Příprava VRT – aktuálně

Správa železnic uzavřela smlouvy na projekční práce pro vysokorychlostní trať (VRT) Moravská brána. Nová rychlotrať spojí Přerov s Ostravou a naváže na úsek z Brna. Zahájení výstavby železničáři předpokládají v roce 2025. První vlaky mají vyjet o čtyři roky později.

Obsahem smluv je zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR) VRT Moravská brána I. a II. Projektanti připraví také podklady pro proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí EIA. “Dokumentace určí přesné vedení tratí, technologii výstavby nebo opatření na ochranu obyvatel a životního prostředí v blízkosti VRT. Umožní také přípravu pro majetkoprávní vypořádání,” informoval mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Správa železnic zadala obě veřejné zakázky metodou Best Value. Tento přístup podle Gavendy zdůrazňuje odbornost dodavatelů, jejich kvalitu a samostatnost. Ve výběrovém řízení pro VRT Moravská brána I. mezi Prosenicemi a Hranicemi na Moravě uspělo mezinárodní sdružení firem AFRY CZ, AF-Infrastructure a SAGASTA. Projekční práce úseku Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov, označeného jako VRT Moravská brána II., zajistí tuzemské sdružení společností MORAVIA CONSULT Olomouc, SUDOP BRNO a METROPROJEKT Praha.

Mezinárodní sdružení zajišťující dokumentaci prvního úseku přináší do ČR zkušenosti dvou globálních hráčů v oblasti VRT. “Sesterská společnost AF-Infrastructure je etablovaným partnerem projektů rychlých železnic v Německu, Švédsku a Švýcarsku. SYSTRA je číslo jedna dokonce ve světovém měřítku,“ uvedl Ivo Šimek, country manager společnosti AFRY CZ, která vede toto sdružení.

Na prvním, zhruba dvacetikilometrovém úseku vznikne trakční napájecí stanice v Prosenicích, která zajistí dodávku elektrické energie pro provoz vlaků. Realizován bude také sjezd na stávající železniční síť ve stanici Hranice na Moravě, která navíc projde modernizací.

Projektanti úseku VRT Moravská brána II. připraví kromě DÚR samotné trati také sjezd na současnou infrastrukturu ve směru do železniční stanice Ostrava-Vítkovice. V jejím obvodu vznikne údržbová základna, která bude sloužit k servisu obou úseků vysokorychlostní železnice. Délka druhé části trati bude přibližně 45 km.

zdroj: zpravyzmoravy.cz

Ne všichni přínos VRT chápou

Už za dva roky by mohla začít stavba vysokorychlostní železniční trati mezi Ostravou a Přerovem. Plánovaný termín mezi léty 2025 a 2026 potvrdila Správa železnic. Ještě letos bude hotová dokumentace pro územní rozhodnutí s podrobným zakreslením obou úseků takzvané Moravské brány. Jsou ale obce, které s touto stavbou stále nesouhlasí, protože výrazně zasáhne do života obyvatel. Například Jistebník na Novojičínsku.

Jsou to už téměř čtyři roky, co se tady u kolejí vyměřovalo. A pořád se čeká, jak to dopadne. „Kdysi se vlaky snést daly, teď s koridorem už ne,“ přiznává jeden ze starousedlíků. „Je to hluk jak hrom, v domě se sklenice třesou,“ říká.

Vysokorychlostní vlaky budou jezdit ještě blíž k řadě domů nedaleko přejezdu. Ty navíc uvězní z další strany nový nadjezd.

„Navíc se nacházíme v blízkosti chráněné ptačí oblasti Natury a Chráněné krajinné oblasti Poodří, což samozřejmě také bude mít negativní vliv na katastr naší obce,“ říká starostka Jistebníku Šárka Storzerová (SNK).

Správa železnic reagovala příkladem z Drahotuš, kde vznikla už čtvrtá kompromisní varianta trati pro rychlovlaky, více přijatelná. Jistebnická starostka potvrdila, že na něco takového lidé v obci pořád čekají. Času už moc nezbývá.

