Pohled NPÚ na OSTRAVA TOWER!!!

Národní památkový ústav se sídlem v Ostravě vydal stanovisko ke stavbě mrakodrapu v území Karoliny.

Prosíme čtenáře, kteří se rozhodnou diskutovat. Pro někoho může být mrakodrap symbolem prosperity a rozvoje. Pro někoho projevem egoismu, sebestřednosti vůči okolí a poukázáním na fakt, že stavíme ekonomicky a energeticky náročné stavby ve městě, které z podstaty své historie by se mělo ubírat udržitelným rozvojem.

Internet je kouzelné místo, kde můžeme vystupovat anonymně bez následků činů. Bavme se věcně, na základě faktů, zkušeností z jiných západoevropských měst (kam se snad chceme posunout) a nechme stranou zbytečně vypjaté emoce a názory, které byste pracovníkům NPÚ osobně neřekli a zamysleme se nad stavbou z pohledu více stran.

Architektonická studie návrhu 235 m vysoké budovy OSTRAVA TOWER!!! v centru města je v rozporu se zájmy státní památkové péče. Výška stavby neodpovídá měřítku historické zástavby v památkově chráněném území, výrazně zasahuje do panoramatu města a porušuje podmínky ochrany městské památkové zóny (MPZ) Moravská Ostrava a jejího okolí. Navrhovaná budova nerespektuje ani platnou územně plánovací dokumentaci.

Žádost o vyjádření obdrželo ostravské odborné pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ, ÚOP v Ostravě) od Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy dne 23. července 2021. Z pohledu NPÚ, ÚOP v Ostravě je předložená architektonická studie návrhu budovy OSTRAVA TOWER!!! v příkrém rozporu se zájmem ochrany kulturněhistorických hodnot. Dne 3. 9. 2021 proběhlo jednání Památkové rady, poradního orgánu ředitele NPÚ, ÚOP v Ostravě, která jednoznačně vyjádřila nesouhlas se záměrem výstavby navrhované výškové budovy.

Navrhovaný objekt výškové budovy OSTRAVA TOWER!!! není v souladu s měřítkem zástavby městské památkové zóny (MPZ), nepříznivě ovlivňuje vnější i vnitřní obraz sídla, výrazně zasahuje do panoramatu města v blízkých i dálkových pohledech a je tak v rozporu s podmínkami ochrany předmětné MPZ.
Cílem výškové regulace v MPZ a v lokalitě Nová Karolina je zachování pohledových koridorů k chráněným objektům Trojhalí a v širším kontextu i k dominantám historického jádra města a k Dolní oblasti Vítkovice. Plánovaný objekt je ve středu spojnice věže Nové radnice s vyhlídkou kavárny BOLT na vysoké peci č. 1 v Dolní oblasti Vítkovice (DOV) a brání pohledům z jedné městské dominanty na druhou, a to obousměrně. Výšková budova navrhovaných parametrů se nevhodně uplatní i v dálkových pohledech z ulice 28. října na Slezskou Ostravu.

Zároveň poukazujeme na skutečnost, že navrhovaný objekt nerespektuje stávající platnou územně plánovací dokumentaci.
V bodě „Urbanistické hodnoty a jejich ochrana, hlavní principy koncepce ochrany a rozvoje urbanistických hodnot“, je mimo jiné uvedeno:
„– zachovat ráz jedinečných struktur kvalitních urbanistických souborů zejména ve vyhlášených městských památkových zónách – a to především respektováním a zachováním historického prostorového uspořádání zástavby, měřítka a členění fasád“

Dále pak v bodě „Základní urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice“ se uvádí:
„– v blízkosti významných pohledových dominant a kulturních a urbanistických hodnot nepřipustit umisťování staveb a provádění změn v území, které by znehodnotily pohledové poměry na dominantu a negativně by ovlivnily hodnoty území“
„– při dostavbách, zejména v památkově chráněných územích, respektovat charakter území, hodnotnou okolní zástavbu, tvary střech, stavební a uliční čáru, výšku římsy, apod.“

