejake dobe z Dubiny do Hrabuvky 1. „Terminal“ asi netreba komentovat, to je misto, kde doslova trava neroste. Kolem cesty jsou porad stejne hnusne billboardy. Proc ? Na opravene zastavce na rondlu je jakasi polozrezla prodejna na koleckach – opravdu krasa. Kolem je vsemi oblibene zrezle „tematicke“ zabradli, u ktereho nejde ani pomalu poznat, ze bylo pruhovane. To bylo mozna natrene, kdyz jsem chodil na zakladku. Kousek dal je jakysi poutac na KD Akord – s minimalne 5 vrstvami polepu a cely nakrivo, opet v Ostrave oblibena kovova konstrukce, v okoli je jich nekolik amnektere jsou fikane ukotvene betonovymi bloky. Kousek dal jsou nove podchody, kde prosakuje voda, jejich okoli je humus sam o sobe a prakticky vsechno, co je mozne oblepit reklamou, oblepene je. A na zaver clovek nesmi zapomenout na hit konce 90. let – reklamni lavicky, ty jsou chutovka. Pokud by snad nekdo nemel dost, muze pesky pokracovat ke Spalicku nebo Savarinu, prostredi kolem obou je fakt mazec. Kolem Dr. Martinka se pohybuju minimalne 25 let a nerikam, ze to tam je horsi, desive je, ze se tam ani nic nezlepsuje. Pokud nekdo poukazuje na to, ze takove veci tady jsou a my vsichni se takovem humusu kazdy den pohybujeme, tak bych s „blabolenim“ byl opatrny.

  Thumb up 9 Thumb down 0
 25. Rýša :

  Danek: Danku, nenaběhl sis :-). Jen by bylo dobré, kdybys trochu uvažoval a hnutí ANO nebral tak doslova a vážně! A především Babiše, který to nemyslí tak, jak apeluje na voliče, ale on prostě ví, jak na ně zapůsobit. Prostě v pravý okamžik v historii českého národa se tady z ničehonic objevil mesiáš české politiky a chce všechno napravit, co všichni podělali a rozkradli (jeho slova)a ejhle, skoro třetina národa na tohle slyší. Danku, zkus prohlédnout ty jeho populistické řeči! Přiznám se, že když tehdy vkročil do politiky, tak i já jsem mu skočil na špek, naštěstí on je tak průhledný, že dost lidí včetně mne ho prohlédlo.

  Thumb up 3 Thumb down 3
 26. Danek :

  Rýša: No a vidíš, máš pravdu já předpokladám(spíš vím to), že jednoznačně vyhraje volby.Bude mít mezi 30-40%.To zase naletí lidí…chudáci.A použití trapné fráze, kterou vyloženě nesnáším: populismus, populista.Když totiž někdo příjde s názorem(i logickým), ale Pražškým novinařum(potažmo Pražské kavárně) se to nehodí do krámku…dostane nálepku populista. Babiš,Zeman,Okamura,Tramp by mohli vyprávět…a trochu mě zaráží, že i lidé s tohoto kraje použivají toto slovo..populista.

  Thumb up 3 Thumb down 9
 27. thvari :

  Danek: Tak hezký článek o populismu zrovna vyšel v The Atlantic. Aha, to bude onálepkováno jako washingtonská kavárna :-D https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/02/what-is-populist-trump/516525/?utm_source=atltw

  Thumb up 4 Thumb down 2
 28. Rýša :

  Danek: No a mne zase zaráží, že lidé z tohoto kraje používají tato slova: pražská kavárna.
  A dle mne jsi správně vyjmenoval POPULISTY – české i zahraniční :-), tak vidím, že máš docela přehled :-)

  Thumb up 3 Thumb down 4
 29. Danek :

  Rýša: Mě to nezaraží.Třeba boj proti prezidentu Zamanovi, žačal obratem po jeho zvolení(nebo spíš již během voleb).Prostě Pražáci doposud neunesli, že byl v demoktatických volbách zvolen člověk, kterému to nepřáli.Soustavné očerňovaní jeho osobý dávno za hranicí slušného chovaní.

