OVASTORY #36 Lanová dráha

Původně jsme se nápadem lanové dráhy nad minimální, převážně rovinatou části Ostravy, nechtěli ani zabývat. Netušili jsme, že by tento šílený nápad mohl být zařazen mezi strategické projekty města.

Bohužel se tak stalo a v následujícím plánovacím období se tento návrh objevil. Ve městě, kde vás MHD napříč městem v noci a o víkendech prakticky nikam nedopraví. A když, tak s hodinovými obtížemi. Klimatizace je žhavá novinka… se budete moci povozit nad městem lanovou dráhou. Dráhou, která bude pro všechny a přitom pro nikoho. Nejlabilnější projekt města posledních dob. Náš názor dokonale vyjádřil odborný časopis Československý Dopravák. 

Ostrava si pohrává s myšlenkou, že by do svých ulic, resp. přesněji nad ně, mohla zavést systém lanové dráhy. V uplynulém týdnu se objevila informace, že se záměr dostal dokonce mezi 10 strategických projektů pro rozvoj moravskoslezské metropole v nadcházejícím období. Trasa (či trasy) nejsou doposud přesně vymezeny, prozatím se hovoří zejména o relaci mezi ostravskou zoologickou zahradou, novým centrem v prostoru bývalé koksovny Karolina a oblastí Dolních Vítkovic (Vítkovických železáren).

lanova draha

V Ostravě fungovalo v minulosti zřejmě více než 10 nákladních lanových drah, často o délce několika kilometrů. První z nich měla být uvedena do provozu v roce 1884, poslední naopak přestala sloužit svému účelu v roce 1988. (sbírka: Libor Hinčica)

Nápad na lanovku přišel již v minulosti například od architekta Pleskota, který se podepsal pod znamenitými stavbami, jež v areálu bývalých hutí ve Vítkovicích vznikly, a který si vysnil lanovku, která by mohla spojit Vítkovice jenom s oblastí Karoliny, čímž by bylo možné překonat bariéru místní železniční tratě (resp. tratí), kterou hodlali ještě v 80. letech 20. století překlenout komunisté mostem nebo podjet tunely (a to s využitím pro tramvajovou dopravu). Vize architekta, jakkoli se mohla zdát odborné veřejnosti bláznivá, se ovšem chytlo současné vedení města, jež začalo rozvíjet otázku, zda by opravdu nemohla lanovka nad hlavami Ostravanů jezdit. Často se přitom hovoří o tom, že lanovky již v minulosti v Ostravě jezdily, nesloužily však osobní dopravě, ale k přepravě uhlí. Jednoduché nákladní lanovky však měly ve své době opodstatnění. Jak je to ale s lanovkami osobními?

lanova draha

Nákladní lanovka (stejně jako upravený prostor areálu Černé louky) je dnes minulostí. Systém, který měl v minulosti opodstatnění s ohledem na obrovskou míru těžby, by měl být podle názoru města suplován osobní lanovkou, o jejímž smyslu ovšem lze pochybovat. Na provoz nákladních lanovek se můžete podívat například pod tímto odkazem. (repro z publikace Ostrava)

Navrhovaná relace od zoologické zahrady do centra města a k Vítkovickým železárnám má na své trase jediné strmé stoupání, které vede od břehu Ostravice na hřeben Slezské Ostravy. Převýšení je zde sice značné, lze jej ale bez obtíží zvládnout pomocí silnic, což ostatně momentální uliční síť dokazuje. Navíc je dnes v dané trase provozována trolejbusová doprava. Pravda, trolejbusy se nevznášejí ve výšce několika metrů nad zemí, cca 5 km vzdálenost od zoologické zahrady do centra města (ke smyčce Náměstí Republiky) však zvládnou překonat za 12 minut. S přestupem na tramvaj – tak aby bylo možné dostat se k areálu dolu Hlubina (a tedy k Dolní oblasti Vítkovic) – je možné dostat se od ZOO za 18 minut. Navíc se hodí říct, že trolejbusová doprava by se měla ve městě výhledově dále rozšiřovat a konečně by se měly dokončit ty stavby, které byly vyprojektovány v 80. letech (a v průběhu 90. let opakovaně úspěšně zpochybňovány, a tedy nerealizovány). Konkrétně se jedná například o dokončení okruhu kolem centra města (a vylepšení spojení Karoliny) a o vytvoření spojnice přes tzv. Františkov (což by byla alternativní trasa pro napojení Slezské Ostravy, která by umožňovala i jízdu k zoologické zahradě). Navíc je nutné brát v potaz, že se většina lidí k zoologické zahradě přesouvá z jiných míst, než z těch, kde jsou navrhované konečné stanice či mezistanice (zpravidla cestují ze svého bydliště), což znamená, že by lidé museli na lanovku v případě zájmu o svezení se s ní stejně přestupovat. Vedení města si představuje, že by lanová dráha měla do Ostravy nalákat nové turisty, ale že by mohla zároveň sloužit i jako další dopravní prostředek pro běžné občany města, tedy jako doplněk sítě MHD.

Podle toho je nutné systém lanových drah naprojektovat. Ano, je bezpochyby pravdou, že na světě existují lanovky pro turistické účely i jako plnohodnotný prvek veřejné dopravy. Nemusíme přitom jezdit daleko. Stačí se jen podívat do Prahy na místní (sic kolejovou) lanovou dráhu na Petřín. Snad každý, kdo někdy navštívil Prahu, si nenechal ujít jízdu lanovou dráhou, při níž se cestujícím nabízí při výjezdu ze spodní stanice na Újezdu úchvatné pohledy na panorama Prahy a Pražského hradu s impozantní svatovítskou katedrálou. A komu projížďka nestačí, může si na vrcholku Petřína vylepšit ještě výhled z rozhledny, navštívit zrcadlové bludiště, nebo se jen projít místními parky a sady a zaústit do některé z malebných uliček centra naší metropole. Ostrava ovšem podobně dechberoucí pohledy nenabízí, a to ani pro ty, kteří mají rádi industriální prostředí. Oblast okolo zoologické zahrady žádné další vyžití nenabízí. Gondoly lanové dráhy se mohou při své pouti vstříc Ostravici a dále do centra města vznášet nad garážemi obývanými bezdomovci, zpustošenými zákoutími, čtyřproudovou silnicí, či míjet centrum města plné proluk, které ani za více než 25 let od pádu minulého režimu nedokázal nikdo zastavět, atp. Dolní oblast Vítkovice pak momentálně kromě několika ročních festivalů a vybraných turistických atrakcí nic navíc nenabízí (a leckomu se rychle „okouká“, kromě toho je tramvají přijatelně přístupná hned z několika směrů) a případná úspěšná snaha dostat sem vědeckou knihovnu či univerzitu dostatek pravidelných cestujících ani tak zdaleka nezajistí.

lanova draha

Lanovka na Petřín patří mezi atrakce Prahy. Vhodně propojuje její památky a nabízí úchvatné pohledy na město. (foto: Wikipedia.org)

Pravdou zkrátka je, že Ostrava není a v minulosti nikdy nebyla nádherným městem, jenomže čas plyne dál, takže co není, může být v budoucnu. Proto, aby vyrostla z ošklivého káčátka nádherná labuť, se ovšem na pomezí Moravy a Slezska prakticky nic nedělá. Nádražní ulice v centru města, nejvýznamnější bulvár v centru obehnaný secesními a funkcionalistickými domy architektů zvučných jmen, se dočkal v uplynulých dvou letech opravy, po níž připomíná (resp. bude připomínat, protože oprava nyní finišuje) asfaltové království. Bez architekta, bez invence, bez zeleně, se zámkovou betonovou dlažbou. Katedrála Božského spasitele – obrovitá stavba, jež by měla být druhou největší katedrálou na Moravě – byla v nedávné minulosti doplněna o placené parkoviště přímo před hlavním vstupem. Nemůže být patrně důstojnějšího rozloučení se zesnulým, než se prodírat s rakví ke vstupu do kostela kolem zaparkovaných vozů… Ulice 28. října, hlavní spojnice z centra směrem do Poruby, je přehledem takového hnusu, že ani květnatá čeština nenabízí dost přívlastků na to, aby jej zvládla pojmenovat. Pozornost města se ale na tyto problémy nesoustředí. Namísto toho se upíná k lanové dráze.

lanova draha

Z ostravské lanovky by se mohl (v závislosti na finálně zvolené trase) naskytnout pohled například na garáže na Slezské Ostravě. Máte-li o některou z nich zájem, můžete se o ni ucházet v elektronické dražbě. Potřebné informace získáte na webu www.exekuce-ova.cz, odkud jsme převzali i tento obrázek. (zdroj: www.exekuce-ova.cz)

K úloze lanové dráhy coby turistického lákadla se ještě vrátíme, nicméně stručně se zmiňme ještě o její úloze coby prostředku MHD. Lanová dráha se má stavět tam, kde to vyžadují místní poměry, tedy především pro zdolávání náročných stoupání. V americkém městě Cincinnati se v minulosti vozily lanovkami i tramvaje – bylo je totiž jednodušší vytáhnout systémem lanovky, než stavět silnici k vrcholku kopce. Ostrava ale podobný problém nemá. Zoologická zahrada neleží na vrcholku útesu, k němuž by bylo zapotřebí šplhat se za pomocí lan a žebříků. Leží na nevelikém kopci, který je pohodlně z několika stran přístupný silnicemi, a je velmi dobře obsloužena stávající městskou dopravou. Případná aplikace lanovky do systému MHD by tedy nutně znamenala konkurenci ke stávajícímu způsobu veřejné dopravy, navíc ekologickému (trolejbusům).

28 rijna

Populární web o architektuře a urbanismu v Moravskoslezském kraji – msstavby.cz – uveřejnil zajímavý článek o stavu ulice 28. října. Ta je nejdůležitější spojnicí mezi centrem Ostravy a Porubou. Její stav je ale žalostný. Autoři webu následně požádali o vyjádření ke stavu ulice volené zástupce města nebo Útvar hlavního architekta. Bez vyjádření… (foto: www.msstavby.cz)

Představili jsme systém MHD na bázi lanovek v bolivijské metropolitní oblasti La Paz. Lanovky zde přepravují tisíce cestujících a jsou s ohledem na výškové převýšení pro občany jediným rychlým způsobem, jak se po městě přepravit. Přesto je doba, za níž se celý vysoce využívaný projekt má vrátit, odhadována na více než 20 let. Jaká by byla návratnost v Ostravě?