Na základě uvedeného není pochyb, že by v případě realizace výškové budovy OSTRAVA TOWER!!! bylo pozměněno a narušeno území Moravské Ostravy, které se vyvíjelo dlouhá staletí, a je charakterizováno jednotnou výškovou hladinou zástavby, rytmizovanou dominantami v podobě významných sakrálních a veřejných staveb, jejichž výška nepřesahuje 86 metrů (věž Nové radnice). Realizace budovy o výšce 235 metrů by nezaměnitelné panorama Ostravy, ve kterém se dále uplatňují vysoké pece a další průmyslové objekty v Dolní oblasti Vítkovice, zásadním způsobem přetvořila.

Není také pochyb, že obrovská hmota navrhované budovy negativně ovlivní vnímání architektonických hodnot historického jádra města, na jejichž vzniku se podílela řada významných architektů včetně několika světově uznávaných jako Camillo Sitte, Erich Mendelsohn nebo Bohuslav Fuchs.

Národnímu památkovému ústavu nelze odepřít dobrý poznatek, že stavba leží pohledově mezi ostravskými symboly, kterými jsou věž Nové radnice a Bolt tower v Dolní oblasti Vítkovice.

zdroj: npu.cz

Související články


Komentáře

 1. Mx :

  Nevím, zda to může NPÚ zablokovat, pokud ano, asi měli mít souhlas na začátku. Nicméně to bude vždy věc názoru. Přinese to klady i zápory. Třeba spoustu stínu vrhaného do okolí. Na druhou stranu i Nová radnice nebo ten věžák naproti byly kdysi v příkrém rozporu se zbytkem města. Obchoďák na Karolině se taky nehodí vedle krásného starého centra atd atd. DOV je vidět snad odevšad, tak z radnice klidně oželím. A také, nerad to říkám, ale on ten pohled na město není nějak zázračný krom spousty zeleně. Zajímavý je, ale oproti mnoha městům to není tak “krásné”. Proto to spíše mohou výškové stavby vylepšit.

  Thumb up 54 Thumb down 2
 2. jiřík :

  No to je otázka, která mě taktéž zaujala ? Je tu někdo erudovaný, kdo by to mohl osvětit ? Může to NPÚ celé zazdít nebo poslední slovo má až ostravský architekt ?

  Thumb up 12 Thumb down 0
 3. Martin [msstavby.cz] :

  NPÚ vydává jen stanovisko, o které se pak mohou, ale nemusí opírat na Oddělení územního plánování a památkové péče. Stanovisko památkové péče je součástí koordinovaného stanoviska.

  Thumb up 14 Thumb down 0
 4. David :

  Jejich názor bych bral jen jako připomínku nic víc… Já v těchto pohledech vidím kontrast Nová x Stará Ostrava. Město se vyvíjí, je logické a hlavně i potřebné aby se panoráma měnilo, v tomto případě k nijak velké změně nedochází… jde jen o jednu věž, nejvyšší v celém Česku to už bude pěkný nový symbol nejen Ostravy ale i celé metropole. Kdyby tam mělo vzniklo komplet nové City s několika mrakodrapy ani to by nebyl zásadní problém. Chceme aby jsme žili v moderním městě, které se vyvíjí nebo zůstaneme už navždy pod nálepkou uhlí a koksu z vysokých pecí jak by chtělo NPÚ? V tom případě by se tady nikdy nic nemohlo postavit :( Jak píše Mx – dochází právě k vylepšení, vždyť Ostrava žádné panoráma ani nemá…..

  Thumb up 32 Thumb down 5
 5. Dan :

  David: Moderní město se přece ale nemusí rovnat mrakodrap.
  Upřímně mi přijde, že to je poměrně razantní změna panoramatu. Nemohu si pomoct, ale ne mne to působí jak Wroclaw https://architektura.muratorplus.pl/realizacje/najwyzszy-budynek-w-polsce-wiezowiec-sky-tower-we-wroclawiu_2776.html

  Thumb up 8 Thumb down 21
 6. adamous :

  Ja jsem jednoznacne pro stavbu. Me nejaky zacloneny vyhled pro tech par turistu nezajima. Uzitek z te stavby, minimalne jako nejakeho noveho symbolu, bude pro Ostravu mnohem vetsi. Takhle bychom se dostali za chvilku do faze, ze jedine s cim se tak max. muzeme pochlubit je par km opravene tram. trate.