  Thumb up 6 Thumb down 10
 30. Rýša :

  Danek: Danku, to není boj proti prezidentovi. Jestli sis totiž nevšiml, tak on si to svými činy a svým hulvátstvím způsobuje sám. A on sám svou předvolební kampaní útočil a nepravdivě očerňoval svého soupeře. Už si nevzpomínáš? A lže doposud. Vždyť i soudně je usvědčený svým lhaním. Go opravdu nevidíš anebo nechceš vidět??? A jestli zrovna prezident Zeman není populistou, tak věř, že já jsem papež Rýša I.

  Thumb up 9 Thumb down 5
 31. KK rodák :

  Zdravím a držím palce, i když z Čech. Na Ostravsko pravidelně jezdím za rodinou a tento web denně sleduji. Konšelské „zatemněné a dobře placené“ (jen proto se tam rvali) mozky na magistrátu Ostravy 1 a Přívozu celé volební období spinkaly a teď mají jejich majitelé strach o korýtka. Ostrava má – podle mě – jedinou výhodu co do rozvoje, kterou je, a to i v samotném centru, dostatek místa pro novou výstavbu. Bohužel, díky barieře myšlení některých „panáků“, a to i na na ÚHA nebo jak se to teď jmenuje vidíme, jak se táto výhoda zahazuje. Několik příkladů – kvalitní projekt na Ceskobratrské od Skanské byl zamítnut pro nedostalek parkování – co brání tomu, aby na místě dnes vedle nevyužívaného stavebního hypermarketu vyrostl třeba 10 nebo vícepodlažní polyfunkční objekt se 4-mi podzemními parkovacími podlažími a jeho majitel se zavázal, že opraví současně pro město historická jatka vedle. Vezmětě příklad z Olomouce, jak se centrum zmodernizovalo, i když tam je druhá největší památková městská rezervace.
  Další příklad – věžák u radnice – pmatuji se dobře, jak se stavěl, bydlel jsem tehdy kousek za Čapkárnou a do města jsem chodil kolem. Proč by se měl „snížit, či zbourat “ je třeba namáhat mozek a vyřešít vyztužení a dostavbu, např. formou jehlanu , a když, tak zbourat nělaký ten „krychlák“ jak říkám panelákům, který dosluhuje vedle. (podívejte se, na video, jak se staví a zajišťují budovy v Číně, které musí odolat zemětřesení a vichřicím).Chce to jem dobrého statika a odvahu, vždyť ten barák je celý ze železobetonu ! Viz stavby v Londyně nebo San Franciscu. Nebo Astana Kazchstán, Baku Azerbajdžán a jinde i v rozvojových zemích.
  Další příklad – lanovka – podívejte na Medellin v Columbií (1 mil.obyv.), využívají tam lanovky jako MHD ,již téměř 100 let.
  Kdysi centrum opiomafie, dnes bezpečné město narvané turisty. (m.j.přímá letecká linka z Chicaga) Je zapotřebí smysluplná trasa a zaplatí se to, jen se nesmí dívat se jen na turisty, to je vžycky jen sezónní záležitost, je zapotřebí zapojit i přepravu zboží a další aspekty pro přesun obyvatel. Pamatují se na lanovky v Ostravě a zejména na tu z Karolíny ne Hladnov (Bezruč)
  Tak můžu pokračovat od A do Z a výmluva na peníze neobstojí (to už vůbec neberu), jelikož KAŽDÝ smysluplný projekt se zapatí, ale myšlení velmi BOLÍ a predpokladem je samozřejmě solidní investor a nemít předsudky i vůči penězům z např. z Asie. Bariera myšlení – je zapotřebí jen KVATITNÍ smlouva a na tom pravidelně naší politici ujíždějí (díky úspěšným lobistům)
  Tento příspěvek zde dávám jako podnět k zamyšlení a jeho prípadná kritika mě vůbec nevytočí, protože alespoň podnítí diskuzi, a to je smysl.
  Závěrem ještě o malosti myšlení – jedná se o zamítnutí výstavby 7-mi podlážního domu na křižovatce Českobratrské, za Domem umění.
  Bylo to tuším zamítnuté, že bude stínit (jaké překvapení) sousední objekt, který koupil nějaký důležitý občan Ostravy. Na to mohu odpovědět jen tak, že ten projekt už teď stíní jeho mozek. Domluvit a řešit problém lze přece vždy. Jen je třeba nebýt – nabízí se použít staroostravský výraz na tří písmena (nezačíná na „c“).