Vedení města by rádo zvedlo turistický potenciál Ostravy. Je ale otázkou, kolik lidí by do Ostravy skutečně nalákal fakt, že se ve městě nachází lanová dráha. Kolik z nás se například vypravilo do italského Bolzana jen kvůli tomu, že jsme se doslechli, že se zde ve veřejné dopravě využívají lanovky?

lanova draha

V některých případech má lanovka opodstatnění. Při pohledu na převýšení v tureckém městě Bursa je asi zřejmé, že lanovka bude svůj smysl mít. (foto: Leitner)

Budeme-li počítat s nejjednodušším systémem lanové dráhy coby prvku MHD, dostaneme samostatně jedoucí gondoly o kapacitě max. 10 lidí, které se zvládají pohybovat rychlostí až 21 km/h (zpravidla jde však o míň, nicméně i tak jde o rychlost plně srovnatelnou se stávající dopravou) a zvládnou přepravit za hodinu až 4 500 pasažérů. Moravskoslezský kraj navštívilo v roce 2015 necelých 776 000 návštěvníků. Kdybychom vzali v úvahu, že by naprosto všichni chtěli využít služeb lanovky a skromněji počítali, že hodinový výkon lanovky bude méně než poloviční (řekněme 2 000 lidí/hod.) a provozní doba jen 16 hodin denně, zjistíme, že bychom potřebovali ani ne 25 takových provozních dní, abychom odvezli úplně všechny. Ještě horší ukazatele bychom získali, kdybychom se dívali jen na návštěvnost zoologické zahrady. Tu v roce 2015 navštívilo cca 490 000 lidí, takže by na jejich odvezení teoreticky postačovalo jen 15,3 provozních dnů.

Lanová dráha v Ostravě reálně nemá takřka žádný potenciál na to, aby do města přilákala nějaké návštěvníky. Její náklady jsou přitom odhadovány na zhruba půl miliardy korun, které by se s největší pravděpodobností nejen nikdy nevrátily, ale ještě by byly prohlubovány provozní ztrátou, jelikož se jedná o poměrně význačného „žrouta“ elektrické energie. Už samotná půlmiliarda odhadovaných stavebních nákladů dokazuje, o jak náročné dílo se jedná. Obecně se hovoří o tom, že náklady na lanové dráhy představují polovinu nákladů na tramvajové tratě. Úloha tramvají v dopravním systému je ale (i v Ostravě) na naprosto jiné úrovni než jakási (polo)turistická lanovka.

lanova draha

Svou lanovku si nedávno postavilo Ústí nad Labem. Vede z centra města (obchodního centra) směrem k „zámečku“ Větruše. V tomto případě lanovka bezpochyby umožnila vylepšit dopravní spojení. Na Větruši se totiž původně prakticky dostat nedalo, ačkoli se jedná o místo s výhledem na město, restaurací a počátkem řady turistických tras, které slouží pro nenáročné výlety Ústečanů. Už jen fotografie prozrazuje, jaké překážky musel zájemce o cestu na Větruši před spuštěním lanovky překonávat – silnice, železnice, další silnice, řeka, další silnice… Poté ještě čekalo stoupání serpentinami do kopce. Přesto – lanovka sveze ročně okolo 195 000 pasažérů a na jízdném se vybere okolo 2,8 mil. Kč. Další cca 2,2 milióny korun ovšem musí přisypat do provozu lanovky ještě město. Jízda lanovkou přitom trvá jen 1,8 minut a v provozu jsou jen dvě kabinky. (zdroj: Wikipedia.org)

Lanovku pro Ostravu lze s ohledem na výše uvedené skutečnosti označit bez okolků za naprosto bláznivý nápad, u něhož se až nechce uvěřit, že by mohl být myšlen někým opravdu vážně. Město dlouhodobě ignoruje otázku zkvalitnění stávající MHD tak, jak byla nastavena již závěrem 80. a počátkem 90. let, klidně však zvažuje, že z evropských a vlastních prostředků promrhá půlmiliardu na stavbu lanové dráhy bez toho, aniž by bylo zřejmé, jaký bude její smysl.

Smutná skutečnost, že se záměr dostal až mezi deset strategických cílů města pro nadcházející období, ukazuje naprostou bezzubost moravskoslezské metropole přijít s kvalitními projekty a totální impotenci sebereflexe a rozumných nápadů, jež se snaží být vyvážena abnormálními idejemi Babylonských věží, jakou je i lanová dráha z Vítkovic k zoologické zahradě. Představa davů turistů, kteří se budou nadšeně prohánět gondolami lanovek, jež mohou znát z každé rakouské sjezdovky, je tak vzdálená realitě jako možnost, že si ještě dnes objednáte all inclusive 14denní pobyt na Měsíci.

Mnohem více než turisté by měli být pro vedení města důležití občané města, jejichž budoucnost nebude nalajnovaná pomocí barevných teček na pocitové mapě města (s níž mnozí již přišli do styku), ale projekty, které skutečně pozvednou kvalitu bydlení a které pro své občany vytvoří jeho politická reprezentace. Bude-li Ostrava někdy opravdu dobrou adresou pro život, neurčí volební plakáty a slogany, ale konkrétní kroky jejího vedení. Nemůžeme čekat, že se z Ostravy během pár let stane atraktivní destinace, která bude vzbuzovat pozornost i na opačné polokouli této planety. Nádherných měst je na světě tolik, že ani celoživotní cestování by nestačilo k tomu, abychom je stihli všechna navštívit. Ostrava je dnes shrbenou stařenou s hlubokými vráskami, které jí do tváře vepsala její průmyslová historie a nekonečné porevoluční bloudění. Jistě, proměna města v noblesní dámu je také v blízkosti polských hranic v dlouhodobém horizontu možná, lanová dráha ale cestou k této přeměně rozhodně nebude.

Text: Libor Hinčica  

zdroj: cs-dopravak.cz

Související články


Komentáře

 1. bychsi :

  Plán je takový, že lanovku bude platit a provozovat DPO, aby se investice zaplatila z peněz EU. Z těchto peněz ale nejdou zaplatit proluky, vykoupení soukromých garáží aj…
  Proto by to chtělo ony argumenty proč nestavět lépe připravit a do té doby počkat, jak se k tomu postaví EU jako plátce.

  Thumb up 2 Thumb down 5
 2. David :

  Dnes už si na to nikdo nevzpomene, ale před několika lety se psalo o tom, jaký je nesmysl vrážet peníze do Dolní oblasti Vítkovic a že nějaké hutě nebudou nikoho zajímat. A ono, světe div se, se z DOV stala jedna ze čtyř nejnavštěvovanějších památek v celé republice. Proto pokud v článku stojí, že lanová dráha v Ostravě reálně nemá takřka žádný potenciál na to, aby do města přilákala nějaké návštěvníky, byl bych s takovými radikálními závěry velmi opatrný. Samozřejmě chápu rozhořčení autora článku nad neřešenými problémy (viz ulice 28. října, ulice Nádražní, proluky apod), s čímž zcela souhlasím. Ale na druhou stranu, každé město, chce-li se v dnešní, turistické době rozvíjet, potřebuje, mimo řekněme „údržbových projektů“, také něco navíc. Něco, kvůli čemu by si ho lidé vizuálně představili, když uslyší jeho jméno. Zatím je stav takový, že i když se můžeme rozkrájet, tak jakmile se jinde v republice řekne Ostrava, každý si stále vybaví uhlí a horníky. Čisté a upravené ulice a náměstí jsou základ, ovšem k zapamatování nestačí. Proto jsem všemi deseti jak pro kvalitní, architektonicky zvládnutou úpravu stávajícího prostoru, tak pro ony bonbónky, které město zviditelní a učiní ho netuctovým.

  Thumb up 25 Thumb down 5
 3. jp :

  Se spoustou veci v clanku se da souhlasit (proluky, vizualni humus), ale text zase stylizuje Ostravu do obrazu mesta, kde nic neni, nikdo tady nema duvod jezdit a i ta DOV nestoji vlastne za nic. A to se mi moc nelibi.

  Thumb up 27 Thumb down 2
 4. thvari :

  Každé srovnání dvou náhodně vybraných projektů je falešné dilema, ale opravdu v Ostravě odepíšeme Černou kostku a pak „namísto toho“ postavíme třebas lanovku? Uf…

  Thumb up 16 Thumb down 0
 5. David :

  thvari: Přesně tak, ani nad kostkou by se neměla zavřít voda. Je to nádherný projekt. I když ryze praktický člověk by mohl namítnout, že volných vytápěných a suchých prostor je v centru spousta, tak proč stavět kostku. Stačí do již stávajících namontovat regály. :-)

  Thumb up 3 Thumb down 1
 6. Aleš :

  Ten článek je tak fundovaný a nezaujatý, navíc podložený dosti pádnými argumenty, že se s jeho autorem plně ztotožňuji.

  Thumb up 12 Thumb down 8
 7. David :

  Aleš: Článek, stejně jako časopis v němž byl uveřejněn, se orientuje na dopravní obslužnost. Nezabývá se turismem nebo koncepčním rozvojem měst. Z tohoto pohledu obsah článku nelze považovat za zcela fundovaný rozbor problému. A pokud se jedná o použité fotografie, viz foto s garážemi, pak jednak lanovka zřejmě v takové výšce jezdit nebude :-) a jednak lze nalézt spoustu jiných, mnohem zajímavějších výhledů na Ostravu. Článek tak považuji i za drobet zaujatý.

  Thumb up 7 Thumb down 4
 8. Lukáš :

  Opět dobrý článek se kterým souhlasím.
  Je docela vtipné, že dostavba proudloužené Rudné, která by velice pomohla Porubě, byla vyškrtnuta z prioritních staveb a tahle lanová dráha je jako strategická.
  Navíc souhlasím s tím výhledem, stačí si zajít na radniční vyhlídkovou věž a výhled není zrovna WOW efekt – zcela normální město, možná někdo kdo v životě nebyl v Ostravě je zprvu nadšený, ale není to Praha či jiné města.
  A odhad 500 milionů Kč to je jenom odhad, není to soukromá stavba takže se tam utopí mnohem více peněz, které by byly potřeba jinde – některé cesty po kterých se jezdí mají záplaty na záplatách, neudržované chodníky staré desítky let atd.
  Ale spíš to vidím jako takový předvolební guláš, slíbíme vám lanovku a pokud se to ještě schválí a my nebudeme zvoleni tak je to jedno, z cizího krev neteče a kdyžtak ať se postarají jiní (nebo v dalších volbách řekneme, že jiní si schválili tuto megastavbu).

  Thumb up 17 Thumb down 6
 9. jan :

  jsem pro lanovku, z hlediska verejne dopravy to bude spíše zpestření. Nicméně například DOV je dostupne dost komplikovaně jak autem, tak pěšky od karoliny chodnik kolem mistecke neni zrovna ok přístup). Jedina aspon trochu slušná možnost je tramvaj. Takže za mě je lanovka Zoo – Ema – hrad – stare centrum – Karolina – DOV paradni nápad. Zároveň by to bylo i super lákadlo pro turisty, kdy by byly spojeny všechny hlavní atrakce Ostravy. Navíc parkoviště u ZOO typicky nestíhá, takže by se hodilo třeba zaparkovat na Karolině a dojet lanovkou (jet dnes od Karoliny do Zoo zanmená 16 minut což je ok, ovšem je tam přestup a 3min chuze), takhle by člověk jel lanovkou třeba 20 minut, ale měl by z toho zážitek a výhled. S článkem tedy nesouhlasím, i když uznávám, že je spousty oblastí kde je nutné zlepšení, nicméně ani lanovku bych nezavrhoval.

  Thumb up 11 Thumb down 6
 10. David :

  Lukáš: Lukáši, prodloužená Rudná byla vyškrtnuta z prioritních staveb vládou (resp. Ministerstvem dopravy), lanová dráha je za „strategickou“ označována maximálně Magistrátem města Ostravy. To jsou zcela rozdílné subjekty.