„Soukromí vlastníci, kteří tady vlastní tu zemědělskou půdu, do dnešního dne zatím nebyli osloveni. Vnímám výstavbu vysokorychlostní tratě z pohledu občana negativně,“ dodává starostka.

Přitom kdyby jistebničtí chtěli v budoucnu tuto trať za humny využít, museli by, jak říká, až na terminál do Ostravy.

Obec se snaží i prostřednictvím sdružení s okolními obcemi dál jednat. V kontaktu s obcemi je podle svého vyjádření i Správa železnic.

zdroj: irozhlas.cz

Související články


Komentáře

 1. Pavel Storzer :

  Dobrý den, rád bych se vyjádřil k části článku, kde se uvádí, že ne všichni přínos VRT chápou. Nejprve bych zdůraznil, že VRT vede podél D1, až před katastrem naší obce se od dálnice „odpojuje“ a v katastru Jistebníku vede po překřízení dosavadní tratě s touto dál rovnoběžně do Ostravy. Občané Jistebníku ani vedení obce opravdu nejsou nechápaví tupci, ale lidé, kteří budou daným záměrem, narozdíl od občanů jiných obcí, dotčeni, někteří zcela zásadně. Pravidelně jednáme s projektanty a investorem, ti naše odůvodněné obavy chápou a naše požadavky zapracovávají do dokumentace. Povedlo se nám prosadit prodloužení protihlukové zdi, realizaci VRT po pravé straně současné trati (ve směru do Ostravy) tak, aby nemuselo dojít k demolici řady domů, lepší řešení nadjezdů a lávek pro pěší a cyklisty a řada dalších úprav. VRT je nepochybně pro Českou republiku velkým projektem a její přínos může být zásadní. Jde o stavbu realizovanou ve veřejném zájmu a je jasné, že i kdybychom se bránili, záměru nezabráníme. Bránit také nechcemee, jen potřebujeme pro naše občany prosadit takové řešení, které co možná nejvíce ochrání jejich zájmy a které dopady VRT minimalizuje. Jsme jednou z obcí, která bude budováním VRT dotčena zcela zásadním způsobem. Jsou zde lidé, kteří zakoupili a zrekonstruovali své domovy a roky hrozilo, že o ně přijdou, tak snad není nepochopitelné, že od počátku nejsou někteří z nich ze záměru „nadšeni“. Jedna věc je chápat přínos VRT, druhá bezprostředně čelit jejím negativním vlivům. Pavel Storzer, místostarosta obce Jistebník.

  Thumb up 16 Thumb down 3
 2. balde :

  Pavel Storzer: diky za vas prispevek jen prosim opravdu nepouzivejte argumentaci, ze si tam nekdo koupil dum a opravil ho nebo ho tam vybudoval. O tom, ze pres vas VRT povede se vi Xlet a ti co do tech domu investovali to moc dobre vedeli, tak se ted nemaji co divit

  Thumb up 23 Thumb down 8
 3. Pavel Storzer :

  balde: O VRT se hovoří snad od 70. nebo 80. let, doposud se nedělo nic a spousta lidí měla za to, že k realizaci nedojde nikdy. Nemám na mysli jen domy nacházející se v územní rezervě pro VRT, ale také domy, kolem kterých bude jezdit při výstavbě všemožná těžká technika a které doznají újmy, o tom jsem zcela přesvědčen. Dále nebyla známá přesná trasa, až donedávna nebylo známo, jak povedou nadjezdy apod., za uplynulé roky se pracovalo s řadou variant vedoucí přes různá místa obce.

  Thumb up 11 Thumb down 6
 4. Martin H. :

  Pavel Storzer:
  Díky, že diskutujete. Jsem rád, že se SŽ s obcí baví a neprosazuje to „na sílu“. Je jasné že obec, obyvatelé ani železnice nebudou na 100% spokojeni, ale přeji ať dosáhnete přijatelného kompromisu.

