OVASTORY #30 Parkování

Také se nestačíte divit, kolik aktivit se nyní děje kolem parkování v centru Ostravy? Pojďme si shrnout, čeho jsme nyní svědky.

Často se jako problém ostravského centra uvádí problém s parkováním. Kdo však chce, vždy zaparkuje a místo si najde, pokud ovšem není člověk tak líný, že musí parkovat před vchodem do objektu, kam míří.
Máme k dispozici několik dopravních studií, které byly zpracovány pro centrum města. Bilance parkovacích míst ve studiích vychází kladně s mírnou rezervou. Ve studii je centrum města rozděleno na okrsky. V celkových počtech však ještě nejsou započítány parkovací plochy na Karolině. Prozatím +1500.
Často se mluví o krajních situacích při parkování na sídlišti Fifejdy po vzniku administrativních budov Tieto Towers a The Orchard Ostrava. V těchto projektech však celkově vzniklo více jak 1100 míst. A jak se uvádí ve vyjádření pro zpoplatnění parkování na sídlišti Fifejdy radnice:

Parkovací místa u budov jsou. Ale jsou placená, tím pádem prázdná.

Stačilo zavést rezidentní karty, za parkování se platit nemuselo. Zpoplatnění se plánuje i na sídliště Šalamouna a okolí Křižíkové ulice. Dalším smutným vtipem je, že parkovací místa, která vznikají postupnými revitalizacemi sídlišť Fifejdy a Šalamouna ani málem nevznikla. Na zmíněné revitalizace jsou určeny finanční prostředky ministerstva. Až na popud opozice byly tyto prostředky opět čerpány ( viz. moap.cz ).

parkovani

parkovani

parkovani

Ve studiích se počítá s nárůstem dopravy. Proto jsou navržena opatření v podobě parkovacích stání. Například u Hlučínské ulice, 590 míst :
parkovani

Jelikož se nyní zabýváme spíše centrem, ukažme si návrhy parkování pro centrum na parcelách, které nebrání stavebnímu rozvoji centra města.
Parkoviště pod Frýdlantskými mosty:
parkovaniParkoviště pod mosty na ulici Bohumínská:
parkovani

Jen tyto dvě zmíněné realizace, ne až tak cenově nákladné, obsahují více jak 500 parkovacích míst.
Proč tyto příklady ukazujeme. Současné vedení Moravské Ostravy ( MOaP ) bojkotuje novou výstavbu mnoha pochybnými důvody. Jedním z nich je i nedostatek parkování. Což je pochybný argument, který se snaží obhájit ještě pochybnějšími a drahými kroky. Jak zmíněným zpoplatnění parkování na sídlišti, či výstavbou parkovacího domu na Fifejdách. Při veškerém nářku nad nedostatkem parkovacích míst město znenadání zruší cca 200 míst u Trojhalí Karolina v centru města. Viz. ZDE. Také se nám struskové parkoviště nelíbí, ale bylo by vhodné napřed vybudovat kapacity, které jsou rušeny.

Strusková vrstva byla zasypána tenkou vrstvou hlíny. Není však tajemstvím, že nejmenovaný horolezec, jenž je i senátorem za stranu, která je i vládnoucí stranou v Moravské Ostravě, zde plánuje výstavbu lezeckého centra s prodejnou své outdoorové značky. Trochu malá domů.

Dalším zrušeným škvárovým parkovištěm je lokalita u mostů Českobratrská. Parkoviště má být zadlážděno, zpoplatněno. Toto parkoviště je zmíněno i ve studiích pro dopravní řešení. Je však otázkou, zda-li realizací vznikne tak velké parkoviště, jak ve studiích. Více by se zde hodila zástavba. Jelikož se v Ostravě u jednotlivých kroků a projektů nepřemýšlí v kontextu na okolí, bude se budoucí kulturní stánek Ostravy – Galerie Plato ( býv. prodejna Bauhaus) , „úchvatně“ zde vyjímat. Mezi parkovišťmi…

