Nové centrum Kunčic pod Ondřejníkem

Předmětem soutěže bylo řešení krajinářských a urbanisticko-architektonických úprav středu obce Kunčice pod Ondřejníkem. Zpracování proběhlo ve dvou fázích.

 V první anonymní, ideové fázi, se řešil prostor celého středu obce s důrazem na definování urbanistické struktury a určení prostorového a hmotového řešení včetně dopravního řešení a definování hlavního veřejného prostoru v rámci celé obce. Druhá, neanonymní fáze, byla zahájena soutěžním workshopem s veřejnou prezentací a řešila podrobněji vybranou část hlavního veřejného prostoru.

Dvoufázová kombinovaná urbanisticko-architektonická soutěž.

Předseda poroty:

Ing. arch. MgA. Michal Fišer

Řádní členové poroty – závislí:

Ing. Tomáš Hrubiš – starosta obce (místopředseda soutěžní poroty)
Ing. Lumír Poledník – zastupitel obce

Řádní členové poroty – nezávislí:

Náhradníci poroty – závislí:

Milan Kubín – zastupitel obce
Ing. Pavel Řezníček – radní obce, předseda komise pro rozvoj obce

Náhradníci poroty – nezávislí:

Přizvaní odborníci poroty:
Mgr. Jakub Jiroušek
jjirousek@frydlantno.cz
Zástupce úřadu územního plánování MěÚ Frýdlant nad Ostravicí

Ing. arch. Blanka Toflová (náhradník)
btoflova@frydlantno.cz
Zástupce úřadu územního plánování MěÚ Frýdlant nad Ostravicí

1. místo

Částka 90 000,-
Ing. arch. Martin Materna 
Spoluautoři: , Ing. arch. Adéla Kudlová 
Ing. arch. Adam Weczerek

Hodnocení poroty:

a) komplexní kvalita urbanistického, krajinářského a architektonického řešení návrhu Návrh ukazuje, že zcela jednoduchými prostředky lze vytvořit jedinečné a funkční řešení. Porotu přesvědčil jednoduchým, ale pevným rozložením základních prvků zadaného programu při současném ponechání prostoru pro další dotváření návrhu v jeho dalším vývoji jak z hlediska veřejného prostoru, tak vlastní architektury či typologie stavebních objektů. Celková atmosféra je nenásilná a s přiměřenými proporcemi vystavěného prostředí a zelených ploch. Struktura zástavby je vhodně vztažena jak k severojižní ulici vedoucí ke škole, tak do neformálně řešené zpevněné části plochy doplněné o vegetační prvky, jejichž rozsah by zde mohl být i větší. Návrh vhodně propojuje jednotlivé části řešeného území přes křižovatku před Huťařstvím. Objekt obchodního domu doplňuje tzv. špalíček, který vytváří nenásilný předěl mezi krajskou komunikací a předpolím radnice. Tento objekt zároveň ponechává otevřené možnosti pro rozvoj dalších aktivit obce, které mohou časem vyvstat. Naznačené krajinářské řešení a program ve spodní části vhodným způsobem rozvíjejí potenciál potoka Tichávky. b) naplnění požadavků zadavatele sdělené do 2. fáze soutěže a dle odstavce 6.6.2 1. Podmínka soběstačnosti a provozuschopnosti obchodního objektu po celou dobu výstavby byla splněna. 2. Požadavky pro rozsah a kapacity v 1.etapě výstavby byly splněny. 3. Podmínka pro přístup ke garážím v budově obecního úřadu byla splněna. 4. Splněno. 5. Zásobování restaurace Huťařství je vhodně vyřešeno přímo ze severojižní komunikace vytvořením nových podélných stání. 6. Návrh úpravy východní křižovatky s II/483 s cílem navýšení její propustnosti je splněn. 7. Splněno. 8. Splněno. 9. – 10. Zpevněná plocha centrálního veřejného prostranství byla rozčleněna do více dílčích segmentů rozlišených materiálem, zachycení dešťových vod je řešeno příčnými liniovými žlaby. c) reálnost a realizovatelnost návrhu Návrh je realizovatelný, snadno etapizovatelný. d) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení Návrh se jeví jako ekonomicky přiměřený, z hlediska hospodárnosti též snadno dlouhodobě udržitelný.

2. místo

Částka 75 000,-
FAM Architekti, s.r.o. 
Ing. arch. Lucie Černá , Bc. Michael Baroch 
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil , Ing. arch. MgA. Jan Horký

Hodnocení poroty:

a) komplexní kvalita urbanistického, krajinářského a architektonického řešení návrhu Porota kladně hodnotí přirozené a proporční utváření veřejného prostoru před prodejnou a radnicí vázaného na severojižní komunikaci. Krajinářská úprava s motivem sadu spolu s obchodním domem jednoznačně navenek vytvářejí znamení centra obce. Dopravní obsluha obchodního domu i budoucích bytových domů z krajské komunikace II/483 je vyřešena jednoduše a přesvědčivě bez nutnosti zajíždět do těžiště území, pochybnost vyvolává detailní tvarové řešení zpomalovacích prvků na krajské komunikaci. Parkoviště jsou rovnoměrně rozprostřena po celém území blízko svých cílů a nevytvářejí tak nadměrné shluky. Koncepce řešení části území pod krajskou komunikací vhodným způsobem rozvíjejí potenciál potoka Tichávky. b) naplnění požadavků zadavatele sdělené do 2. fáze soutěže a dle odstavce 6.6.2 1. Podmínka soběstačnosti a provozuschopnosti obchodního objektu po celou dobu výstavby byla splněna. 2. Požadavky pro rozsah a kapacity v 1.etapě výstavby byly splněny. 3. Podmínka pro přístup ke garážím v budově obecního úřadu byla splněna. 4. Splněno. 5. Navržené zásobování restaurace Huťařství ze severojižní komunikace přímo ze severojižní komunikace je umožněno z nových podélných stání vhodným posunem severojižní komunikace k východu. 6. Návrh úpravy východní křižovatky s II/483 s cílem navýšení její propustnosti je splněn. 7. Požadavek byl vhodným způsobem vyřešen, navržené řešení nadměrně nezatěžuje těžiště území automobilovým provozem. 8. – 9. Zpevněné nástupní plochy centra byly redukovány na přiměřenou míru, v její spodní části byla plocha vhodně doplněna travnatými plochami s dostatečnou kapacitou pro vsak dešťových vod. c) reálnost a realizovatelnost návrhu Návrh je realizovatelný, snadno etapizovatelný. d) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení Návrh se jeví jako ekonomicky přiměřený, z hlediska hospodárnosti též snadno dlouhodobě udržitelný, rozsah veřejných prostranství, která zůstanou ve správě obce, je optimalizován na přiměřenou míru.

 

3. místo + zdroj: cka.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.