  Thumb up 9 Thumb down 0
 11. bapi :

  jan: Jo, ta trasa by byla dobrá volba. :)

  Thumb up 0 Thumb down 2
 12. bapi :

  ad černá kostka – No, já bych vědeckou knihovnu raději viděl v DOV. Když by se městu podařilo pohnout s Novou Karolinou + tím prostorem mezi NK a DOV + by tam šla lanovka, tak by to Ostravu z nějakého pocitového a turistického pohledu nakoplo na míle dopředu.

  Thumb up 0 Thumb down 8
 13. jan :

  David: presne. Podle me se tady michaji hrušky s jabkama. Prodloužena rudna je statni zalezitost. Proluky mohou byt soukromé a tam asi nekoho donutit bude tezke, chodniky jsou otazkou jednotlivých obvodů. Co lze tedy vytknout městu je třeba knihovna, nebo oprava Nádražní. Co se týče MHD, tak ano nejsme na úrovni Vídně (to skoro nikdo), nicméně cestovat poté co v Praze přestane jezdit metro je peklo na zemi, to pak i zlatá Ostrava. Ja kvituju ze strany města že se řeší jatka, čekal bych ovšem aby například tlačili na dokončení místecké, kdy to pětisetmetrové zužení u sladovny dělá kolony.

  Thumb up 6 Thumb down 2
 14. Lukáš :

  David: Ano to vím, jenomže ta lanovka podle všeho nebude placena jenom z magistrátu Ostravy, ale i z EU, neboli, že to neplatí jenom občané Ostravy, kteří zde odvedli daně, ale všichni daňoví poplatníci, takže já osobně stavbu lanovku beru stejně státní jako prodlouženou Rudnou.

  Thumb up 6 Thumb down 1
 15. Tomin :

  Lukáš: Už mi začíná trochu trhat žíly hláška nebo spíš výmluva, že Ostrava není Praha. Ano, pokud budeme házet špínu na vše co rozvíjí město, tak Ostrava nikdy nebude Praha. Problém je v tom, že kdykoliv se udělá nějaký projekt, který by mohl Ovu posunout dál, tak se najde spousta lidí, kteří začnou říkat, proč to tady je, že přece Ostrava není Praha. Mě se myšlenka lanové dráhy líbí, protože jak už tu někdo napsal, to může Ostravu zviditelnit na mapě alespoň ČR.

  Thumb up 14 Thumb down 5
 16. Danek :

  No nemohl jsem jinak a zjistil jsem si kdo je autor článku.Původně jsem si myslel, že je to dílo nějakého pražského navináře.Jinak autor to podle mě nemůže brát vážně..co napsal.Jak vidno vytvořil si názor,ze kterým se neztotožnuji.Chlape tady je nápad smysluplný jak vytvořit s odkazem na minulost ,kde vizíky vozily uhlí nad Ostravou…. Lanovku který by spojila centrum s se ZOO.A ty napíšeš snad všechny důvody proč to neudělat..ale ani jeden proč to udělat….Takové články jsou …..(prostě jen tvůj názor a je mi líto lidí, že jej musí číst)

  Thumb up 10 Thumb down 6
 17. thvari :

  Tomin: Na toto je myslím v článku dosti relevantní protiargument. Kolik lidí např. jezdí do Ústí kvůli jejich lanovce, případně koli lidí vůbec ví, že Ústí nějakou lanovku má? Je díky své lanovce Ústí považováno za návštěvyhodnou destinaci? V Ústí ji postavili, protože se pragmaticky snadněji, lépe a rychleji dostanete na tu jejich skálu, ale v případě snadno dostupné Slezské Ostravy to autorovi až tak smysl nedává.

  Thumb up 9 Thumb down 3
 18. Hynek [msstavby.cz] :

  jan: s dostupnosti autem to bude az do planovaneho kruhace „objizdeci“, ano. http://www.msstavby.cz/propojeni-dov-a-centra-ostravy-08-09-2015/
  ale jinak od karoliny nemam s pristupem pesky zadny problem, jedina bariera, kterou nepochopim, se vyskytla vicmin nedavno a jde o obchodni prostory vedle nadrazi. jinak je tam sice ne zrovna udrzovany, ale pohodlny pristup (tzn. jantarova stezka).

  Danek: a proc nezminis ty duvody ty? tady je prostor..

  Thumb up 4 Thumb down 2
 19. Tomin :

  thvari: V celém článku je dosti „pádných argumentů“, ze kterých objektivita jenom čiší. Máte na toto statistiky. Bez statistiky si tu můžeme plácat cokoliv o Ústí a jeho lanovce. Subjektivně nedákážu posoudit kolik lidí jezdí do Ústí kvůli lanovce a jestli je považováno díky lanovce za návštěvyhodou destinaci. Každopádně můžu prezentovat svůj názor na to, zda někdo ví o lanovce v Ústí – Ano, o tom, že Ústí nad Labem nějakou lanovku má vím a taky si troufnu tvrdit, že nejsem sám. Je také potřebovat se na toto dívat trochu v širších souvislostech a ne jenom omezeně ve vztahu „Ústí má lanovku a je proto více navštěvované“. Při vší úctě k Ústí nad Labem si myslím, že v Ově je více atraktivit, které mají potenciál na to přitáhnout turisty, a proto mi do toho lanová dráha, jako další prostředek k přilákání turistů zapadá.

  Thumb up 5 Thumb down 3
 20. Janek :

  A ještě tu máme jednu lanovku http://www.modralanovka.cz.
  Jaké štěstí, že nemají šanci vyhrát.

  Thumb up 6 Thumb down 1
 21. Aleš :

  Mimochodem, lanovku na Větruši v Ústí používám pravidelně a rád, ale turisty tam moc nevidím. Nicméně v Ústí se jedná o dokonalý městotvorný prvek, protože pěší přístup a výstup na Větruši z centra je opravdu tristní až morbidní. I tak městské zastupitelstvo permanentně lamentuje a hořekuje nad tak prodělečným podnikem. A výhled z lanovky na stranu Labe, Kamenného vrchu a Střekova patří mezi výjimečné zážitky, to Ostrava opravdu nabídnout nemůže.

  Thumb up 10 Thumb down 1
 22. bapi :

  thvari: Tak jestli se má Ova srovnávat zrovna s Ústím… Uff.

  Thumb up 4 Thumb down 5
 23. aggu :

  #1 Autor trpí lehkou formou ostravofobie a těžkou formou nihilismu ;) A ve větším než malém množství opisoval od Martina. Jako celek článek nepřináší nic nového, což je trošku škoda, místo toho aby se věnoval lanovkám, většinu článku se věnuje nečemu jinému (goto #1).
  Lanovka není špatný nápad, akorát nevím proč je v top10. V top100 by si místo našla, někde na konci. Zásadní věci se neřeší, drobnosti jako lanovka ano. Ostrava v tuto chvíli nepotřebuje další symboly, ale pohnout s ekonomikou, investicemi, podporou škol a univerzity, emisemi, ekologickými starými zátěžemi, obnovou centra, likvidací nesmyslných městských bariér, podporou ostravského letiště, novou knihovnou, novou městskou galerií, novou koncertní síní. Top11. Pracovat na nich se nikomu moc nechce. Zato studií máme 3 pytle, i do zásoby na dalších 200 let.

  Thumb up 13 Thumb down 4
 24. David :

  Pokud tady někdo chtěl statistiky, pak nabízím tuto. DOV měla v roce 2015 návštěvnost 1.280.000 návštěvníků. Zoologická zahrada zůstávala pozadu se 490.000 návštěvníky a Černá louka s 339.000 návštěvníky. Ačkoliv se Landek park bere jako součást DOV, jistě jej navštívilo v témže roce méně návštěvníků než ZOO. Proč tedy nevyužít obrovského potenciálu DOV a návštěvníkům do něj přijíždějícím neumožnit, aby si co nejjednodušším způsobem prohlédli také ZOO, Landek a Černou louku s centrem. A právě v tomto ohledu je lanová dráha naprosto dokonalá. Nikomu se nebude chtít trmácet z DOV autobusem, tramvají nebo trolejbusem někam na druhý konec Ostravy a zřejmě (jak ostatně vypovídají i statistiky) tam nepojede ani autem, aby znovu hledal parkování. Ovšem, když po prohlídce DOV bude moci v témže areálu nastoupit do lanovky, která ho rychle a bez problémů, navíc se zajímavým výhledem, přepraví třeba do ZOO a následně i zpět, pak ZOO s největší pravděpodobností navštíví také. Je třeba se proto na otázku lanovky koukat i z takovýchto pohledů. A mezi námi (omlouvám se všem ústečákům) nelze tento koncept srovnávat s lanovkou spojující obchodní centrum s jakýmsi výletním místem.

  Thumb up 16 Thumb down 2
 25. bapi :

  Vůbec se mi v tom článku nelíbí poznámka na tu pocitovou mapu, kterou osobně považuji za super nápad. A hlavně rychlý, snadný a dostupný způsob, jak se od obyvatelů Ostravy dozvědět, která místa ve městě považují za problémová a vice versa.

  Thumb up 3 Thumb down 3
 26. David :

  aggu: Ostrava nutně potřebuje obojí. Tedy jak symboly, tak to, o čem píšete. jsou to spojité nádoby.

  Thumb up 9 Thumb down 2
 27. bapi :

  aggu: Ano, určitě souhlas s galerií, knihovnou, koncertní síní, s opravdovým nakopnutím letiště atd., ale nevidím důvod, proč by lanovka měla být na nějaké konci Top100 priorit. Do Top20 nebo Top25 úplně v pohodě.

  Thumb up 3 Thumb down 1
 28. rasta :

  V tom případě nafoukněte i hodiny. Protože zvládnout plnohodnotnou prohlídku ZOO i DOV v jednom dni je nemožné.

  Thumb up 7 Thumb down 6
 29. jan :

  Hynek [msstavby.cz]: spiše bych čekal pěší (cyklo) přístup kolem řeky, chodnik kolem mistecke opravdu není nic o čem bych tvrdil, že je v pohodě. Jít tam s malými dětmi asi není úplně bezrizikové když vedle jezdí hromada aut stovkou.

  Thumb up 4 Thumb down 1
 30. David :

  rasta: Záleží na preciznosti prohlídky. I Pražský hrad, pokud chci, zvládnu buď za dva dny nebo za dvě hodiny. :-) Není to z Vaší strany opět zbytečně škarohlídský a negativistický názor?

  Thumb up 6 Thumb down 4
 31. rasta :

  David: Na to vám stačí dvě malé děti. Člověk žijící v realitě nemusí být za každou cenu škarohlíd. Navíc oba tyto objekty nejsou koncipovány tak, aby tam člověk strávil pouze dvě hodiny. Zase srovnávat zoo a Pražský hrad není úplně k věci .