Pohled na zmíněné parkoviště:
parkování

Návrh parkoviště i pod mosty ze studie pro dopravní řešení:
parkovani

Jedním z dalších takto upravených parkovišť má být na ulici Biskupská. Zde však dochází k nedorozuměním. Malá Kodaň informovala, že by zmíněné parkoviště mělo být zastavěno. Členové Kodaně spolupracují s městem, kde vládne Ostravak. Radní pro dopravu Lukáš Semerák ( Ostravak ) však tvrdí výše zmíněné. Co tedy. Zástavba, či zabránění výstavby a zabránění možné konkurence parkovištěm?

parkovani

Jedním z důvodu odstranění škvárových parkovišť je i vliv na životní prostředí…. Pokud se po těchto krocích změní razantním způsobem ovzduší v centru města, budeme se klanět.

„Saháme ke kroku, který jsme měli udělat už dávno. Je pro nás nepřijatelné, aby se parkovalo v centru města vedle opravených budov na hlíně. Plocha vedle Trojhalí, která byla k parkování využívána od roku 2011 a nikdy být parkovištěm neměla, je první v pořadí, ale rozhodně ne poslední, kterou v centru města takto změníme. Nezpevněná parkoviště špiní komunikace a mohou za vyšší prašnost. Oboje je pro město, které se potýká se špatným stavem životního prostředí, neakceptovatelné,“ uvedl radní pro dopravu Lukáš Semerák. ( zdroj: ostrava.cz )

Další z polopravd je možnost využíván parkování pro osobní auta u přestupních „terminálů“ na okraji města. Na Hranečníků vzniklo cca 90 míst. Na terminálu Dubina 0 míst. Přilehlé parkoviště je pro obchodní centrum Albert, původně Interpsar.

Parkovací dům Fifejdy

Na konci května se objevila informace o záměru města vybudovat parkovací dům před nemocnicí Fifejdy. Jsme však proti tomuto záměru a myslíme si, že je špatný z několika důvodu:

 1. Dům má ze dvou pater sloužit pro zaměstnance nemocnice po zrušení parkování v areálu nemocnice ( ! ).
 2. Nachází se na exponovaném místě obklopený ze tří stran kvalitní architekturou ( přístavba nemocnice Fifejdy  ZDE , hasičská zbrojnice Fifejdy ZDE a nynějším sídlem NPÚ ZDE ).
 3. Na stavbu objektu nebyla vyhlášena architektonická soutěž.
 4. Objekt se nachází v lokalitě s minimálním počtem rezidentů a bez problémů s parkováním.
 5. Minimální přínos pro řešení parkování. Dvě patra pro zaměstnance, střecha určena pro sportoviště, přízemí pro komerční prostory. Další více jak patro se nadá do přínosu započítat, parkoviště zde již je. Při započtení více jak 200 zrušených míst u Trojhalí je situace stále horší, či stejná. Ale více jak 100 mil. kč proteče. Celkem má stavba mít 6 pater.
 6. Město již má mnoho podrobných projektů na jiné parkovací domy v jiných lokalitách. Např. u Bonver Arény ( býv. hala Tatran ).
  parkovani parkovani

Nový parkovací dům má být postaven do dvou let. V roce voleb. Nyní se tedy zrušením parkoviště u Trojhalí, zpoplatněním parkování na sídlištích bude hrát na to, jak je situace dramaticky neúnosná a za dva roky u přestříhávání pásky nového parkovacího domu se bude místní vedení plácat po zádech, jak zlepšlili situaci, kterou vlastně zhoršili a nijak za dvě volební období nevyřešili. Ale možná jim bude děkováno, běžný člověk má dost vlastních starostí, aby myslel na to, co bylo před dvěma lety.

Co je tedy závěrem a tématem článku. Důkazy kterými argumentujeme a které jsou zde uvedené je možné poukázat na to, že bránění nové výstavbě v centru města Ostravy je ze strany města minimálně nesmyslné a neopodstatněné. Kroky, které jsou nyní prováděny jsou nekoncepční a pro poplatníka  drahé. Je tedy otázkou, zda se vše dělá pro pseudořešení parkovací „krize“, či potlačení konkurence ve prospěch developerské firmy místního radního, informace další dobu známe po celé Ostravě.

