Revitalizace bytových domů Nová Osada

Záměrem investora je řešení revitalizace bytových domů v lokalitě Nová Osada v Ostravě v Městské části Slezská Ostrava.

Soubor bytových domů Nová Osada byl vybudován ve 40.letech 20.století jako sociální bydlení pro přestěhovalce. Zastavovací koncept byl jednoduchý. Fádnost zástavby je do značné míry kompenzována velkým množstvím vzrostlé zeleně, který dává lokalitě příjemný rekreační charakter podobající se parku. Navržena je celková oprava stávajících bytových domů, v rámci rekonstrukce vzniknou nové bytové jednotky v dnes nevyužitých podkrovích. U některých domů vzniknou nové byty rovněž v přístavbách.

Lokalita Nová Osada je vzdálená cca 2 km od centra města. Z východní strany lokalita sousedí s areálem zoologické zahrady, z východní strany ji od ul. Heřmanické odděluje řada rodinných domů. Z jižní strany se nachází skupina bytových domů ze stejného období.

Řešené území tvoří západní část trojúhelníka sevřeného ulicemi Heřmanická, Stromovka a Bernerova. Všechny pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví investora. Terén je mírně svažitý směrem k severu, prostor mezi domy tvoří v současné době komunikace s asfaltovým povrchem a plochy trávníků s velkým množstvím vzrostlé zeleně. Lokalita je dobře dopravně dostupná, včetně obsluhy městkou hromadnou dopravou. Zcela zde chybí řešení dopravy v klidu. V rámci regenerace obytného souboru budou vytvořeny nové parkovací kapacity – jedná se povrchová stání při komunikacích, polootevřené garáže v terénním valu u ul. Kepkovy a jednopodlažní podzemní garáže ve vnitrobloku bytových domů v ulici Kasární.

Domy ve východní části lokality byly již zrekonstruovány – rekonstrukce se týkala zejména opravy fasád a střech, bez zásahů do architektonického vzhledu domů a jejich okolí. Pravá část lokality, která je předmětem této PD, navrhuje progresivnější řešení lokality jako celku. Snahou je vytvořit zajímavější hmotové uspořádání pomocí přístaveb orientovaných příčně ke stávajícím domům, které spolu s novým řešením fasád od sebe jednotlivé domy odliší a zvýrazní.

V současné době chybí v území prostory pro komerční vybavenost a služby. V rámci regenerace vznikne na volných pozemcích 5 nových bytových domů, v jejichž přízemí jsou navrženy nebytové prostory. Existující nebytové jednotky v suterénech ve stávajících objektech při ul. Heřmanické budou opraveny a půdorysně zvětšeny. Regenerace bytových domů zahrnuje kromě opravy domů a novostaveb také celkovou úpravu okolí domů (odpočinková místa, dětská hřiště, regenerace zeleně) a vytvoření nových parkovacích kapacit – jedná se povrchová stání při komunikacích, polootevřené garáže v terénním valu u ul. Kepkovy a jednopodlažní podzemní garáže ve vnitrobloku bytových domů v ulici Kasární.

V zájmovém území se nachází veškerá potřebná technická infrastruktura. Revitalizace a dostavby bytových domů nevyžaduje rozšíření ani navýšení kapacit stávajících sítí.

V rámci úprav okolí a stavby podzemních garáží musí být přeložena vedení ve vnitrobloku domů v ulici Kasární.

Napojení objektů na dopravní infrastrukturu bude i nadále z ulic Heřmanické a Bernerovy. Trasy komunikací uvnitř obytného areálu (ul. Kepkova, ul. Kasární) budou prostorově a funkčně navržené jako obytné zóny tak, aby umožnily dopravní obsluhu nových bytových domů, ale zároveň v co nejvíce minimalizovaly dopravu uvnitř areálu, ve kterém by měli dominovat chodci.

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.