  Thumb up 13 Thumb down 0
 32. jp :

  KK rodák: Souhlas ! Když odhlédnu od problému s rozvojem a údržbou veřejného prostoru, tj. těch důležitých drobností, tak fakt vidím problém v tom, že jakákoliv „větší“ stavební činnost je pro město – já nevím – skoro až vysilující. Nebo to alespoň tak zvenku vypadá. Všechno, co je víc než oprava pěší zóny nebo klasika sítě+povrch+zastávky (nehodnotím teď kvalitu provedení) začíná být problém. Poslední ani ne na půl realizovaná větší věc byla NK, DOV nepočítám. Jako kdyby každý větší stavební zásah do města musel být minimálně deset a více let probírán a potom se z něj město dalších deset let muselo vzpamatovávat, aby nabralo síly. Jak už jsem psal výše – opravdu mi přijde, že jakýkoliv větší projekt, i když si město zaplatí jeho návrh, zapadne zřejmě do „nezrealizovatelných“, viz. Benátky – mají návrh, bylo i hlasování, ale podle města nejsou peníze – asi moc „ambiciózní projekt“. Zmínili jsme tady Frýdlantské mosty, zahloubení Místecké a trati. Já si vůbec nedovedu představit, že by dneska někdo takový projekt začal. A to je dost smutné. Pokud 3. největší město nezvládne udělat za cca jeden rok o moc víc než opravit jednu důležitou cestu, tak je něco hodně špatně. A abych nehanil svoje rodné město, stejný problém v menší míře je v Brně (hlavně po zvolení ANO+Žít Brno, zdá se) a myslím, že v Praze by to bez soukromého kancelářského developmentu nebylo o moc lepší.

  Thumb up 4 Thumb down 1
 33. Eli :

  jp: Ano,ale v Brně, Praze aj.se staví díky soukromým investorům. Ti ale mají u města Ostrava bohužel stopku, jinak by se asi taky stavělo.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 34. jp :

  Eli: Jo já vím, proto jsem to tak napsal, že to zachraňují.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 35. dolil :

  http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/stavba-vytahu-na-hlavnim-nadrazi-vazne-svezeme-se-az-v-cervnu-20170228.html

  Thumb up 3 Thumb down 0
 36. Patrik :

  Danek: Podle těch palců má v Ostravě Pražská kavárna nějakou odnož typu Ostravská kavárnička :D

  Thumb up 1 Thumb down 5
 37. Danek :

  Patrik:O tom nepochybuj.Jen ta Ostravská kavárnička nechce nic ovládat a řídit,nechce měnit myšlenky v obyvatelích.Jen ta z Prahy. Doted si pamatuju pořad Jana Krause jak k svátku 28.října vystoupila v jeho pořadu část Pražské kavárny…cílem bylo zdiskreditovat prezidenta Zemana. Kroměřižská výzva a uměle vytvořena kouza Herman(Brady)…opravdu jsem se styděl, že jsem Čech.Po tomto pořadu jsem sledoval co k tomu napíši noviny a diskuze pod nimi.Zaplat pánbu 95% procentu to odsoudilo a podpořilo prezidenta Zamana.

  Thumb up 3 Thumb down 7
 38. MM :

  Eli: Nejhorší je, že když chce někdo stavět, tak se mu házejí klacky pod nohy. Už tak těch investorů moc není. Ptal jsem se několika, staví byty nebo například kanceláře na Karolině. Budete tady stavět znovu? Odpověď stejná, nikdy. Dokonce i kdyby měli pozemek zadarmo. Máme prostě jiné myšlení. V Praze, Brně nebo Jihlavě se staví bytový dům a má rezervace a prodeje dávno před dokončením. U nás to jde hůř, chceme důkaz, že to stojí. Developer potom prodává několik let, vyzkouší to jednou a pak se stáhne zpět tam kde mu to funguje. To samé kanceláře, není tady tolik firem, které by kanceláře zaplatili, cena na Karolině je 11,5 EUR na m2 měsíčně. To zase není tolik, kanceláře jsou to krásné, ale stejně tam firmy nejdou. Prostě Ostrava je stále velmi malý rybníček a developerům se tolik nevyplatí. O to víc je zarážející, že když se někdo najde, centrální obvodu mu dá stopku :-(

  Thumb up 2 Thumb down 1
 39. Martin [msstavby.cz] :

  Danek: Upřímně jako Čech se stydím za Zemana a jeho chování. A dost offtopicu.