Otázka stavebního kómatu je i v nejvyšší úrovni magistrátu přecházena, jak vypovídá online rozhovor s primátorem na Deníku. Na otázku, proč se v centru nestaví nebylo ani odpovězeno.

Dotaz:
parkovaniZde všechny předcházející odpovědi. O bránění zástavbě ani slovo, pouze o MHD a snových plánech na výstavbu bytů ze strany města:
parkovani parkovani parkovani parkovani

Související články


Komentáře

 1. Patrik :

  Jooo, MOaP je v pěkně v pr… Ať už jsou volby.

  Thumb up 7 Thumb down 0
 2. Jann :

  Skvělý srovnávací článek k problematice parkování v centru, děkuji za to!
  Ale proč prosím zase to levné sklouznutí k tendenčnímu zpracování a politikaření? To snad si čtenář udělá obrázek sám ne. Co je např. polopravda na tom, že z nezpevněných parkovišť, a že jich v centru a okolí je, jde prach a je bordel na silnicích. To není polopravda, ale fakt.
  To je jen samý Ostravak fuj, Semerák fuj, Sulovský fuj a nikde jsem si tady např. nevšiml, že by byl článek o Rozmarných slavnostech u řeky, které centru udělají medvědější službu než x parkovišť, které MOaP nepochopitelně zařízl.
  Vraťme se prosím k podstatě tohoto webu – MS stavby! Děkuji.

  Thumb up 8 Thumb down 9
 3. Ales :

  Jann:

  Ony Rozmarne slavnosti Ostravice nemaji se stavbami nic spolecneho, tak proc by se tu o nic melo psat?

  Thumb up 11 Thumb down 0
 4. Martin [msstavby.cz] :

  Jann: Polopravdy zmiňuje u parkování u dopravních terminálů. Převážně se zabývá výstavbou. Je tu však tendence od určitých jmen výstavbě bránit. Což je fakt. Do politiky sklouzne automaticky každý, kdo se zajímá o veřejné dění.

  A donekonečna a stále. Obsah webu stále záleží na nás. Ne tobě, či jiných rozhodně ne. Na Rozmarné slavnosti jsem upozorňovali v článku MS ARCHIKULTURA. Reporty z akcí nepublikujeme. Slavnosti jsou fajn, ale jsou to krátkodobá řešení na oživení městského prostoru.

  Thumb up 6 Thumb down 9
 5. Jann :

  Ales: Protože se na nich podílí a podporují je oni „fuj“ lidé. Ale to bylo jen k té korektnosti, se stavbami to nemá samozřejmě nic společného.

  Thumb up 2 Thumb down 7
 6. Jann :

  martin [msstavby.cz]: Aha, takže Vás zpětná vazba a názory čtenářů nezajímájí. Tak to se omlouvám, pardon, už mlčím. Pište si samozřejmě co chcete.

  Thumb up 7 Thumb down 7
 7. thrpst :

  Se stavbou parkovacího domu před nemocnicí bych souhlasil. Zrušit vjezd zaměstnanců přímo do areálu nemocnice je dobrý záměr. I parkovací dům může být kvalitní architekturou. Okolní, vámi vyjmenované stavby bohužel nejsou přehlídkou extra zvlášť vydařené architektury a doplnění svého okolí parkovacím domem klidně unesou.

  Thumb up 3 Thumb down 2
 8. Martin [msstavby.cz] :

  Jann: Pokud se radní magistrátu pro dopravu podílí na kult. akcích obvodu. Ta smekám…

  Zpětná vazba je pro nás právě super. Jsme ji velmi nakloněni, hlavně v osobním kontaktu. Názor přijmu, pokud má hlavu a patu. Nezapomínám však, že i zdejší diskutující pochází z národa, který si za prezidenta zvolí šaška. Spasitelem je pro něj japonský populistický přistěhovalec pocházející snad z Blaníku. Hysterického kvůli pár migrantům. Nepovažující jiné rasy za lidi atp :)