  Thumb up 12 Thumb down 0
 5. balde :

  Pavel Storzer: tak to jsou vaši obyvatelé dosti naivní, že si mysleli, že nedoje k realizaci VRT :D přes Vaši obec. za to stát, ktrerý to tam chce teď ostavit opravdu nemůže, za to si mohou oni sami. Doufám jen, že tito naivkové opět nezpozdí výstavbu o desetiletí.

  Thumb up 0 Thumb down 11
 6. balde :

  Pavel Storzer: tak to jsou vaši obyvatelé dosti naivní, že si mysleli, že nedoje k realizaci VRT :D přes Vaši obec. za to stát, který to tam chce teď ostavit opravdu nemůže, za to si mohou oni sami. Doufám jen, že tito naivkové opět nezpozdí výstavbu o desetiletí.

  Thumb up 2 Thumb down 8
 7. Ein Lokaleisenbahner :

  Pokud jsem se díval na správný výkres, tak ta územní rezerva pro VRT v územním plánu obce zahrnuje většinu Bezručovy osady. Znamená to, že se počítá s demolicí stávajících domů v této lokalitě u jistebnického nádraží ?

  Thumb up 2 Thumb down 0
 8. Pavel Storzer :

  balde: Nevím, co je na tom k smíchu. Je spousta projektů, o kterých se hovoří desetiletí a realizovány nejsou. Naši občané taky nemohou za to, že VRT chce stát postavit, že VRT chce postavit zrovna teď a zrovna přes naši obec. Vedla-li by VRT dál podél dálnice až do Ostravy, nikdo z místních by dotčen nebyl. Kdyby byla zvolena jiná trasa a dotčena jiná lokalita v obci (jak bylo zvažováno), také by si za to občané mohli? Přál bych vám, aby vám hned vedle domu/bytu jezdila VRT, to byste se k věci stavěl zcela jinak. A jestli některý z občanů bude chtít proti VRT bojovat, je to jeho nezpochybnitelné právo, i kdybyste se na hlavu stavěl. Situace nicméně je, jaká je, projektanti s námi důkladně konzultují každý krok a věřím, že na úrovni obce dosáhneme rozumné shody.

  Thumb up 7 Thumb down 0
 9. Pavel Storzer :

  Ein Lokaleisenbahner: Výsledkem dohody obce s projektanty a investorem je vedení VRT po pravé straně stávající železnice ve směru do Ostravy (oproti původně zamýšlené levé straně), tedy dál od zástavby. Nemělo by dojít k demolici žádného domu z Bezručovy osady.

  Thumb up 5 Thumb down 1
 10. Martin [msstavby.cz] :

  Pavel Storzer: Obavy obyvatel jsou legitimní a pochopitelné. Nadpis se odkazuje na zvýrazněnou větu v textu „Přitom kdyby jistebničtí chtěli v budoucnu tuto trať za humny využít, museli by, jak říká, až na terminál do Ostravy.“

  VRT opravdu nebude zastavovat v každé vesnici.

  Thumb up 6 Thumb down 1
 11. Pavel Storzer :

  Martin [msstavby.cz]: Jde jen o konstatování, se zastávkou jsme samozřejmě nikdy nepočítali.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 12. Ein Lokaleisenbahner :