  Thumb up 4 Thumb down 4
 32. bapi :

  rasta: Tak taky záleží, jestli teď mluvíte o rodině s malým dítětem – to vám kolikrát v ZOO vydrží tak do půlky trasy a konec. A nebo jestli tam pojedete na 9:30 nebo 11:00. Moc si neumím představit, jak se tam dá strávit víc jak 3 hoďky. Do 13:30 jste v DOV, další 3-4 hodiny a autobusové nádraží nebo vlaková zastávka Stodolní jsou od DOV kousek. K tomu jaro/léto máte světlo do 21:00 a déle. Nevidím v tom problém.

  Thumb up 4 Thumb down 2
 33. David :

  rasta: Když už se tedy budeme bavit o takovýchto podružnostech, tak minulý rok jsem s dětmi proběhl pražskou ZOO asi za tři hodinky. Prostě nebylo tolik času, ale vidět jsme ji chtěli. Podstatné je, že ne každý z onoho 1,280 milionů návštěvníků bude Vašim typem návštěvníka. Někteří, při existenci lanové dráhy, by zvládli DOV a centrum, jiní DOV a ZOO a další DOV a Landek a malá část možná všechno. :-) Nesuďme ostatní podle sebe samých.

  Thumb up 4 Thumb down 1
 34. rasta :

  Navíc bych se trochu styděl i jako ostravský patriot. Kdybych měl vzít návštěvu na lanovku a projíždět nad územím, kde roste neudržovaná zeleň, černé skládky a a stojí objekty v chatrném stavu. To není negativismus, ale skutečnost nedaleko centra třetího největšího města v ČR. To by měli řešit komunální politici. Pak stavět parády.

  Thumb up 12 Thumb down 4
 35. David :

  rasta: Ale o tom se tady diskutuje už od rána. Nikdo rozumný tady přece netvrdí, že by se v Ostravě měly stavět jen lanovky.

  Thumb up 2 Thumb down 0
 36. Danek :

  Hynek [msstavby.cz]: Hynku chtěl jsem jen říct, že bych více ocenil článek tzv.diskuzní.Kde by se autor zaměřil proč lanovku vybudovat a proč lanovku nevybudovat…co by nám to přineslo jaký to potenciál.Každopádně jsem si jist, pokud se vybuduje tak navštěvnost min.300000lidí ročné…nebude problém….a to je jen jeden argument proč ano.

  Thumb up 6 Thumb down 3
 37. PetrP :

  Jsem jednoznačně pro výstavbu! Jinak článek mi kluci přijde hodně zaujatý, prostě jste proti výstavbě a dáváte to najevo… Taky myslím, že pokud půjdou lidi do ZOO, nebo DOV, tak se určo lanovkou svezou, děti jim nedovolí nejet :) těchto peněz by mi líto určitě nebylo, narozdíl od zbytečných terminálů a pod…

  Thumb up 4 Thumb down 6
 38. Hynek [msstavby.cz] :

  Danek: ja to chapu, ale sic autora neznam, z clanku je jasne, ze on v tom problem vidi. takze to napsal takhle holt..

  ja k tomu mam ambivalentni postoj a to hlavne z toho duvodu, ze neni jasne, co bude v oblasti mezi DOV a Karolinou, klidne to muze zacit davat smysl.

  Thumb up 5 Thumb down 0
 39. Martin [msstavby.cz] :

  Podívejte se na to pohledem rozumného hospodáře a né malého dítěte, co vidí v hračkářství novou hračku.

  Ostrava neumí zvládat základní problémy, řešeny i zde. Jen namátkou. Zapomíná na na wc čekárny atp. na přestupních terminálech. V půdorysu centra jde vidět, kudy probíhal nálet na konci druhé světové války. Fatálně selhává v realizacích veřejných prostranství, či ulic. Například Nádražní. Kolem Ostravice je už nějaký ten rok vymletý chodník. Zajímavě řešené přístřešky raději zdemoluje ( viz. Elektra ). V jistých částech stále není kanalizace. V jiných částech naopak nesvítí pouliční osvětlení. Více jak 10 let se na magistrátu hledá příspěvek na rekonstrukci pěší třídy 28.října ( celková cena 27.7 mil z toho magistrát 20mil ). Dva roky nefunguje kašna na Smetanově náměstí, aby se pak za necelé dva mil. opravila. Ostatní kašny raději město zasype. Tráva se seká jednou za měsíc, když se zadaří. A do toho má město vyhodil minimálně půl miliardy za lanovku? Někde jsem četl, že i miliardu.

  Prvně by mělo město vyřešit stovky palčivějších problému, než je tento. A podporovat projekty, co zvyšují životní úroveň a generují růst HDP.

  Někdo zde zmínil trasu přes Emu. Velmi neproviditelné, jelikož samotná Ema a okolí stále prohořívá a sedá.

  Autor článku má určitě Ostravu rád, ale je pravda, co po trasa uvidíte. DOV je super, ale na tu se můžete podívat z nástavby Vysoké pece ( nebo Emy ). Pak si představte, že jedete na čističkou, průmyslovým areálem, nedostavěnou Karolinou, paskvilem Černou loukou ( podle návrhu ). Centrem. Rd na Slezské. Zmíněné garáže uvidíte také. Můžete je potkat při cestě na Emu, opravdu pochoutka. A jak někdo psal. Myslím, že všichni pochopili, že trasa povede nad nimi, ne přímo vedle nich….

  Pokud má být lanovka i v systému MHD. Upřímně se mi nebude chtít přestupovat z tramvají a trolejbusů. Někam vyjet, počkat až něco pojede, jen proto abych se povozil. Kolik lidí celkově povoze je spekulace. Btw. velkou část návštěvníků tvoří o víkendech poláci. Proč by lanovku využívali.

  Pokud je lanovka tak cool nápad, proč se nerealizuje ve více městech? Například Brno se rozvíjí rychleji a více jak Ostrava. Leží na kopcích. Ale tak labilní nápad pro drahou hračku nemá nikdo ani v Brně.

  Kolik z vás bylo za rok v Zoo? Nebo na vyhlídkově věži magistrátu?

  Jak může někdo tvrdit, že DOV je nyní špatně dostupná. Kolem jezdí několik tramvajových linek a vede kolem ní Místecká ( kterou bych nejraději už od DOV přes centrum viděl jako bulvár, ale to by už totálně někteří jedinci nedávali ). Dále zde nová Vítkovická. Propojení by pomohla tramvaj, která se plánuje. A pěšímu propojení by pomohlo normální blokové propojení s Karolinou a centrem. Ne ten guláš, co Vltavský považuje za územní plán.

  Rád bych se někdy podíval na Ostravu z výšky. Ale na město, nad kterým se také tyčí jeřáby. Za hradem nezačíná džungle a podemnou by nebyl bordel a rozpadlé baráky.

  Postavíte si na zahradě u rd hloubený 15ti metrový bazén, když vám zatéká do střechy a hnijí základy?

  Thumb up 23 Thumb down 4
 40. jan :

  martin [msstavby.cz]: problem je jeden, pul veci o kterych pisete je nevratnych, to uz je pozde bycha honiti. Zbytek ano, ovsem na to nema zadna lanovka vliv. At lanovka bude nebo ne, tyto problemy pretrvaji nebo by se vyresili tak jako tak. Co se tyce lanovek, tak lanovka v Barcelone je taky na dve veci, kdyz z jednoho mista na druhe se da pohodlne dostat metrem. V New Yorku maji dokonce lanovku bez kopce. Ono kdyz se nad tim clovek zamysli, tak lanovku ma mnoho měst po celem svete.

  Thumb up 2 Thumb down 6
 41. Jp :

  martin [msstavby.cz]: hezky a trefne popsany stav ?

  Thumb up 4 Thumb down 1
 42. Martin [msstavby.cz] :

  jan: Ano. Lanovek má hodně měst. Třeba i Londýn. Ale zmiňují se o mnohem větší a mnohém bohatší města, než je Ostrava. A více jak půl miliardy je v 6ti miliardovém rozpočtu Ostravy znát. I když by měly být dotace. Ty však v nižších částkách než tomu bylo doposud. A měly by být na smysluplnější projekty.

  New York City. 8,5 mil obyvatel. Lanovku přes řeku.
  Barcelona 1,6 mil obyvatel
  Londýn ( Nejbohatší region Evropy ) 8,5 mil obyvatel. Lanovka přes řeku.
  Ostrava 0,3 mil ovybatel. Lanovka kvůli Ostravice?

  A HDP na jednotlivá města https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_by_GDP

  Thumb up 4 Thumb down 1
 43. Jp :

  Kvuli vecem jako pise Martin mam podobny problem jako s lanovkou i s celym projektem „fajnova“. Ten taky obsahuje vzletne fraze a „klicove body“, ale kdyz se napriklad pani starostka Mh neni schopna (ve spolupraci s magistratem) zasadit o to, aby hlavni tepna nevypadala jako stoka/cirkus, mam problem temhle krasnym slovum verit. Podobne vymleta stezka pod magistratem a jine „drobnosti“. Dokud se bude udrzba a uklid omezovat na naproste minimum a estetika nejdulezitejsich mist se bude resit amatersky a za zavrenymi dvermi, tak je to cele o nicem (na muj dotaz na pana primatora, zda „fajnova“ bude resit vizualni smog a mnozstvi nevkusne reklamy, mi odepsal, ze projekt resi komplexne vzhled prostranstvi a regulace reklamy jiz probiha – tezko rict, co tim pan primator chtel rict.) Mimochodem nedavno se resilo, ze by lanovka mohla vest primo z haldy v Hrabuvce, kde by zacinala. Tohle myslim hezky ilustruje problem – z oblasti ulic U haldy, Moravská není jediná lávka pro pěší/cyklisty přes Ostravici, byť je tam splav, kam se lidi chodí koupat, na cyklostezku se odtud nedostanete. Takove „jednoduche“ projekty by nekdy i stacily realizovat.

  Thumb up 4 Thumb down 2
 44. jan :

  martin [msstavby.cz]: tento argument jsem samozrejme cekal :) nicmene nerozumim tomu, kdyz takove lanovky dokazou realizovat i některé skiarealy v Krkonoších a to v mnohem horších podmínkách.

  Thumb up 2 Thumb down 4
 45. David :

  martin [msstavby.cz]: Martine, co na Váš komentář říct a nebýt stejně ironický jako Vy v první větě.. Snad jen, že je to pouze Váš úhel pohledu, navíc notně neúplný a jednostranný. Dobrá, budeme neustále něco JEN opravovat a štrikovat. Myslíte, že pouze tato činnost město někam posune? Proč tedy budovat Černou kostku, stavět novou tramvajové trať nebo sportovní stadion. Vždyť ono to i bez těchto „hraček “ nějak funguje a pořád je to naše malá černá Ostrava, jak ji vnímají ve zbytku republiky. Tohle Vám opravdu stačí? Ps: 1) U zmínky o Polácich jsem se velmi rozesmál. 2) Argument, že když to nemají jinde, tak my to také nebudeme mít, je rovněž docela zajímavý. 3) Přečtěte si předchozí komentáře a zjistíte, že tady nepíšou malé děti, ale lidé, kteří si uvědomují, že je stejně důležité jak opravovat to existující, tak budovat něco nového a zajímavého. 3) Jelikož Vás znám ze zdejších diskusí, tak vím, že jste typ člověka, který si udělá názor a přesvědčit o opaku se už pak nenechá. Takže dopisovat si s Vámi nebudu, protože mi to nepřináší žádné uspokojení. Nikam bychom se totiž v diskuzi neposunuli.