  Thumb up 5 Thumb down 10
 9. Xavier :

  martin [msstavby.cz]: Počkat – a ty (a ostatní z tohoto webu) z toho národa nepocházíš? :-)
  Neobhajuji Jannovy názory (v této diskusi), nicméně nechápu, jak souvisí např. politické preference s tím, zda jeho názor může mít hlavu a patu. Osobně znám několik lidí, kteří volili onu osobu, kterou označuješ za šaška. A je mezi nimi zhruba stejný poměr idiotů a inteligentních, jako v táboře voličů jiných kandidátů, resp. v táboře nevoličů.
  Já sám, v druhém kole nevolič (z dvou šašků se vybírá holt velmi špatně vybírá (a to bych tak počátkem devadesátých let, kdy jsem byl mladý asi jako jsi nyní ty, ani jednoho za šaška nepovažoval!)), bych nikdy nepovažoval za názorově méně hodnotného člověka. Ale což, autoři tohoto webu nepatří mezi ty, kteří by byli přístupní názorové pluralitě. Nesmím zapomínat, že pochází z národa, který přitakával Hitlerovi, později Stalinovi a jiné podobné totalitně smýšlející zvěři… ;-)

  Thumb up 12 Thumb down 2
 10. Martin [msstavby.cz] :

  Xavier: Smysl to dává v tom, že ne všichni v tomto národě mohou mít dobré,rozumné názory/ příspěvky. Že sis to dál rozvedl až k Hitlerovi a chytáš se rád offtopic témat, to už je u české internetové diskuze až čekající.

  Mluvím za sebe, z národa za který se stydím – současného českého. Geny mne však k němu až tak neváží ;)

  Thumb up 1 Thumb down 14
 11. Xavier :

  To s tím Hitlerem/Stalinem byla samozřejmě nadsázka, která měla poukázat na absurditu tvé teze, která se nesla v podobném duchu, ačkoli jako nadsázka myšlena nebyla.
  „Národ“ je velmi abstraktní pojem a jen málokdo jej používá jinak než vágně – ve striktním slova smyslu jde již o pojem, který je několik desítek let pasé. Pokud to chceš brát z hlediska genů, pak mě osobně k tomuto národu neváže vůbec nic. A přesto mám českou národnost. Pokud bys dělal nějaké testy DNA, jen stěží bys našel někoho, kdo by mohl být označen za čistého Čecha/Moravana/Slezana.
  Stejně tak bys nenašel nikoho, kdo má ve 100 % případech dobré, rozumné názory. Obzvlášť, když „názor“ je něco, co se odlišuje od „vědění“ – protože o názoru lze vždy pochybovat, zatímco o vědění, poznatku či faktu pochybovat (v přísném slova smyslu – vědecké poznání např. si dnes již na fakta nehraje). A jelikož o názorech můžeš vždy pochybovat (a pokud jsi zdráv duchem, měl bys pochybovat i o těch svých); proto definovat, co je názorem dobrým/rozumným, a co nikoli, je nesmysl. I z toho důvodu zde ostatně máme demokracii… a rozhodnutí lidu by se mělo respektovat, ať je založeno na názorech jakýchkoli (neomezují-li ty názory do značné míry ostatní v nepřípustné míře, což v případě volby prezidenta rozhodně nehrozí; neberu-li v potaz pár mentálně zaostalých jedinců, kteří kvůli tomu nemohou spát).
  A mimochodem, off-topic zde poslední dobou začínáš být čím dál častěji ty ;-)

  Thumb up 5 Thumb down 0
 12. Martin [msstavby.cz] :

  Xavier: :D Ano, o názorech se dá vždy pochybovat.