  Thumb up 12 Thumb down 5
 40. thvari :

  Danek: Cílem Zemana a Ovčáčka je cíleně diskreditovat, pomlouvat a hanit své oponenty a jakoukoli demokratickou kritiku a nakazit tím své příznivce. Na vašem příkladu jde vidět, že se to daří.

  Thumb up 10 Thumb down 4
 41. Danek :

  martin [msstavby.cz]: NO to jsem potřeboval, aby to tady rozhřešil buřič. Upřímně jde s těch diskuzí poznat, že tady ve většině přispívají lidé do 25-30let. Věřte mi, že ten pohled na svět je jiný. Ovlivněni médii, která určuje směr a dostavá lidi tam kam potřebuje.Pamatuji si sám sebe jak mi bylo něco po dvacítce a jeden muslim chtěl v Orlové vystavět mešitu..jsem si říkal, jak budem světoví.Když si na vzpomenu nejdradši bych si nafackoval.Ten muslimák je zavřený za drogy a žádná mešita se díky bohu nestavěla….Jen si prostě u sebe řeknu, byl jsem mladý a blbý.

  Thumb up 5 Thumb down 10
 42. Martin [msstavby.cz] :

  Danek: Upřímně. Lidé z prezidentské kanceláře nemají ani platné bezpečnostní prověrky. Sám Zeman se snažil po volbách vytvořit vlastní vládu, schvaluje obsazení Krymu. Šíří populismus, nenávist ve společnosti většinou nepravdivými fakty. Nemá daleko k vulgarismům, pomlouvá a zesměšňuje. Celý výčet jeho velmi „reprezentativního“ chování snad vypisovat nemusím.

  Upřímně. Ať se staví křesťan kostel, žid synagogu, muslim mešitu. Co jako?Problém, že je někdo muslim? Před cca 80ti lety se svatostánky jednoho z mnoha náboženství vypalovaly…

  Klidně mne za takový postoj oslovuj buřičem. Budu ještě rád. Vlastně jsem už rád za oslovení sluníčkář, které jsi ještě nezdůvodnil. A jak jsem psal. Tohle téma zde opravdu neplatí.

  Thumb up 9 Thumb down 3
 43. Danek :

  martin [msstavby.cz]: No a tady to jde jasně vidět.kdyby ti to media nesdělila, že někteří nemají bezp.prověrky ani to tady nevytáhneš. Duležité pro ekonomiku jsou výsledky(v číslech) Třeba mě si Zeman získal tím, že se defakto podepsal pod pád vlády, která kretá upřímě řečeno byla katastofalní.I díky Zemanovi,dnes máme hospodařský růst,nejnižší nezam.v EU.(přes.200tis.lidí našlo práci)..to jsou ukazatele..prostá čísla. Paradox je že i starší lidé(dejme tomu 50-65let), které znám a nemohli kdysi Zemana(třeba i zapřisahlí voliči pravice) ani citít se po čase uvědomili, že vše co řekl mělo logiku a měl pravdu(jako příklad mohu uvést migraci)A nebyl bych to já, kdybych tě nepopích. Pokud Zeman vyhraje volby, tak se jen ukáže , že mám pravdu….a on vyhraje a královsky.