  Pavel Storzer: Děkuji za odpověď, tak to je pro obec velký úspěch v jednání. A nebyl problém v tom, že trasa VRT tak zasáhne do území CHKO ? Pokud si to dobře vybavuji, tak hranicí CHKO v Jistebníku je právě současná železniční trať.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 13. Ein Lokaleisenbahner :

  balde: Dobře, ale co má takový obyvatel obce dělat, když bydlí po generace v domě, který stojí v obci třeba 100 let a do územního plánu se najednou nově zanese, že jednou, někdy v bájné budoucnosti, za 50, za 100 let tam povede nějaká železniční nebo dálniční stavba ? Má přestat do svého obydlí investovat ? Má jej nechat chátrat a čekat, zdali stát k realizace jednou dospěje, nebo se územní rezerva zruší ? Má se ihned přestěhovat ? Kdo koupí jeho nemovitost zatíženou tímto výhledem ? Osobně podobně dotčené lidi chápu. Příslovečným jedním škrtem pera jim někdo změní život, ale všechna tíže a nejistota jde za tím jednotlivcem, za tou rodinou. Myslím, že není vhodné tyto lidi škatulkovat jako naivní atp.

  Thumb up 9 Thumb down 0
 14. Pavel Storzer :

  Ein Lokaleisenbahner : Není zač. Ano, hranice je dána současnou tratí. Za CHKO mluvit nemohu, ale pokud je mi známo, navržené řešení je i pro ně přijatelné.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 15. balde :

  Ein Lokaleisenbahner: no pokud mají s výstavbou problém, mohli dávno dům prodat a přestěhovat se, a ti co si ty domy po zanesení do územního plánu v lokalitě postavili nebo rekonstruovali, tak to dělali s tímto vědomím a nevidím důvod si stěžovat z jejich strany. Navíc se bojuje o nějaké úpravy až teď, pokud je to tam zaneseno od 8é let, mohla v tom obec už dávno něco dělat, ale brblání slyším až teď když už se má co nevidět začít stavět. místo toho abyste už deset let v té věci nějak pro své občany pracovali

  Thumb up 0 Thumb down 5
 16. Pavel Storzer :

  balde: To, že je určitá plocha v ÚPD vymezena určitým způsobem přece neznamená, že se daný záměr v této ploše jistě uskuteční a že do budoucna daná plocha nemůže dostat jiného vymezení. Pokud se o nějakém záměru hovoří téměř půlstoletí, aniž by ve věci byl jakýkoliv posun a „najednou“ se stát rozhodne, že k realizaci přistoupí, na to se asi dost dobře připravit nedá, nebo se pletu? O záměru kanálu Dunaj-Odra-Labe se ví snad od 18. století a bude realizován? Nebude. Alespoň ne za našich životů. Co konkrétně obec mohla dělat ve věci do současnosti fakticky neexistujícího záměru, abychom „pro své občany pracovali“? Měli jsme snad obesílat každý měsíc „Prahu“ s tím, zda se zde nechystají něco stavět? Měli jsme snad usilovat o zrušení ZUR či PUR? A myslíte, že bychom měli šanci? Nebo jenom „brbláte“?

  Thumb up 9 Thumb down 0
 17. Ein Lokaleisenbahner :

  balde: Mohu částečně souhlasit jen v případě novostaveb v územní rezervě. Ale tady se jedná o značnou část obce se stávajícími domy, postavenými před zanesením územní rezervy do územního plánu obce. A tam potom platí přesně to, co popisuje Pavel Storzer.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 18. Permonik :

  Pavel Storzer:

  Zrovna kanál DOL je vzorným příkladem. 1903 se uskutečníl Videňský kongres, kde se projednal kánal spojujicí země trojmoři. Řiční doprava v te době měla navrh nad železnici a silnici. Už v te době se počitala s dobou vystavby 300 let a salamovou metodou.

  Dnes je to populismus, kdy čast voličů se snaží ziskat politici co jsou pro, a co proti. Z podhledu vodařů (ale těch profesinalů). Je kanál DOL označení pro všechny vodní splavne cesty v ČR. Pokud vím, tak je to splavnost Labem, Vltavy, Moravy a i takový Baťový kanál. V Dečině se má zpravovat jez, na Moravě ve Strážnici se děla nové kotviště atd. Poláci zprávují celou Odru od ustí do Baltu až po naše hranice. Realita je taková že Kánal se staví, udržuje, ikdyž někteři politici tvrdí že ne…..