  Thumb up 8 Thumb down 8
 46. jan :

  David: presne, nikdo tady netvrdi ze bud bude lanovka nebo ten zbytek. Myslim ze takto to nestavi nikdo ani mesto. Navic je to cele pouze v ramci uvah a necha se zpracovat studie realizovatelnosti. Takze zatim se nemusime bavit ani o cene, protoze ta je ve hvezdach.

  Thumb up 3 Thumb down 1
 47. Martin [msstavby.cz] :

  David: Kde tvrdím, že se nemá stavět Černá kostka? Kde tvrdím, že se nemá rozšiřovat tramvajová síť? To jsou smyslné projekty. Lanovka na kilometrové rovince smysl ekonomický smysl nemá. Myslím, že díky zdejším článkům je patrné, že mi tento současný stav Ostravy také nestačí.

  To je stav ze srpnového víkendu. Je přece fajn, že má Zoo jméno a láká i zahraniční návštěvníky? Proč je to k smíchu? Protože to jsou Poláci?

  jan: Skiarealy totiž nemohou bez lanovek fungovat. Nebo si dokážeš představit jak lidi šlapou s lyžemi ve sněhu do kopce? Několikrát za den?

  Thumb up 8 Thumb down 5
 48. jan :

  Jenom bych chtěl připomenou že lanovka na Sněžku stala 311 milionu. A délka je téměř 4 kilometry při převýšení 760 metrů.

  Thumb up 1 Thumb down 2
 49. jan :

  martin [msstavby.cz]: misto kabiny muze byt na horach jen šlepr, a vetsinou i je :)

  Thumb up 1 Thumb down 3
 50. Martin [msstavby.cz] :

  jan: Lanovka na Sněžku nevede nad městem. Sloupy musí být o hodně vyšší. Za další je podstatné cena lístku na lanovku na Sněžku. Na tu asi ostravská jízdenka na 30 min za 20kč nemá, když to má být součástí MHD…

  Thumb up 4 Thumb down 2
 51. jan :

  martin [msstavby.cz]: strasne negativisticky přistup :) zas tam neni prevyseni a tezky teren, navic se nevi kudy by to slo, tak se nevi ani vyska sloupu. Navratnost nechavam stranou, protoze je to jen spekulace.

  Thumb up 2 Thumb down 5
 52. DanM :

  Trochu OT, ale chtěl jsem se na mapy.cz podívat, jaké převýšení je na kopci na Hladnově, a jak tak koukám, Seznam si už myslí, že v Ostravě lanovka už stojí. :D
  http://www.jpeg.cz/images/2016/09/27/CJ0To.jpg

  Thumb up 6 Thumb down 0
 53. aggu :

  Výstavba jakéhokoliv takového projektu není jenom o penězích. Někde na vesnici možná ano, ale v městech ne. Město si prostě musí vyhodnotit jestli něco takového potřebuje. Když „analýza dokáže ano“ tak se peníze najdou. Ale. (dlouze zkráceno ;) : Je lanovka potřebná jako ryze ostravský symbol? Potřebuje ostravská komunita výrazný „patriotický stimul“? Těžko. Ta je v posledních 1-2 letech o parník před konšely. Ostravská kultura a subkultura snese evropské měřítko, činy politiků možná tak vesnické. Potřebujeme ji v MHD? Ne. Potřebujeme ji pro turisty? Ne. Ostrava má už dnes atrakce s milionovou návštěvností. Takže potřebujeme ji vůbec? Ne. Proč? Protože ostravští politici jsou největší prokrastinici ve střední Evropě. Ostrava má bambilion důležitějších věcí na práci a k investování. Podobné hrátky jako lanovka jsou jen mlha, která má řešení důležitějších věcí před veřejností zakrýt.

  Thumb up 7 Thumb down 3
 54. Lukáš :

  Já si to neodpustím, ale celé s touhle lanovkou mi to připomíná jeden díl se seriálu Simpsonovi (S4E12 Marge vs jednokolejka) kdy za peníze mělo opravit totálně zdevastovanou hlavní ulici (dejte tam třeba chodníky a cesty v centru Ostravy), ale místo toho postavili zbytečnou jednokolejku se kterou to dopadlo katastrofálně.

  Thumb up 12 Thumb down 1
 55. Bo neni čas :

  Souhlasím s tím, že by měly dostat přednost projekty, které trvalým občanům usnadní a zpříjemní jejich každodenní život. Ale Ostrava je na tom tak špatně, že se tu prostě nikdy ani omylem nepřiblížíme k situaci: „Fajn, hotovo, všechny projekty dokonány, všichni jsou šťastni, a nyní si konečně můžeme postavit tu lanovku.“

  Ostrava podle mého názoru potřebuje tyhle na první i druhý pohled šílené nápady, čím větší množství a čím více pobuřující, tím lépe.

  Chcete se vznášet nad útulnými ulicemi krásného města? Za tři hoďky jste v Praze, nad kterou tu pravidelně masturbujete. Zpackané rekonstrukce ulic, nesmyslné dopravní terminály, zarostlé proluky, sídliště hrající všemi barvami… – to je to co dělá Ovu Ovou, tuhle DNA nám nevezmete!

  Vznešeně vstoupím do kabiny směr ZOO, roztáhnu ruce a za zvuků „My Heart Will Go On“ mi při pohledu na polorozpadlé garáže hrdě zabuší mé ocelové srdce.

  Thumb up 7 Thumb down 2
 56. bapi :

  Oziveni centra: http://ostrava.idnes.cz/ostrava-nabidne-v-centru-levne-prostory-k-docasnemu-uzivani-prr-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160926_2275594_ostrava-zpravy_jog

  Thumb up 0 Thumb down 0
 57. Crazym :

  bapi: Těhle propagačních keců se zjevuje pravidelně před volbami dost :-) Už vidím jak nutí k něčemu soukromého vlastníka zrovna toho baráku na fotografii co už je více než deset let prázdný :-)
  Taky mě vytáčí jak nesmyslně utrácí za kampaně ne kdejakou blbinu, naposledy když jsem se dnes potkal u baráku s tímhle bilboardem http://www.imagehosting.cz/?v=2709201627.jpg Prý „Zdravě po Ostravě“ :DD Jeli ti idioti někdy vůbec sockou nebo na kole po Ostravě? :-) Radši budu věnovat úsilí tomu abych ty tři tácy měsíčně spíš než ušetřil vydělal navíc nepoužíváním něčeho kde jen chytnu virus, nebo ztratím čas :-)

  Thumb up 2 Thumb down 1
 58. bychsi :

  Žádné město nevzkvétá, kdy se z něj stěhují lidé jinam. Město vzkvétá, kdy ho více navštěvují turisté.
  Turistu nezajímají nezastavěné proluky, zaplátované cesty, sochy na sídlištích, billboardy, barevné zábradlí apod, to vidí všude po světě. Ale určitě je bude zajímat to, co jen tak někde neuvidí.
  Pokud tedy bude na lanovku schválena EU dotace tak jak je plánováno, jen hlupák by toho nevyužil.
  Opěvují se zde nové podniky v centru, co se kde otvírá, ale jen ostraváci je nezaplní, a to polovina těchto podniků skoro neplatí nájem.
  Někteří místní pochybovači a negativisti by se měli rozjet po světě – stačí po hlavních městech Evropy, projít si ulice mimo turistické trasy a poupravit si alespoň vnitřně názor na tu naši „městskou bídu“, já to už udělal dávno.

  Thumb up 8 Thumb down 6
 59. Lukáš :

  bychsi: K tomuhle se hodí podle mě definice „Potěmkinova vesnice“ pro turisty to bude na venek super město, pro obyvatele kteří ve městě žijí, pracují, baví se, se mají smířit z každodenním žalostným stavem (chození na rozbitých chodnících, špína, neklimatizovaná MHD, likvidace podvozků vozidel na rozbitých silnicích atd). Podle mě město by mělo být hlavně pro obyvatele a turisty, ne jenom všechno pro turisty, protože s nich jsou peníze.

  Thumb up 9 Thumb down 2
 60. jan :

  Lukáš: Se podívej po svete. Všude je bordel, všude najdeš něco. Je pouze jedno město kde se toho zatím da najit malo a to je viden. Město v top 3 pro život. I v te Barceloně když vlezes 3 ulice mimo hlavni ulici tak se nestavíš divit. Výhled z palace Guell je peklo, kdy jak by ses díval na cikanske geto. Nehrajme si na to ze je vse dobre a rozhodne si nehrajme na to ze je vse spatne. To je prehnane sebemrskactvi.

  Thumb up 4 Thumb down 2
 61. David :

  Tak co místní „realisté“, co říkáte na dnešní přednášku Elona Muska o cestování na Mars od roku 2022? Taky vám to připadá jen jako blábol nebo hloupé hraní s hračkami pro dospělé? Jak napsal jeden diskutující na kosmonautix. cz , lidé se potřebují pro něco nadchnout. Je to zdravější než rezolutní odmítnutí ihned po vyslechnutí nějaké myšlenky. Tak na to zkuste myslet, až budete uvažovat o budoucnosti tohohle našeho města. Protože v opačném případě se svým negativismem budete i za padesát let sedět za počítačem a nadávat na neopravenou cestu nebo nezastavěnou proluku. A to bude trochu smutný a zbytečný život.

  Thumb up 4 Thumb down 4
 62. Lukáš :

  David: Elon Musk je jiný člověk a jeho vize jsou velice dobré a reálné. Bohužel tento člověk není z ČR ani jeho investice nejsou moc u nás. Problém je kdyby se nějak Musk rozhodl stavět v Ostravě hyperloop s pomocí magistrátu Ostravy popřípadě státu (i když je to nereálné) tak to bude 40x dražší a za rok se to začne rozpadat protože to bude nekvalitně postavené jako např: dálnice, terminály, pochody a prakticky všechny nesoukromé stavby a stavby kde se berou peníze z EU. A srovnávat lety do vesmíru a jednu lanovku v jednom městě v ČR je už dost mimo mísu. Navíc lanovka pro Ostravu nebude mega atrakce jako Disneyland nebo cokoliv gigantického co by si člověk zapamatoval. Bude to jenom doplněk ke stávající MHD podle mě drahý.

  Thumb up 7 Thumb down 1
 63. David :

  Lukáš: Lukáši, jen pro opravu, on nehovořil o letech do vesmíru (ty se už dávno uskutečňují), ale o letech na Mars. A zjevně si mou poznámku nepochopil. Tady nejde o konkrétní skutky, ale o způsob myšlení. Nenadavá, neříká, že je něco blbostí, ale zkusí to, byť to zpočátku může vypadat jako blaznovství. Takže znovu, lidé (a to třeba i ti, kteří obývají jeden malý prostor uprostřed Evropy) se potřebují pro něco nadechnout, je to zdravější než rezolutní odmítnutí ihned po vyslechnutí nějaké myšlenky. To je oč tu běží (ne nějaký hyperloop versus magistrát) a co mi na zdejších „realistech“ vadí. Mladí kluci a už tak na všechno a na všechny nasraní. Co budete dělat v padesáti? To se , jak říkala moje babička, vztekem uhryznete v řiť. :-) Chce to trochu více optimismu a snahy pochopit i názory jinych.