  Thumb up 5 Thumb down 8
 44. Rýša :

  martin [msstavby.cz]: A to jste Martine ještě Dankovi nepřipomněl virózu u korunovačních klenotů, hnusnou pomluvu Peroutky, nedodržení slibu o vyhazovu Mynáře,pokud neprojde prověrkou, o lži, že americký velvyslanec nebyl na hradě při oslavě 28.10. ad.ad. Anebo o těchto „drobnostech“ hlavy státu ani neví.
  Po Klausovi jsem si myslel, že už nikdo horší nemůže přijít a je tam, bohužel po Zemanovi přijde ještě někdo horší a to bude Zeman, který v druhém volebním období odhodí i ty poslední zábrany. Pak snad lid této země pochopí a do čela státu zvolí slušné a poctivé politiky.
  A ješte k Vám Martine: přesně jste napsal: Ať si staví křesťan kostel, žid synagogu, muslim mešitu. Ano, ale v zemi, kde se narodí. A ne, že tady přivandruje pod rouškou vyhlazovací války ve své zemi (což mnohdy vůbec není pravda) a začne si v zemi ´vymáhat své náboženské požadavky, které jsou mnohdy v rozporu ze zákony té které země, co ho přijala a které mu ZDARMA poskytuje veškeré výhody.

  Thumb up 6 Thumb down 2
 45. Rýša :

  Danek: Danku omyl. Já sám a moji přátelé také patříme do skupiny 50-65 let a Zemana určitě nebereme, že jeho výroky a činy mají logiku. Je to jen populisty, který ví, co co Ty a spoustu dalších chcete slyšet – třeba zrovna migraci a také ví, že i kdyby prodal Pražský hrad Číňanům, tak mu to odpustíte, pro jeho „moudra“, která této zemi spíše ubližují než prospívají.

  Thumb up 4 Thumb down 1
 46. Martin [msstavby.cz] :

  Danek:To je jak kdyby komentoval Ovčáček. Proč by to nesdělila, když to je FAKT., který porušuje zákon? Nesmí se o tom mluvit? Vyjadřovat se k tomu nemá cenu. Zeman rozhodně není ten, kdo točí kolečky ekonomiky.. Jeho funkce je převážně reprezentativní. A návštěvy, které podniká. Stačí se podívat s kým máme největší zahraniční obchod…

  Snad jen. Asi ho vážně 10,5mil země potřebuje před uchráněním invaze 158 syrských migrantů…

  Rýša: Když mohou být křesťanské kostely na Blízkém Východě. Chrám Pravoslavné církve na břehu Seiny. Synagoga v Novém Jičíně….

  Thumb up 6 Thumb down 2
 47. Martin [msstavby.cz] :

  A již vážně dost :)

  Thumb up 1 Thumb down 2
 48. Danek :

  Rýša:Nikdy jsem však netvrdil ,že Zeman je vzorem cnosti:Stejně jako Babiš,Sobotka,Fiala a další s této společnosti.Stejně jako většiná znás. Prostě když člověk není aspoň trochu svi.ě nemá v tomto světě šanci na úspěch.Jinák krátce komentuji:viroza..to bylo špatně,Paroutka…špatně(již jsem, ale psal tady došlo k omylu nebo nepochopení článku,článek se našel, ale trochu s jiným textem),Mlynář by měl mít prověrku..tady to jde jasně na vrub Zemana, ale stál si za svým.O Shapirovi patrně dostal informaci, že není přítomen(nevím proč si to označil za lež,evidentně dostal info, že není přítomen(bohužel pro něj byl)…v součtu to jsou patrně všechny negativní informace o Zemanovi(které ti media podstrčila)..i když netvdím, že se nestala.Pro mě byl 1000krát větší průser, když Klaus udělil amnestii(při odchodu z hradu)..jak mi řekl, kamarád od policie:to absolutní znevážení naší práce.Do roka museli pochytat cca.50% procent prop.věznů a dát je zpět do lochu…to byl průser…na to si dnes s vás nikdo nevzpomene, že?!

  Thumb up 2 Thumb down 8
 49. Rýša :

  martin [msstavby.cz]: Ano dost! Danek bude volit Babiše a Zemana, populisty, které Vy a ni já volit nebudeme – na to máme stejný názor. Na obrovskou invazi migrantů do Evropy, která to nezvládá, mám zase s Vámi opačný názor. Tak jako na dávky těm, kteří nikdy nepracovali a pracovat ani nechtějí. Ale tak to prostě bývá. Ale oba nebo vlastně i Danek chceme politiky, kteří to s námi myslí upřímně a dobře. A ani my 3 se v tomhle neshodneme. Ale aspoň mám radost, že na webu o stavbách se shodneme na tom, že by se v Ostravě mělo stavět a bohužel nestaví