  Thumb up 0 Thumb down 2
 13. Summerboy :

  martin [msstavby.cz]: Souhlasim s Xavierem, ze i kdyz to Tve oznaceni za saska a poznamka o Okamurovi apod. melo dokreslit nejaky komentar, tak politicke preference tu nerozebirejme. Zostouzet a ukazovat na zmetky z vedeni obvodu – samozrejme spravne a jsem hrozne rad, ze se to dozvidam. Ale jinak se na rozebirani politiky vykaslejme. Prinejmensim na tomto webu…

  Thumb up 4 Thumb down 0
 14. meechee_n :

  martin: Hele, mám jednu taky takovou „off-topic“. Ještě chvíli tady v diskusích a příspěvcích politizuj, nadávej tuhle na Ostravaka, tuhle na CSSD, tuhle na Zemana, a vůbec vlastně na všechno a všechny, co mají co společného s politikou, urážej lidi, nazývej je kretény za jejich odlišné názory, prohlašuj, že se stydíš, že jsi Čech/Moravák … atd a sice si budeš moci – jak sám říkáš – na SVÉM webu psát, co chceš, ale budeš to psát pouze SOBĚ samotnému, protože tady nezbude nikdo, kdo by to četl …

  Thumb up 17 Thumb down 7
 15. Xavier :

  martin [msstavby.cz]: Martine, jen poslední věc: jsi zářným dokladem mé teze, že politické preference v mnoha případech vůbec neodráží inteligenci dané osoby!

  Thumb up 2 Thumb down 4
 16. Martin [msstavby.cz] :

  meechee_n: Promin, asi ne.
  Site Usage ( 60 days )

  105,907 Visits 0.42% Bounce Rate
  650,725 Pageviews 00:02:43 Avg. Time on Site
  6.14 Pages/Visit 33.51% % New Visits

  Nepřekrucuj. Kde mluvím o ČSSD? Upřímně lidí,co používají vulgarismy ( nechápu jak to robot nepostihl ) si moc necením a je mi líto agresivity jejich příspěvku.

  A za další chlapci. Sami se hádáte, že máte svůj názor, ale když napíšu svůj názor já, tak je oheň na střeše. Tleskám.

  Thumb up 2 Thumb down 7
 17. rasta :

  Znovu musím podpořit, Martina a spol. Jelikož místní zastupitelé, to znamená zdejší politická garnitura potřebuje tepat do živého jako sůl. A to napříč všemi „stranami“. Díky bohu má tento web už svou jistou sílu, která snad bude ještě vzrůstat. O tom, co se má budovat má rozhodovat nezávislá komise odborníků, a ne obálkáři a developeři…

  Thumb up 9 Thumb down 4
 18. Nimrod :

  A Karolinou a centrem lezení pana senátora nemáte pravdu. Mělo vzniknout úplně jinde a to v přímé návaznosti na Forum, zhruba v těch místech jak je nyní přísttřešek GE Money bank.
  Jinak doufám, že to centrum nebude ani tam ani tam a že místo hnusné parkovací plochy bude zeleň…

  Thumb up 6 Thumb down 0
 19. meechee_n :

  martin: protože stále nechceš pochopit, co se ti tady už teď docela mnoho lidí snaží naznačit, nebudu již dále tuto diskuzi rozvíjet … klidně si tady házej statistiky přístupu – já mám taky jednu – můj názor je podporován v poměru 10:2, s tím, že počítám jedno mínus je od tebe … a úplně na závěr – tvůj názor samozřejmě respektuji (jakkoli s ním mnohdy nesouhlasím), tvým problémem je, že ty nerespektuješ názory ostatních, pokud jsou s tím tvým v konfliktu a není s tebou tudíž možná rozumná a věcná diskuze a takových lidí si zase příliš necením já, protože zabedněnost je daleko horší, než lehký vulgarismus (mimochodem, to slovo, které jsem použil není vulgární, je to oficiální psychiatrický termín označující osoby se sníženým inteligenčním kvocientem – tuším, že první stupeň této poruchy). Odpovídat mi nemusíš, neočekávám to, předpokládám totiž, že by to byl zase další z tvých výlevů doprovázených dovětky typu „tleskám“, „smekám“ a podobně …

  Thumb up 12 Thumb down 4
 20. Xavier :

  rasta: Ale v těchto snahách ho (a ostatní na tomto webu) podporuji také. Ten spor, jak sám Martin poznamenal, byl tak trochu o něčem off-topic. Týkal se jeho přístupu k diskutujícím/čtenářům, nadávání (viz např. příspěvek z 21:35, ten to podle mě začal) a neschopností sebereflexe. Toť vše ;-)

  Thumb up 2 Thumb down 1
 21. Martin [msstavby.cz] :

  meechee_n: Jak jsem mnohokrát psal. Mizivá promile reakcí z celkového počtu návštěv, v českém internetovém diskuzním prostředí nemá pro mne jakýkoliv význam.