  Thumb up 30 Thumb down 3
 7. Aleš :

  Lepší stavět do výšky než do šířky. Na malém prostoru více muziky. Jsme v 21.stoleti tak to je normální věc mrakodrapy. Si myslím že Pražané zas podmazli aby zastavili stavbu aby Ostrava nebyla dominantnejsi a více navstevovanejsim městem.

  Thumb up 26 Thumb down 4
 8. LoLec.CZ :

  Co si takhle trošku zakonspirovat? Co když je to celé od počátku domluvené, aby se „nemusel“ stavět mrakodrap, tak tam Torax postaví pár pater a máme to. Na Ostravu dobré? Win-win pro všechny kromě opět podvedených občanů. Podobně jako třeba výška Tieto Towers nebo most (jako) od Evy Jiřičné.

  Thumb up 14 Thumb down 12
 9. Cyklista :

  Ono Bolt tower také změnil docela výrazně panorama…..

  Thumb up 20 Thumb down 1
 10. David :

  Dan:
  to nemusí… ale výšková budova tohoto typu a tvaru je symbol moderní doby. Snad nemusím odkazovat na symboly Ameriky, Emirátů nebo jiných Evropských měst. Tvá reference je trošku zkreslená – Wroclaw má úplně jinou zahuštěnou zástavbu a viditelné panoráma včetně všech budov, zatímco Ostrava ne – je dost roztříštěná…. My vyhráváme velmi povedeným návrhem mrakodrapu, což návrh ve Wroclawu není – myslím, že náš mrakodrap Ostravské panoráma jen pozvedne.

  Thumb up 25 Thumb down 4
 11. Dan :

  Aleš: Určitě je hlavní problém Pražanů podmáznout památkáře v Ostravě :D :D :D

  Cyklista: Tam se také vyjadřovali památkáři a vyjádřili se kladně.

  Thumb up 7 Thumb down 5
 12. Dan :

  David: Takže našim symbolem má být panorama amerických měst? V tom případ nechápu, proč to je symbol Ostravy, když je to tak rozšířený typ stavby. Emiráty bych zde moc nevytahoval. Mrakodrapy tam jsou stavěny novodobými otroky. Pracovníky z Asie, kterým berou pasy… evropská města nejsou typická takto vysokou zástavbou.
  Ano, Ostrava je plná proluk, proto tak vysoká stavba smysl nedává.

  Nicméně napadlo vás z technického hlediska, proč prakticky neexistují mrakodrapy tvaru přesýpacích hodin? Na odpovědi se těším.

  Thumb up 6 Thumb down 25
 13. Pavel :

  Vždy nějaká budova bude dominantnější, než jiná a pokud chceme stavět budovy vyšší, tak přece nemůžeme pokračovat přidáváním po 5-ti metrech výšky. Vzhledem k tomu , že nechali postavit Karolinu, tak si myslím že další stavby již nemůžou „historické“ jádro znehodnotit, jen dojde k přirozenému oddělení centra a Slezské, jako klidové zóny, a „nového centra“ jako pracovní zóny, kde je nová bytová zástavba +OC+Organica+nová Černá louka, atd

  Thumb up 22 Thumb down 1
 14. Crazym :

  Kde byli ti hlídači panoramat ve kterých se uplatňují vysoké pece a další průmyslové objekty v Dolní oblasti Vítkovice a které by zásadním způsobem přetvořili když do nich zasáhnou když se bořila tahle dominanta? https://screenshot.cz/ZZW7W/
  To jsme mohli rovnou vše zakonzervovat a zůstat u těchto panoramat :-) https://screenshot.cz/3THYM/
  @Martin [msstavby.cz] Kde berete jistotu, že bychom osobně pracovníkům NPÚ něco neřekli? :-)

  Thumb up 17 Thumb down 3
 15. Ondřej K. :