  Thumb up 2 Thumb down 4
 64. Lukáš :

  David: Já jsem nadšenec do určitých technických věcí, ale něco co může mít prospěch pro budoucnost lidstva (lety do vesmíru, na Mars atd) je určitě lepší investice než lanovka v nějakém městě, navíc lanovka není nová technologie a moc se na ní nedá inovovat – a určitě v Ostravě nebude nějaká inovovaná supermoderní lanovka, ale takový standardní typ. Já jsem realista klidně ať v Ostravě postaví vesmírné centrum to bude mít velký užitek, ale lanovka je podle mě předražená zbytečnost se které hlavně budou mít užitek politici – tím, že něco dokázali prosadili no a pak trošičku peněz bokem však to známe.

  Thumb up 5 Thumb down 3
 65. Martin [msstavby.cz] :

  Opravdu se srovnává lanová dráha v Ostravě s cestami na Mars?

  Koncept Elona Muska a samotné Tesly se mi velmi líbí. Samotná Tesla má však obrat větší, jak rozpočet Ostravy. Za rok 2015 3,2mld usd. Jsou to jeho privátní peníze a může si s nimi dělat co chce. Ostrava hospodaří s veřejnými prostředky a podle toho by se měla chovat.

  VIZE není dát lidem hry. Dle mne je VIZE konečně propojit vnitřně město. Propojit Karolinu s Vítkovicemi. Třeba i formou lákání investorů snižováním cen pozemků výměnou za kvality projektu ( chápejte budete např chtít postavit dům, bude mít mix funkcí, pasivní standart, vzhled z arch. soutěže odečítaly by se za tyto výhody % ze základní ceny pozemků atp ). Propojit sítě MHD s velkými městy. Dobudovat páteřní komunikace. Vytvořit další rozvojové plochy. Vždyť poslední vzniklou zónou v Ostravě je Hrabová. Kam přijde přímo do Ostravy velký investor, byť to bude opět montovna? Hrušov drhne jak nepromazané ozubí. Proč nemá město ve své vizi/koncepci takové rozvojové plochy?

  Vize jsou také jasné kroky k podpoře lepších kvalit bydlení, zvýšení životní úrovně a zlepšení ovzduší. Ale místo toho se zde mává nad tím, že ročně ubývají % obyvatel a jen se nad tím mávne rukou se slovy:“200tis by taky stačilo“.

  Projekty zařazené do strategického plánu, kterým chybí strategie. Osobně mne dojímá zařazení 2 arch. soutěží jako strategický projekt. Arch. soutěže by se měly pořádat na veřejné projekty automaticky.

  Bude se vám v Ostravě žít o poznání lépe, když se párkrát za rok povozíte 1 km lanovkou?

  David: Nejsem na všechno a na všechny nasraný. Naopak jsem pozitivní, ale realista. Jen mi vadí hnus v ostravských ulicích, plýtvání veřejnými penězi, nezájem správy o město. Já to tady naopak miluji, tak se budu snažit, ne? A co bude za 50 let nevím. Ale snad budu žít ve městě, kdy nebude klesat počet obyvatel, nebudou se stále vyhazovat peníze a bude zde vidět rozvoj.

  Thumb up 10 Thumb down 2
 66. Danek :

  martin [msstavby.cz]: Velmi pěkně jsi to napsal.Vize to co táhne svět dopředu.Proto jsem už dávno navrhoval projekt finančního centra v Ostravě,stavby další průmyslové zony:Mošnov je daleko.)tam bych cpal jen vetší projekty nebo projekty potřebujicí letištní plochu.)ČESKO-ČINSKÝ TECHNO.PARK…bych jej pokud by se podařilo dojednat bych dal na Zárubek.Výzkumné centrum nebo VTP2 za Futurem.Stavba lanovky a lazní využivajicí dulní vodu atd….jen chtít a jit si za tím.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 67. Nimrod :

  Nevím, proč píšete, že nápad na lanovku je šílený…šílenec je ten, který neuvažuje nad všemi souvislostmi a zůstává ve své ulitě. A navíc, myšlenka lanovky není nová, jen se o ní teď více mluví a koná. Já naopak lanovku v Ostravě chci…

  Thumb up 6 Thumb down 6
 68. Aleš :

  Všem příznivcům lanové dráhy bych doporučil jediné. Zajděte do příslušného bankovního domu, požádejte o úvěr a provozní ztrátu hraďte, prosím, ze svého…

  Thumb up 5 Thumb down 5
 69. jan :

  Příprva prumyslovych zon. V dnešní době kdy nelze sehnat zaměstnance v prakticky každém oboru je projekt snad horší než ta lanovka. Připravovat pudu pro montovny je již dávno přežitý nápad. Lákat technologické firmy ano.

  Thumb up 4 Thumb down 3
 70. Martin [msstavby.cz] :

  jan: Technologické firmy se také staví v průmyslových zónách.

  Thumb up 5 Thumb down 1
 71. Michal :

  Ale jo, proč ne. Klidně si lanovku postavte.
  Rád bych pak využil možnost opt-out z dotování jejího provozu.

  Thumb up 2 Thumb down 4
 72. jan :

  martin [msstavby.cz]: oproti montovnam minimalne

  Thumb up 3 Thumb down 2
 73. Danek :

  jan: No vidíš a teď mi kolega říkal,že uvažuje že půjde do Škodovky do Mladé Bol.Že dostal dobrou nabídku.Přitom jak píšeš montovny v MS kraji nemůžou najít zaměstnance.Tak jsem mu říkal, že bude v kraji nabírat třeba Hyundai Mobis atd.Je z Opavy….co k tomu dodat.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 74. Cyril :

  … To byla jediná hloupost, kterou jsme ve Springfieldu postavili. Pokud nepočítám ten mrakodrap ze špejlí, obří lupu a ty jezdící schody do neznáma.

  Thumb up 9 Thumb down 1
 75. Balde :

  Aleš: MHD taky není v plusu a dotuje ji město

  Thumb up 0 Thumb down 3
 76. Cyril :

  Balde: Jenomže MHD je na rozdíl od lanovky ve městě nezbytnou službou.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 77. jan :

  Cyril: divadlo taky neni nezbytnou službou, fotbalovy stadion nebo hala na sport taky ne. Uaaa

  Thumb up 5 Thumb down 5
 78. rasta :

  Zase jedna diskuze, která se zvrháva v tlachání o ničem. Město ať si nejdříve zamete na svém dvorku. A vy Mega zastánci lanovky, přemluvte nějakého soukromého investora pro její realizaci. Určitě po tom hned skočí… nebo spíš vám po krku…

  Thumb up 6 Thumb down 5
 79. David :

  rasta: Tady už dlouho žádná diskuze neprobíhá. Vetsina si tady dokola opakuje svou pravdu. Poslední věta rasty v jeho příspěvku je toho zářným příkladem.

  Thumb up 4 Thumb down 5
 80. jiří :

  no toby bylo bezva postavit lanovku v ostravě a vozit se za par korun chceš vidět celou ostravu z vrchu tak si kup balon nebo helikopteru a mužeš kochat chceš lanovku zajet tam kdení mají v provozu tady si v ostravě.

  Thumb up 0 Thumb down 1
 81. thvari :

  já bych krom lanovky postavil i to metro nebo nadzemku a protáhl to i do sousedních měst ať se dá všude rychle dostat

  Thumb up 3 Thumb down 0
 82. Anwen :

  Upřímně by mě zajímalo, kde se ty davy turistů berou/budou brát. Letos jsem docela dost cestovala po Česku, potkala hodně lidí a nikdo, bydlící mimo MS region, nikdy v Ostravě nebyl. A nějak nechápal, proč by jako tady měl jet.

  Thumb up 5 Thumb down 4
 83. rasta :

  Další námět na téma, jaké by to bylo. Kdyby to bylo. http://byznys.lidovky.cz/vlak-ve-vysce-pod-nim-tendr-s-uhlim-rozpojovaci-mhd-jak-budeme-jezdit-1ii-/doprava.aspx?c=A160929_173416_ln-doprava_pave

  Thumb up 0 Thumb down 2
 84. Martin [msstavby.cz] :

  Může pařížská lanovka uspět, když londýnská ne? https://goo.gl/orCyKM

  A pak tu máme ještě 0,3 mil Ostravu, žejo!

  Thumb up 1 Thumb down 0
 85. Martin [msstavby.cz] :

  Vedení Ostravy je zralé na akutní ambulantní psychiatrickou léčbu.

  Lanovka nad Ostravou: vize se plní!
  Zdroj: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/lanovka-nad-ostravou-vize-se-plni-20161114.html

  Mezitím zprávy ze světa:
  Děčín: Proti lanovce vznikla petice
  Zdroj: http://decinsky.denik.cz/zpravy_region/proti-lanovce-vznikla-petice-20161029.html

  Lanovka i po letech vyvolává rozepře, jestli je pro Ústí přínosem
  Zdroj: http://usti.idnes.cz/kritika-lanovky-na-vetrusi-v-usti-nad-labem-fkq-/usti-zpravy.aspx?c=A140707_2080065_usti-zpravy_alh

  Ve Vratislaví to s 450m dlouho lanovkou také přestřelili.
  http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/miasto-doplaci-do-studenckich-gondoli-nad-odra-to-strata-pieniedzy,332188.html

  Thumb up 4 Thumb down 2
 86. Hynek [msstavby.cz] :

  ja bych zacal variantou pro pesi :)))

  Thumb up 3 Thumb down 0
 87. Danek :

  martin [msstavby.cz]: Martine, město nedělá nic je to špatně.Když něco dělá je to špatně.Samozřejmě má vše pozitiva a negativa.Trochu mi to připadá koupím si nové auto, ale někdo mi řekne vžyt s tím autem mužeš srazit člověka na přechodu a budeš do toho muset lít benzín a přezouvat 2*ročně pneumatiky.

  Thumb up 3 Thumb down 4
 88. Martin [msstavby.cz] :

  Danek: Tohle je opravdu mimo.

  Popíšu to na příkladu. Minulý čtvrtek jsem byl s kamarádem v Hrabůvce. Jelo nám to poté z Dubiny ( přestupní terminál ). Minulý čtvrtek pršelo a foukal studený vítr. Celkem v tu dobu odjížděly 4 spoje. Terminál byl tedy plný lidí. Je tu však jen jeden otevřený přístřešek cca 3 metry široký. Já s kamarádem + desítky dalších lidí jsme tedy čekali na dešti a větru. Myslíš, že je to příjemné?

  Jak se město může chlubit návrhem lanovky a zapojením do systému MHD, když neumí zajisti základní funkce již existující sítě a přestupních uzlů? A tady nejde jen o Dubinu.

  Je to drahý labilní výstřelek.