  K temátu: postup Jistebníku schváluji. Prostě starosta i projektantí dělaji svoji práci.

  Zas na druhou stranu. Kolik velkých staveb za posledních 30 let vyslověně vyrostlo na zelené louce? Jistebník je u Ferdinadky, která tu je 175 let. Je to druhá nejvytiženější trat v ČR. Tudiž bude VRT a nebo by se stavěla třetí kolej. Kolik lidi z místních tohle ví?

  Thumb up 4 Thumb down 5
 19. aggu :

  Třeba to někoho bude zajímat ;)
  Aktuální stav přípravy vysokorychlostní tratě Moravská brána II:
  https://owncloud.sudop-group.cz/s/RDBteNsJ2JLmZzy

  Thumb up 1 Thumb down 1
 20. davidb :

  aggu:
  V souboru Přehledná situace je zakreslena i přeložka tramvaje v křížovatce Rudná x Výstavní!
  Detailně je to ve složce Ostrava – 1.014.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 21. rom :

  Strašně toužím, abych se toho dožil, mám ale obavy. Všude se mluví o prioritě Drážďany – Praha – Brno, naše strana jde dost bokem, i když Poláci to za pár let dovedou k čáře.

  Něco mi říká, že kdyby byla vůle, tak se tato část můžeme vzhledem k vztahů/povolovačkám postavit rychleji, než Praha – musela by být ale vůle.

  Ostrava nikoho nezajímá, jen když potřebuje sehrát roli užitečného idiota.

  Thumb up 5 Thumb down 1
 22. davidb :

  rom:
  Moravská brána I. je asi přípravově nejdál z celé republiky.
  A II. hned za ní.
  Ale mohu se mýlit, páč to sleduju jen tak co zahlídnu.

  Thumb up 5 Thumb down 0
 23. aggu :

  davidb: V tomto koutu Ostravy se toho bude měnit ještě hodně ;)

  Thumb up 2 Thumb down 0
 24. David.Witosz :

  davidb: Zdravím.
  Ne, nemýlíte se. Jak trať na Drážďany, tak Praha – Brno jsou mnohem více „pozadu“ než moravský úsek. Co se týče Praha-Brno tak tam je to rovnou v plenkách.

  rom: Pokud nejste nad hrobem, myslím že se toho dožijete. A zejména z důvodu, že nikoli Praha, ale pro Polsko a EU je Ostrava důležitá. Proto taky Poláci (na rozdíl od nás) jsou o dost dále v přípravě trati Warszawa – Katowice – Ostrava, než my s čímkoli jiným v rámci VRT v ČR. Další věc co Vás potěší, ČR dokonce nechala úsek od státních hranic po řeku Ostravici (uzel ŽUO) v rámci studie dělat Poláky. Takže ano, Praha vnímá, že Ostrava leží na strategické jantarové stezce a i když by na nás mohla hodit teoreticky bobek, tak ji to je prd platné, protože ji do práce tlačí okolí aneb naši sousedé a EU. A pokud bude mít Ostrava spojení na síť VRT v Polsku, tak to odsaje jak cestující pražskému letišti, tak navíc vše do Německa bude jezdit přes Polsko. Již dnes se to děje díky dálniční síti, bude to jen pokračování trendu.

  Za mne. Před rozpadem RU byla Praha v rámci Evropy, takříkajíc, zapadlá díra. Až vznik Československa dal městu punc a rozvoj jaký se sluší velkoměstům. S tím jak se ale ČR vyvíjí, se Praha vrací zpět do těchto let. Protože nač Vám je spojení se světem, když se nedokážete pořádně propojit ani se svými vlastními krajskými městy :P Nejhorší je, že o tom píše již jistý poslanec RU říšského sněmu T.G.Masaryk. Takže žádná novinka to není, jen jsme asi zabednění.

  Kdysi jsme se smáli Polákům, že nemají silnice, dálnice atd. Dohnali nás a předhonili. Nyní dělají to samé na dráze a my … spíme na sto let starých, rakousko-uherských vavřínech.