  Taky si nemohu pomoct, taky to na mě působí jako Wroclaw (mé 2. nejoblíbenější město hned po Gdaňsku) a bylo by super, kdyby tak na mě působila i Ostrava. Wroclaw je celkem rovná placka, podobně jako Ostrava, a výhled ze 49. patra Sky Toweru je úchvatný a určitě by byl (snad bude) i z Ostrava Tower. Bydlím na Slezské a na Ostravu se dívám každý jeden den a nějak nevidím to hodnotné historické panorama uzemí, které se „vyvíjelo po dlouhá staletí“. Zase tolik těch staletí nebylo, když si vezmu, jak stará je Ostravská zástavba v porovnání s jinými opravdu historickými městy, kde by tato stavba působila jako pěst na oko. Co se týče pohledového koridoru DOV-Nová radnice, úplně vidím ty tisíce turistů, kteří si rozmyslí cestu do Ostravy, protože by během kávy na Boltu neměli výhled na Novou radnici. Když se podívám na Ostravské komunikace v centru, plné betonu a asfaltu, spousty levných, nevkusných řešení, které na spoustě míst degradují historické památky přijde mi, že prošly nepovšimnuty asi jen proto, že nejsou mimo proporce a nenarušují výškovou hladinu.

  Thumb up 31 Thumb down 4
 16. Martin :

  Neustále se mi vybavuje sdělení vojty u předchozí diskuze o Ostrava Tower: „Můžeme být klidní, vyjádření památkářů neznamená vůbec nic. Prostě de*ilové, co nemají co na práci a vystřelili něco do vzduchu. Nejsou pro developery téma, nezmůžou nic. Skutečná rozhodnutí jsou na někom úplně jiném“

  Já se obávám, že tenhle „babicovský“ přístup k životu: „Když nemáte znalosti, vzdělání a pokoru, dejte tam sebevědomí“ má velká část Ostraváků a dokud se ho nezbaví, žádná kvalitní architektura ani urbanismus nemají v tomto městě šanci… Klidně se dál uklidňujte tím, jak Pražákům vytřete zrak. Naprosté většině Pražanů je to ukradené a ta menšina, co do Ostravy dorazí, bude šokována trochu jinak, než jste si představovali. Budou opravdu nechápavě zírat, jak je možné, že v samém centru města vznikne takový „vztyčený prostředníček“.
  Pokud by podobných mrakodrapů vzniklo třeba 10, dá se mluvit o nějakém bouřlivém rozvoji, moderním městě atp. Takhle to připomíná snahu rozvojového svět být „světoví“. V Sarajevu mají taky jeden z největších mrakodrapů Evropy a… pořád o nich skoro nikdo neví… https://cs.wikipedia.org/wiki/Avaz_Twist_Tower

  Thumb up 11 Thumb down 23
 17. František :

  Opravdu je pro Ostravu tak důležitý a klíčový pohled z Radnice na DOV? Je tohle pro Ostravu tak významné, že se podívám z radnice na DOV a bude to mít vliv na další rozkvět města? Řekl bych že ne, mnohem větší přínos bude mít pro Ostravu nejvyšší budova v zemi, která zde přitáhne turisty a investory a z toho může Ostrava dále profitovat a konečně se už vzpamatovat a dohnat aspoň části ostatní města, která mají v centru všechny proulky po druhé světové válce již zastavěné! Po cestování po republice mám dojem že Ostrava se někde zasekla v 90.letech a pořád se nemuže vzchopit něco udělat s centrem, taky právě kvůli obyvatelům Ostravy, kteří si za to můžtou sami, jelikož proti všemu nového a modernímu jsou proti. Doporučím se odstěhovat do Rožnova pod Radhoštěm do skanzenu, pokud nejsou ochotni žív v 21.století a vnímat nové možnosti, které stavebnictví nabízí.