  Poučení z reakcí na mou činnost přebírám z osobního kontaktu, jenž se diametrálně rozcházejí se zdejšími názory. Klidně vás pozvu na kávu.

  Thumb up 1 Thumb down 1
 22. aggu :

  LOL.
  Já tak trochu nerozumím tomu, jak by si někteří přáli „diskutovat“ o věcech veřejných (což je podstatou tohoto webu) a zároveň cíleně vynechat jakoukoliv kritiku té nejpodstatnější síly, která veřejný prostor formuje. Tedy politiků. To je jako bavit se o plavání bez vody…
  Každý kdo v Ostravě žije musí jasně vidět, kam město a centrum dovedla v devadesátkách ODS, po nich dlouhá léta ČSSD, kam ho vede už druhé volební období Ostravak.
  Kdo by měl pochybnosti o tom co je kritika, má k dispozici wiki.
  Spíš to vypadá, že někteří potrefení dostali stranický úkol trollit ;)

  Thumb up 6 Thumb down 4
 23. Xavier :

  aggu: Naprostý souhlas! I z toho důvodu jsem v prvním příspěvku psal, že „Neobhajuji Jannovy názory“. Ta kritika k tomu prostě patří, i když je zde často obalena spekulacemi a ze spekulací vychází – jinak to ale z důvodu netransparentnosti české politiky (a obzvlášť té krajské) ani nejde.
  Ani to ovšem není to, proč jsem do této diskuse psal… ;-)

  Thumb up 0 Thumb down 0
 24. thvari :

  Já vás taky podporuju a přijde mi naprosto směšné, jak tu kteřísi píšou, jak nebudete mít čtenost či co. Mi právě Msstvaby vyplňují mezeru na trhu, kde se každý bojí napsat ostře a jasně svůj názor na věci, které jsou dost zřetelně dělané špatně, jen aby náhodou neztratil čtenost nebo nedejbože někoho neurazil.

  Thumb up 5 Thumb down 1
 25. Pavel Brynda :

  Tak dnes ukrojili dalších pár míst u Jatek naproti zastávky Stodolní :( škvára tam nebyla a mluvit o tom, že auta hyzdí okolí budovy, kterou město nechalo domrvit do dnešního stavu asi taky není reálné .. pokud by se někdo chtěl přidat a odnést za odměnu panu Semerákovi před barák pár betonových zátarasů jsem k dispozici :)

  Thumb up 0 Thumb down 0
 26. Martin [msstavby.cz] :

  Mezitím Brno
  http://archiweb.cz/news.php?action=show&id=20228&type=1

  Thumb up 2 Thumb down 0
 27. O.O :

  martin [msstavby.cz] : Neco takoveho bych si predstavoval v nekterych prolukach v centru, ale to se tady nenosi.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 28. O.O :

  Konkretne treba u Ceskobratrske naproti konzervatore, nebo na placku u stare radnice, s tim, ze v prizemi by byly nejake mensi kramky. A urcite by se nasly i dalsi mista.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 29. Crazym :

  O.O: Když si vzpomenu na ty plány parkovacího domu vedle Horníku, s vjezdem z náměstí Msgr. Šrámka a s obchody do ulice Zámecká a Purkyňova, na vyplňování dotazníků ohledně zájmu o parkování a kecy úředníků o tom aby Blažej odložil plánovanou opravu fasády, bylo by to prý škoda nechat si to zaprášit když se bude stavět, musím se smát :-)Jóó, to chodil Semerák ještě do školy a ke svému poslání spasitele Ostravy se teprve blížil :DD

  Thumb up 1 Thumb down 0
 30. Hynek [msstavby.cz] :

  ČT: Ostrava chystá nová záchytná parkoviště

  Thumb up 0 Thumb down 1

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.