  Thumb up 2 Thumb down 0
 50. Rýša :

  Danek: Tak to prrrrr! Já nejsem sviňa, abych pro úspěch a peníze sviní byl! A to ani trochu!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0
 51. Danek :

  martin [msstavby.cz]: Jelikož je ekonomika a politologie snad můj největší koníček.Řeknu to takhle,Zeman určitě není ten co rostačí kola ekonomiky(dávám ti za pravdu), ale výrazně se podepsal po svém jmenovaní do funkce prezidenta pádu vlády, která absolutně nebyla schopna ani částečně, řešit ekonomickou krizi v době, kdy v okolních zemích dávno probíhal ekonomický růst a jelikož jsme země která je závislá výrazně na exportu(z velké části třeba do Německa měli jsme se dávno s růstem svést a HDP mělo růst)nehledě v tuto dobu rostlo HDP v Německu přes 1%, tak u nás mělo růst rychleji.Pokud vláda svými neuváženými kroky nepodlamuje ekonomiku(což se stalo).Dále se vyjadřím: Funkce prezidenta je reprezantativní a mimo jiné podniká návštevy(vetšinou jsou s ním přítomni podnikatelé…což je skvělé, protože jak sám říka otevirá jim dvěře k obchodu v dané zemi)
  a jestli naražíš na Činu? Tak si pamatuj toto: z ekonomického hlediska(jelikož jsme velmi malá ekonomika) by byl absolutní nerozum pomíjet druhou největší ekonomiku světa a trh s více jak miliardou lidí.(i když ti média říkají něco jiného)Nehledě na to, že v případě nastability v eurozoně nám to muže výrazně pomoct. Martine s kým máme největší zahraniční obchod s činou, že naražíš na Zemana?

  Thumb up 4 Thumb down 8
 52. Patrik :

  Mě se nejvíc líbí, že jsme hned populisti, extrémisti, fašisti a nacisti, když nesouhlasíme s vítací politikou a podporujeme prezidenta Zemana. :D

  Thumb up 3 Thumb down 9
 53. thvari :

  Danek: A do čeho tu čína reálně investovala krom slavie praha, což není investice, ale zábavka? odpovím sám: do ničeho, zvlášť v našem kraji ne. a my za tento pseudoekonomický pokus obětujeme vlastní lidská práva a svobody, protože když si během návštěvy dovolíte ukázat tibetskou vlajku, nechají vás zmastit čínskými zmetky, přiběhne vám do bytu policie, nebo vás předvolají, či rovnou odvedou. Komu reálně MZ pomohl prosadit se na čínském trhu? Kellnerově PPFce? Obyčejný občan z toho nemá nic, akorát trable.

  Thumb up 8 Thumb down 1
 54. Crazym :

  Danek: Milý Danku, tak pokud jsi byl po dvacítce v době kdy se objevily první zmínky o stavbě mešity v Orlové, tak dnes jsi stále ve věku svazáka a možná by jsi si nafackovat měl :DD Ale je pěkné, že uznáš, že jsi byl mladý a blbý, to oceňuji ale nemůžu nic jiného než konstatovat, že se tak moc zase nezměnilo :DD

  Thumb up 5 Thumb down 2
 55. rasta :

  Pánové obdivuji vaši schopnost stočit debatu úplně do háje, mimo téma. Tématem dne jsou ko..ti na radnicích v Ostravě, nikoli dědek na hradě. Pokud zde nevznikne nezávislá komise odborníků, kteří budou posuzovat všechny projekty na celém území města a koordinovat ho třeba s územním plánem a budou nadřazeni stavebním úřadům, tak se nikde nikdo nepohne. Pokud se do všeho bude míchat politika a né odbornost, tak veškerý rozvoj půjde do kytek. Jediný problém je, kdo by tuhle instituci zřídil, kdo by zvolil „nezávislé“ lidi a jak by byla zajištěna míra nezkorumpovatelnosti…

  Thumb up 12 Thumb down 0
 56. PetrM :

  jediná dobrá věc, která se v centru za posledních 5 let povedla je oprava katedrály – a to možná i díky tomu, že v ní obvod ani město neměly prsty

  Thumb up 10 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.