  Thumb up 25 Thumb down 6
 18. thvari :

  Krátkou vzdáleností od Masarykova náměstí mi to připomíná Haag, který má (výškově ne tak vysokou) skyline postavenou okolo nádraží. Pokud si na mapách vyhledám vzdálenost jejich centrálního námestí Het Plein a nádraží Den Haag Centraal, jsou od sebe vzdušnou čarou 500 nebo 600 metrů. Parcela a Masarykovo náměstí zhruba 700. Při pohledu z jejich Het Plein směrem k nádraží tak vidíte doslova na sobě dvě vrstvy, historickou a nad ní tu moderní. Tudíž si zhruba dovedu představit přidanou hodnotu této stavby při pohledu směrem od Bati nebo Lasa. Pro tento typ účinku by těch mrakodrapů muselo být několik, aby tvořily souvislou vrstvu, ale to už bude zase věcí nějaké vzdálenější budoucnosti. I tak bude pro návštěvníka centra zajímavé, že mrakodrap uvidí i v momentě, kdy si půjde posedět na náměstí.

  Thumb up 9 Thumb down 1
 19. Crazym :

  235 metrů? A není to málo Antone Pavloviči? Stačilo by pouhých 5 metrů a my Babicovci co nemáme žádné znalosti, vzdělání ani pokoru by jsme si zajistili aspoň dočasně pětadvacáté místo v Evropě a neuvěřitelné sebevědomí :-) https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejvy%C5%A1%C5%A1%C3%ADch_budov_v_Evrop%C4%9B

  Thumb up 10 Thumb down 4
 20. Ondřej K. :

  Martin: Naprosté většině pražáků to bude opravdu fuk, nejvyšší stavba v ČR je momentálně v Brně a brňákum to bude taky fuk. Asi bych tak jistě netvrdil, co si budou dorazivší pražáci myslet o vztyčeném prostředníčku v centru, každý je jiný. Já si nemyslím, že by se díky jednomu vysokému baráku měla stát Ostrava světová. Tak jako mají jeden mrakodrap v Sarajevu, Wroclawi, Malmö a jiných městech, měla by ho i Ostrava a za mě by jí prostě slušel. To, že to některří berou jako důležitou soutěž a poměřování pindíků je jiná věc.

  Thumb up 30 Thumb down 1
 21. donc :

  Jen lituji, že na tom místě,kde to má stát, není lesopark. To by zase bylo psaní o každé větvičce a keříku 😁

  Thumb up 6 Thumb down 8
 22. Klára Mandryszová :

  jiřík: Vlastní zkušenost z rodiny. Měli nesouhlasné stanovisko od NPÚ, ale město (Ostrava) toto stanovisko shodilo ze stolu a vyšlo nám vstříc. Jednalo se o protáhnutí komínu na výšku o dvě cihly (požadavek kominíka, normy) na domku v městské památkové rezervaci. Kdyby bylo na NPÚ, barák by byl bez topení a chodilo by se tam v kožuchu.

  Thumb up 29 Thumb down 0
 23. Alexo :

  NPÚ patří veliký dík za poznatek stran linii všech tří staveb. Tohle je jednoznačné plus pro stavbu Tower, dává tomu punc vyjímečnosti.
  Byl jsem na věži nové radnice jednou a neplánuji další návštěvu; snad po dostavbě Tower.

  Thumb up 9 Thumb down 4
 24. Marian Kechlibar :

  Malý duševní experiment. Jak by vypadalo stanovisko NPÚ k zamýšlené stavbě Nové radnice přesně před sto lety, kdyby tehdy NPÚ existoval?

  Thumb up 28 Thumb down 2
 25. O. :

  Když se za císaře pána plánovala nová železnice, tak radní v Novém Jičíně naslouchali podobným chytrákům. Jakože ne, nechcou tam ty novoty, ani náhodou, za žádnou cenu. Později toho však litovali. Tito úředníci většinou hledají všechny možné důvody, proč něco nejde, namísto toho jak to udělat co nejlíp. Dával bych si na ně pozor, ať nedopadne tato příležitost podobně jako kdysi dávno v Novém Jičíně

