I/67 Bohumín – Karviná

Aktuální informace ke stavbě silnice I/67 Bohumín – Karviná pocházející z informačního letáku ŘSD aktualizovaného k 9/2022.

Řešené území se nachází v oblasti průchodu silnice I/67 místní částí Skřečoň a obcemi Dolní Lutyně a Dětmarovice. Začátek přeložky vedené severně od stávající stopy I/67 je za okružní křižovatkou silnic I/67 a III/46813 v Bohumíně. Konec přeložky je umístěn ve volném terénu u soustavy rybníků přes Karvinou (projektové staničení km 11,09).

Silnice I/67 přichází k řešené oblasti od západu, je vedena v souběhu s dálnicí D1 a obchází zástavbu Bohumína, poté nadjezdem překračuje železniční trať a je vedena zastavěným územím v délce 10,4 km.

Přeložka silnice I/67 se od okružní křižovatky silnic I/67 a III/46813 stáčí pravosměrným obloukem k potoku Lutyňka, podél kterého pokračuje v přímé trase. Dále se stáčí pravosměrným obloukem k biocentru Borek a za křížením výhledové vlečky se stáčí levosměrným obloukem do souběhu s železniční tratí. Následuje mimoúrovňové křížení se silnicí III/46812, poté pokračuje I/67 v souběhu se železniční tratí až k elektrárně Dětmarovice, kde jižně obchází areál společnosti CEMEX. Dále je trasa vedena v prostoru mezi elektrárnou a tratí, přičemž mezi tratí a silnicí je navržena opěrná zeď. V tomto místě trasa silnice
I/67 rovněž mimoúrovňově kříží hlavní příjezdovou komunikaci do elektrárny Dětmarovice. Od elektrárny Dětmarovice je silnice vedena opět v souběhu se železniční tratí a následně se komunikace stáčí pravostranným obloukem a mostním objektem překonává železniční trať a řeku Olši. Trasa I/67 se poté připojuje na stávající I/67 v oblasti Lipového rybníka.

Kategorie stávající silnice I/67 sice odpovídá kategorii S 11,5. Jedná se tedy šířkově o poměrně komfortní silnici, která však prochází relativně hustě osídleným územím. Převážná část stávající trasy je vedena intravilánem obcí, kde je snížena rychlost na 50 až 70 km/ hod. Časté snížení rychlosti tak znemožňuje plynulý průjezd lokalitou.

Stavba je vedena mimo zastavěné území. Napojovací komunikace se pak dotýkají okrajově zastavěných území a průmyslových ploch. V části trasy je přeložka vedena podél železniční tratě a několikrát překračuje vlečkové koleje do Elektrárny Dětmarovice.

Dotčené území není součástí žádného velkoplošného chráněného území. Nedotýká se ani oblasti soustavy Natura 2000. Nejbližší oblastí Natura 2000 je lokalita „Niva Olše – Věřňovice“, vzdálená vzdušnou čarou
cca 1 km. Záměr se okrajově dotýká ptačí oblasti „Heřmanský stav – Odra – Poolší“ v místě mostu přes Olši. Zájmové území trasy prochází výhradními ložisky černého uhlí Věřňovice, Dětmarovice a Dětmarovice-Petrovice a chráněným ložiskovým územím Čs. část Hornoslezské pánve.

Jelikož je přeložka vedena v nezastavěné ploše, protihluková opatření nejbližší zástavby budou upřesněna v další projektové přípravě.

V rámci stavby je navrženo vybudování 19 nových mostních objektů. Z toho je jeden nadjezd nad přeložkou, zbývající mosty jsou součástí hlavní trasy.

zdroj: rsd.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.