  A rozhodně bych neuváděl, že o všech krocích města píše negativně…

  Thumb up 8 Thumb down 1
 89. Hynek [msstavby.cz] :

  Danek: tak snad zalezi na kontextu. pokud bydlis 10 minut od prace a nikam jinam nejezdis, tak koupe noveho auta je vyhozenim penez.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 90. Danek :

  Hynek [msstavby.cz]: Hyunku a není snad i vytrženo z kontextu to, že tu Martin dá 3odkazy na články, které vystihují v negativním slova smyslu potřebu lqanovky…třeba u článku o lanovce v ústí, je jediné pozitivní, že přepraví 500osob denně.pak už je to jen hned první den se pokazila a pak ještě tolikrát,doba vyluky byla nejdýl taková, město musí doplacet na provoz atd.Sámi bojujete s články typu vyplatí se jet do mrtvého centra???.Pak někdo napíše o lanovce co je na ní nagativního a hned jste na jejich straně….tím nevyvracím, že tu problémy s MHD jsou.

  Thumb up 3 Thumb down 2
 91. Martin [msstavby.cz] :

  Danek: Budu tleskat, až se začnou dostavovat proluky v centru. Respektive se to soukromým investorům umožní. Budu tleskat, až druhý břeh Ostravice v centru nebude vypadat jak zarostlá džungle. Budu tleskat za opravu Farské zahrady a dalších parků v centru. Až z Černé louky a prostoru mezi Karolinou a DOV bude plnohodnotná čtvrť města apod. Tohle je systematické oživení centra.

  Ale rozhodně nebudu tleskat vyhozeným penězům za libůstku pár jedinců. Důvody proč se nám lanovka nezamlouvá jsou v články a několikrát zde.

  Thumb up 10 Thumb down 2
 92. rasta :

  Danek: Skutečně se snažím vysledovat z vašich příspěvků jediné pozitivum, proč tuto marnotratnost obhajujete. Když každý normální člověk vidí, že prostředky na rozvoj města je potřeba všude jinde. Už jsem to tady psal. A přirovnání je pořád podobné. Je to jako jezdit v nablýskaném meďouru po hnoji. Už jsem měl nápad přispívat tady s rubrikou o mistnich komunikacích (pracovní název Ulice“)… o děravých cestách a chodnících, na kterých by se dolámal i mamut. Bohužel nemám tolik času na všech 3552. pokračování. A věřte, tohle je jeden ze základů kvalitniho města. h

  Thumb up 6 Thumb down 1
 93. Hynek [msstavby.cz] :

  Danek: ja jsem svuj osobni nazor napsal vyse. Za mne laicky je to predcasny krok. Zadny tlak na lepsi spojeni DOV-centrum-ZOO nevidim, tak nechapu, proc rovnou lanovka (krom toho, ze to bude proste frajerina..)

  nevim, jestli po centru jeste jezdi ten mikrobus.. co treba zacit tim, pokud se v DOVu vyskytuje tolik zajemcu o presun na cernou louku (tam je prosim co tak turisticky zajimaveho? miniuni? :) resp. do zoo (budiz, alespon by se ulevilo tomu pekelnemu stavu parkovani u zoo)..

  ale jak rikam, mezi novym centrem a dovem mame cementarnu ci co, tak mozna nejdriv nejak vyresit to? pak treba dovest do DOVu MHD / udelat ten proklety kruhac, at to cestou tam nemusi clovek objizdet jak pako, spocist si ty davy turistu cekajici na ten muj mikrobus a pak se bavme o tresnicce na fungujicicm dortu v podobe lanovky (pripoustim, ze je to atraktivnejsi, nez mikrobus, ale nejsem si jisty, ze budou proste lidi jezdit nekam, kam nechcou, jen protoze tam vede lanovka..)

  Thumb up 3 Thumb down 0
 94. aggu :

  Stejně jako jsem nikdy nepochopil demenci brňanů ohledně jejich „mrakodrapu“, nechápu demenci ostravanů ohledně „lanovky“. Stejná liga. Na rozdíl od Brna ale tady lanovce nikdo tleskat nebude a jsem zvědav jak dlouho to bude konšelům trvat než to pochopí.
  Ostrava potřebuje 1000 malých kroků ne jeden co vydá za tisíc.

  Thumb up 1 Thumb down 3
 95. PetrP :

  No aby v to nebyl Danek sám, jsem taky pro lanovku. To zaprvé. Za druhé, přirovnání chybějích zastvávek (nebo jen to, že jsou prostě malé/krátké)… Žil jsem nějakoiu dobu v Londýně a můžu Vám teda říct, že ostravská MHD je proti TfL luxus co se týče dojezdových časů a také zastávek… V Londýně jich teda obecně moc není, pokud jsou tak jsou miniaturní a podobné asi našim, akorát jiné barvy. Takže pokud se Ostrava inspirovala Londýnem (zastávky, teď i fungující – a po Londýnu druhé na světě placení prostřednictvím platebních karet), tak jsem pro. Berte to samozřejmě s nadsázkou.
  Abych se vrátil k lanovce… Úplně nechápu co přesně Vám na to vadí… Pokud vím, bylo by to zaplaceno ve většině z EU dotací (ano, provoz by pak hradilo jen město), tyto dotace pochybuji, že by šly použít třeba na opravy cest, zástavění proluk a pod… Takže Vaše argumenty jsou v tomto zcela mimo. Souhlasím, že je třeba vyřešit spoustu věcí v centru, ale tohle není věc, co by šla jen z ropzočtu města a pokud šance je, tak proč EU krávu nepodojit, když to ještě jde. Kdoví co bude po roce 2020…
  P.S. V Londýně mají taky lanovku ;)

  Thumb up 5 Thumb down 5
 96. Lukáš :

  PetrP: Myslím, že váš komentář vystihuje můj názor na dotace EU a na dotace obecně – je jedno co se postaví ať je to klidně i sebevětší blbost hlavně když to někdo zaplatí, i když to platí všichni kteří v EU platí daně v EU a peníze se opravdu mohli využít na lepší věci nebo mohli zůstat v peněženkách těch co ty daně platí (nemuseli by být tak vysoké, nebo by jich nemuselo být tolik třeba).

  Thumb up 5 Thumb down 4
 97. skelet :

  to je dobrá zvrácenost.. proč bychom to nepostavili, když nám to zaplatí. Sice to bude jen frajeřina, ale z cizího krev neteče..

  Thumb up 6 Thumb down 4
 98. PetrP :

  Já s dotacemi taky nesouhlasím, ale jsou tady, tak proč toho nevyužít? Ano z cizího krev neteče, ale má tedy téct v Praze, Brně, Plzni? Nebo kdekoliv jinde?? Ano bylo by lepší, kdyby šly dotace využít na jiné projekty, ale jak píšu, ne všechny jdou použít na vše. Takže z těchto důvodů jsem pro stavbu, nehledě na to, že vůbec nikdo z vás nemůže vědět, jestli to úspěšné bude, nebo ne.

  Thumb up 7 Thumb down 4
 99. Aleš :

  Všem příznivcům a zastáncům lanové dráhy v Ostravě bych doporučil k prostudování článek pod odkazem: http://www.cs-dopravak.cz/zpravy/2016/11/10/zaragozsk-lanovka-jako-vstraha-pro-nepouiteln

  Thumb up 1 Thumb down 0
 100. Hynek [msstavby.cz] :

  PetrP: pardon, ale to mi prijde postavane jedno vedle druheho na hlavu.

  jednak martin se bavi o prestupnim terminalu, ne o normalni zastavce.
  druhak z dotaci se to mozna zrealizuje, ale EU nam tezko bude platit nasledny provoz a udrzbu, tu si zaplati pekne lidi na jizdenkach, nebo z rozpoctu.
  „z ciziho krev netece“, za tohle porekadlo bych rozdaval pohlavky. s timhle nekonecne natvrdlym mindsetem se fakt dostanem akorat do problemu.

  „vůbec nikdo z vás nemůže vědět, jestli to úspěšné bude, nebo ne“ – v poradku. me by zajimala ta studie proveditelnosti. jak to vubec maji namyslene. v tom clanku Koudela naznacuje, ze to ma byt levnejsi nez prodlouzeni tramvaji. takze snad jakesi bud a nebo? to mi prijde dost ujete, pokud stale premysli o rozvoji DOVu v rozsahu, v jakem si kdysi nakreslili..
  http://www.msstavby.cz/zastavovaci-plan-dolni-oblast-vitkovice-25-03-2013/

  Thumb up 3 Thumb down 0
 101. PetrP :

  No za 1) psal jsem, že bude proplacena jen část výstavby a ne následný provoz, stačí číst pozorně
  Za 2) z cizího krev neteče jsem nepsal jako první, použil jsem to při odpovědi na diskuzi.

  Taky nechápu proč tady furt někdo dává články proti lanovce? Nikdo neříká, že lanovka bude vydělávat spousty peněz, je to pokud vím turistická atrakce, která samo o sobě do Ostravy nepřiláká miliony japonců, ale určitě zvýší nabídku a rozšíření atrakcí, minimálně v době sezony (řekněme květen- září) bude dle mě hojně využívána. Zajímavé, tady není skoro nikdo proti výstavbě Černé kostky ( a zdůrazňuji, že jsem 100% pro její výstavbu), která taky nebude výdělečná a bude těžce dotovaná krajem/městem. Z ekonomického hlediska jsou to úplně stejné věci, to jaký je intelektuální přínos knihovny je věc jiná, ale knihovnu taky nestavíte pro masy..

  Thumb up 5 Thumb down 2
 102. PetrP :

  Aleš: Moc pěkný článek, ale: Lanovka v Zaragoze se myslím vůbec nemůže srovnávat s Ostravskou, u nich byla vybudována jen pro potřeby Expa, vedla od nádraží do výstaviště ( kde nic není…). Takže se nedivím, že po výstavě tam skoro nikdo nejezdil, byť je tam více turistů, než v Ostravě, pochybuju, že, turista si řekne, miláčku pojedeme na nádraží, sedneme na lanovku a pojedeme necelé dva km na výstaviště, kde chcípl pes… U nás má lanovka spojovat 3 turistické cíle, které za loňský rok navštívilo více než 1,5 mil. lidí… Celoročně, ne jen na nějakou krátkodobou výstavu!!

  Thumb up 6 Thumb down 3
 103. acdlcia [msstavby.cz] :

  PetrP: A z DOV do ZOO a opačně se určitě budou hrnout masy. Je to úplně to samé.

  Thumb up 3 Thumb down 5
 104. acdlcia [msstavby.cz] :

  Budiž nám ponaučením osud Severního Hawerbrooku a jeho jednokolejky.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 105. PetrP :

  A proč by si jako někdo nenaplánoval výlet z DOV do ZOO????? Chcete mi říct, že je to to samé jako jet z nádraží (kde asi nic moc k vidění není) do prázdného výstaviště (kde asi nic moc k vidění není)?? To jako fakt vážně??

  Thumb up 5 Thumb down 3
 106. acdlcia [msstavby.cz] :

  PetrP: Někdo by si takový výlet naplánovat určitě mohl to nepopírám, ale jestli tam pojede sem tam někdo tak to tu lanovku nezaplatí. Ti co jedou do ZOO jedou tam a hlavně tam jedou autem.