  Hezký den Vám všem.

  Pár linků:
  Ministerstvo zahraničí informuje o spolupráci.
  https://www.mzv.cz/warsaw/cz/obchod_a_ekonomika/novinky_aktivity/polsko_vybira_projektanty_pro.html

  Český úsek k Ostravici aneb studii proveditelnosti zpracuje Egis Poland, dceřiná firma francouzské společnosti Egis.
  https://zdopravy.cz/posun-pro-rychlovlaky-z-ostravy-do-polska-studii-proveditelnosti-zpracuje-egis-88509/

  A tady proč mám o tom přehled a mudruju. Bo se v tom osobně politicky za Ostravu angažuji.
  https://moravskoslezsky.pirati.cz/aktuality/ostrava-muze-byt-prvnim-mestem-v-cesku-pripojenym-na-zeleznicni-vysokorychlostni-trat/

  Thumb up 13 Thumb down 1
 25. rom :

  David Witosz:

  děkuji za zprávu – trochu mi vypadla ta linka Poláků – tady si myslím, že je můžeme použít jako beranidlo, i v tlaku na EU – Praha na to bude bohužel srát a naše politická reprezentace do dost sterilní, zejména pokud je půl vlády z Brna!!!

  ono to ale není jen o Moravské bráně, ale i o té trati dále na Brno a jih

  jste informovaný a fanda železnice jako já, tak bych uvítal průběžné (doufejme že pozitivní) informace a případné upozorňování na házení klacků pod nohy od centra

  trochu jsem spoléhal, že Poláci protlačí to splatnění po Ostravu – vím, že celkový DOL neměl cenu, ale zde vidím polibek smrti od Zemana

  trochu to nechápu, že to Poláci netlačí, bo by mohli využít více zdrojů z EU myslím – ale je to můj osobní názor, už tu vidím odborníky na všechno, jak se na mě sesypou

  Thumb up 2 Thumb down 2
 26. Tomas :

  rom: Mám na to úplně stejný názor..Problém v ČR je,že tady nejsou žádné vize,něco zlepšit,budovat…atd ..Poláci pracují v zahraničí,USA,Zap.Evropa ..vidí,jak to a to vypadá jinde,budují se dálnice,teď dráha..I na to splavnění Odry do Ostravy(jedinečná příležitost)..my to zákopem…Nebo dálnice,proč se nestaví z Hradce na Olomouc,tím by se ulevilo D1,přes Brno do Prahy ..a každý,kdo by jel na Prahu,z Pl nebo Mskraje,by jel vrchem…Tady není tah na branku…Pár let to v CR směřovalo k lepšímu,jen od 0 se těžko zvedá .(bohužel i to je již pryč)

  Thumb up 2 Thumb down 4
 27. Roman :

  Tomas: D35 z Hradce na Olomouc se staví… https://www.dalnice-d35.cz/#useky-dalnice

  Thumb up 5 Thumb down 0
 28. Tomas :

  Roman: Vím,ale jak dlouho…mělo to být před 10-15lety…Jak se postavilo na Ostravu.Na co taky jezdit do Prahy a naopak napřímo,když můžu jet na Brno dolů a pak na Prahu…

  Thumb up 1 Thumb down 2
 29. D-r :

  Roman: )))))) 20 let

  Thumb up 2 Thumb down 1
 30. marie :

  Zarazil mě postup prací: „Postaví se v podstatě klasická silnice, na tu se položí asfalt, až na něj štěrk a vlastní kolejové lože,“ přiblížil zvažovaný postup stavby technický náměstek ředitele Správy VRT Jiří Merta.
  Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/vlak-doprava-vysokorychlostni-trat-sprava-zeleznic-tgv.A230608_112614_ln_domov_hud#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_domov&utm_content=main
  Jestli to bude připomínat i českou kvalitu dálnic…

  Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.