  Thumb up 2 Thumb down 3
 107. jp :

  Tak hlavní otázka není jestli lanovka ano nebo ne, ale jestli bude pruhovaná červenobílá nebo tmavě modrá. Osobně tipuju tmavěmodrou „zastávkovou“.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 108. skelet :

  „z cizího krev neteče“ jsem použil já, protože opravdu nechápu uvažování „je to k ničemu, ale postavíme to, protože to zaplatí někdo jiný, tak bychom byli hloupí, kdybychom to nepostavili“. Tohle je prostě zvrácené uvažování..

  Thumb up 6 Thumb down 0
 109. David :

  acdlcia [msstavby.cz]:
  O co jde?

  Thumb up 0 Thumb down 0
 110. DanM :

  Takže jestli to chápu správně, tak se protestuje proti prodloužení tramvajových tratí v Porubě (protože autobusy stačí a podobně), ale lanovka je „geniální“ nápad, protože přitáhne masy turistů. WTF?

  Thumb up 7 Thumb down 2
 111. Hynek [msstavby.cz] :

  acdlcia [msstavby.cz]: mi treba myslenka zaparkovat v DOVu a do ZOO se svezt lanovkou, nijak nevadi. pokud to teda neudela nejakou diru do penezenky. a zvlast kdyz vim, jak to nahore s parkovanim je.. ale to je asi tak jediny aspekt te veci, ktery mi prijde „normalni“.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 112. Hynek [msstavby.cz] :

  *presunuta diskuze z http://www.msstavby.cz/rekonstrukce-ulice-kostelni-5-14-12-2016/
  >

  Thumb up 0 Thumb down 0
 113. rasta :

  Danek: a to jeste kdyby jste se projel nad tim vsim vami opevovanou lanovkou. To by jste teprve objevil Ameriku. Nekdy je treba brat veci z sirsiho nadhledu. :-))) Kazdopadne to, co tady komentujete je zde probirano uz radu let…

  Thumb up 0 Thumb down 1
 114. Danek :

  Kluci mám radost…proč?Protože jsem během jednoho článku zjistil, že o mých komentařích se ví: za 1.)Xavier napsal, že jsem z OV, a za 2.)rasta si všiml, že jsem v jednom z minulých článku za sebe zmínil že podporuji lanovku…..skvělé(ještě se měl najít jeden co by mi napsal, že podporuji Macuru s Vondrákem)….No tak já se naoplátku trochu příznám,komentáře které jsem napsal..jsem trochu přikreslil..a čekal jsem co ostatní na to napiší…povedlo se.Za sebe Ostravu znám bych řekl velice dobře…nebojte kluci…a myslím,že je mým velkým koničkem ekonomie a rozvoj města Ostravy…přečtu snad každý ekonomický článek o Ostravě.Třeba víte,že na na lonovku se nebudou čerpat žadné dotace….to jen že se tady psalo, že někteří by to podporovali, když to dotačně podpoří EU a ono nepodpoří.

  Thumb up 0 Thumb down 1
 115. aggu :

  Danek: A to že nepodpoří je jedině dobře. Bude to stát majlant, a třeba někoho na magistrátu napadne si udělat analýzu typu „teď je nutné v centru udělat to a pak tohle“, a zjistí, že miliarda jde utratit i lépe.

  Thumb up 4 Thumb down 1
 116. Martin [msstavby.cz] :

  Nejdelší lanová dráha v Evropě. Tři úseky o délce 5,5km za více jak 1,2 mld. Ostrava lvl Dubaj.

  Thumb up 2 Thumb down 2
 117. Danek :

  aggu: Mají spočitáno, že to bude stát tak 1,3miliardy….Ostrava do toho nechce jít sama , ale z investorem.https://www.novinky.cz/domaci/423823-ostrava-chce-ve-meste-postavit-lanovku-nohavica-uz-slozil-pisen.html

  Thumb up 4 Thumb down 0
 118. Danek :

  aggu: A kluci pokud jsem někdy napsal, že podporuji lanovku…tak podporuji, ale prvotní pro mě ,aby se Ostrava ekonomicky dostala na daleko vyšší úroveň než je:Taky podporuji Macuru který uváděl, že proiritní a nejduležitější je ekonomický rozvoj Ostravy a že se na to zaměří.Nicméně od jeho pusobení nevidím žadné nové investory V Mošnově…i když byli hlašeni investoři hlavně z leteckého prumyslu.nikde vhttp://www.finance.cz/zpravy/finance/453160-do-rozvojove-zony-v-mosnove-miri-pet-firem-vytvori-stovky-mist.Nevidím ani stavby nějakých nových kancelařských budov(krom skeletu) kde je Amsterdam Office, CB centrum,Jindřich….+další kanceláře na Karolině a v okolí Českobratrské???…kde by přišli noví investoři, nevidím ani průmyslovou zonu V Hrušově….tak nevím co se děje…..nemáte někdo nějaké info????

  Thumb up 4 Thumb down 2
 119. David :

  Mám takový pocit, že ať se bavíme v poslední době o čemkoliv, vždycky skončíme u lanovky. A přitom je to jen jeden z mnoha projektů. Ale zřejmě „Carthago delenda est“. :-)

  Thumb up 2 Thumb down 0
 120. Danek :

  David: No upřímě ted vyšel tento článek a nechápu pár věcí.Za 1.)nemuže být doužita dotace EU z důvodu, že jí budou v převážné většině využívat turisté z cca.90% a to min.120dní v roce.Odhadovaná cena dopravy tam 90,-tam a zpět 180,-(nebude součastí MHD)Nestojí za to, cenu vstupného snížit a aby splnovalo status pro MHD s vyšším procentem dopravy neturistické….tím pádem s dotací z EU!!!.Když to zhrnu, když bude stát lístek tam 40,-,tak se pojedu projet z centra k ZOO a zpátky pěšky třeba přes Emu a zpět do centra…to i několikrát do roka.Prostě s cenou vyrazně vzroste navštěvnost mistních.

  Thumb up 1 Thumb down 1
 121. Danek :

  Danek: Pardon nevložil jsem článek:http://ostrava.idnes.cz/lanovka-projekt-kabiny-draha-vitkovice-zoo-fke-/ostrava-zpravy.aspx?c=A161216_094520_ostrava-zpravy_woj

  Thumb up 0 Thumb down 2
 122. Balde :

  nedržmě se při zemi a zapojme to do MHD :D https://www.stream.cz/gebrianvs/10015711-ciatura-v-gruzii-stara-lanova-draha-v-hornickem-mestecku-dnes-slouzi-jako-mhd

  Thumb up 0 Thumb down 0
 123. Davidb :

  Balde:
  Jenže v Gruzii hraje pro ten výškový rozdíl. Tudíž bude lanovka o hodně rychlejší než jiný druh dopravy- stejně jako myslím v Peru.
  V Ostravě si troufnu říct, že autem nebo lanovkou to z DOV do ZOO bude stejně rychlé- samozřejmě mimo špičku.

  Thumb up 2 Thumb down 0
 124. marie :

  Lanovka nahrazena busem?
  http://www.novinky.cz/domaci/460525-turisty-bude-po-ostrave-vozit-legendarni-double-decker.html

  Thumb up 3 Thumb down 0
 125. Pepper :

  marie: Sice je to trochu blbost, ale aspoň, že jenom trochu, a vyjde to i nějak ekonomicky :D

  Thumb up 2 Thumb down 0
 126. aggu :

  marie: Proč, proboha.. Maloměšťácká demence, nic jiného.
  Zajímalo mně, kdo s takovým nápadem přišel. Tak jsem si otevřel link – a ejhle. Před 2 lety ho napadl vláček a teď, taková lagrácka, autobus.

  Thumb up 6 Thumb down 1
 127. acdlcia [msstavby.cz] :

  A kudy ten autobus chtějí k zoo dostat když jsou tam troleje.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 128. Hynek [msstavby.cz] :

  aggu: no.. lanovku dejme stranou. (mozna, ze autobus je trojsky kun, je to levnejsi, otestujou si lidi, pak to zhodnoti a budou mit strelivo na odpurce lanovky..) jen blahovy by si mohl myslet, ze nekdo opravdu dobrovolne zaparkuje v DOVu na zachytnem parkovisti a da si jen tak nekolik prestupu v mhd do zoo. a i kdyby byla specialni linka, tak dnesni clovek „mate v centru malo parkovani“ se stejne bude primarne cpat na parkoviste u zoo, kde neni misto.. ALE takova jizda doubledeckerem navic (zadarmo), to uz nezni zas takove utrpeni, zejo.. takze v ramci toho cirkusu „co random tady jeste tem turistum dame“ je to podle me obhajitelna myslenka..

  jako samozrejme nejlepsi pro ostravu by byla draha dulniho vlaku a ne nejaky autobus a jeste londynskeho typu a u zoo poradny parkovaci dum, kde se ta kapacita bude zvladat odbavit…

  ale myslim, ze pokud se mesto bude zamerovat vice na turisty, tak tehle „divnych“ veci tady dost pribude a mozna jeste budeme se slzou v oku vzpominat na ten doubledecker :D

  acdlcia [msstavby.cz]: to napadlo i me, takze nepochybuju o tom, ze to maji promyslene.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 129. Martin [msstavby.cz] :

  Vžška vedení trolejí pro trolejbusy je dle norem 5,5-5,6m. Bezpečný průjezd pod vedením je od 4,2 do 4,8 m. Londýnský doubledecker mám 4,4m na výšku.

  Verze kabriolet mohla být pod trolejemi sranda.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 130. aggu :

  Kdyby pan Legrácka trochu přemýšlel, tak by místo Doubledeckeru zvolil aspoň tohle:
  http://bit.ly/2r7UuCl
  nebo ještě lépe
  http://www.buspress.eu/wp-content/uploads/2017/06/ŠKODA-706-RTO-Lux_-Jan-Trlica_-2017-_3.jpg
  Ale on musí být přece „světový“…
  Ostuda.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 131. Hynek [msstavby.cz] :

  Novinky: „Ostrava přerušila přípravu lanovky, která měla spojit vysoké pece se zoo“
  https://www.novinky.cz/domaci/463655-ostrava-prerusila-pripravu-lanovky-ktera-mela-spojit-vysoke-pece-se-zoo.html

  Thumb up 1 Thumb down 0
 132. Hynek [msstavby.cz] :

  Takze po lanovce a double-deckeru prichazi napad „zeleznicni vlecka“:
  http://www.patriotmagazin.cz/navrat-dulni-zeleznice-v-ostrave-mohla-by-vozit-lidi-treba-do-zoo

  Thumb up 3 Thumb down 0
 133. aggu :

  Hynek [msstavby.cz]: Tak zrovna lístek s tímhle nápadem bych zařadil do krabice „konečně to někoho na radnici napadlo“. A že těch nápadů na ulici ještě leží, že ;)
  A možná, když budou přemýšlet ještě chvilu, pozvou si na brainstorming i někoho z DPO. Protože tohle může být klidně základ S-bahnu. Který by hlavně Slezské a obcím na východ od Ostravy dost pomohl. Akorát s těmi 100 mega Macura dost podstřelil… To fakt není jen o postavení cedule Zastávka.

  Thumb up 2 Thumb down 1

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.