  Thumb up 24 Thumb down 5
 26. deril :

  já si to hned myslel že tak velký dům se v ostravě nikdy nepostaví. sice bych byl rád kdyby tady ten dům byl. ale hned jak o tom vyšel první článek,tak mi bylo jasné že něco tak velkého ve skutečnosti nikdo v ostravě stavět nechce. nakonec budeme rádi pokud tam vůbec vznikne dům který bude mít alespoň 12 pater, a zase si řekneme tak na ostravu dobrý. a nevím jsetli mi to něco pomůže ale důrazně protestuji proti tomu aby někdo zablokoval tak důležitou stavbu v ostavě. taková stavba by byla pro ostravu velký přínos. jezdili by se na ni dívat turisté z celé republiky ale i ze zahraničí. a když se tam ten barák nepostaví, tak co tam tedy bude? zase proluka? ostrava se musí rozvíjet. v jiných mestech v čr. se staví mnohem rychleji a pokud se v ostravě nebude stavět,tak za chvíli ostrava už ani nebude 3 nevětší město v čr. a něco takového bychom neměli dopustit.

  Thumb up 6 Thumb down 10
 27. donc :

  deril: Ostrava se musí rozšiřovat i co do velikosti, do výšky to nestačí.

  Thumb up 6 Thumb down 18
 28. Lukáš :

  Už ať to stojí.. A celých 235 m..

  Thumb up 11 Thumb down 2
 29. davidb :

  donc:
  To myslíte jak?
  Ostrava je rozlehlá až až.
  Pokud myslíte zaplňovat prázdné parcely, tak ano.

  Thumb up 12 Thumb down 0
 30. donc :

  davidb: využít proluky, posléze se rozšiřovat dále.

  Thumb up 5 Thumb down 3
 31. M. :

  Mě by zajímalo, co říkají na to monstrum frýdlantské mosty v tom jejich památkově chráněném území… Ale to vlastně není do výšky, takže je to asi v pohodě :-D

  Thumb up 13 Thumb down 3
 32. Pavel :

  Když koukám na tu nakreslenou spojnici, možná by se tam dala postavit ta vytoužená lanovka, „radnice-Tower-DOV“ :-D

  Thumb up 11 Thumb down 2
 33. Kamil Staš :

  Trochu se zasním, ale možná by bylo fajn přemýšlet kde dál by se mohl objevit další mrakodrap a začít tvořit nový horizont. Třeba hned to parkoviště přes cestu se k tomu vybízí. Možná v budoucnu místo Eurovie, či vedle Tieto tower. Vše to je +- v dané ose. Tzn. kochat se novým horizontem bude třeba z spíš z Emy či Slezské Ostravy.

  Thumb up 11 Thumb down 1
 34. Mx :

  Donc: píšete nejdříve zastavět proluky a pak rozšiřovat město? Tvrdě jste v jiné diskusi obhajoval vykácení obrovského lesa u VšB a stavbu nové bytovky, zatímco město je narvané prolukami. Zajímavé

  Thumb up 10 Thumb down 2
 35. vojta :

  Včera jsem byl v Katowicích. Pokud by Katowice neměly mrakodrap .KTW II, zcela určitě bych je hodnotil jako jedno z nejvíce škaredých a nezajímavých měst, ve kterém jsem kdy byl, a že jich nebylo málo. Staré město vypadá tragicky, všudypřítomná špína a kvanta reklamního smogu. Nová část města, kongresové centrum a výškové budovy .KTW jsou něco, co dalo městu nový život a svou dokonalostí dokážou přebít nepěknost starého města. My jsme mnohem menší aglomerace. Máme Karolinu, postavme mrakodrap, koncertní síň apod. a budeme na tom lépe, než oni. A to jsme tak malí. Další důvod, proč se nám bude Ostrava Tower hodit.

  Thumb up 27 Thumb down 7
 36. Rado :

  vojta: Souhlas. Moderní výstavba v Katowicích posunuje toto město úplně někam jinam. A hlavně pro cizince je to jakási známka toho, že se ve městě něco děje, protože mrakodrapy jsou všude. Nemusíme chodit daleko, stačí si zajet do Varšavy a člověk vidí ten rozdíl hned. A hlavně, ono může existovat staré vedle nového. Furt lepší, než když exisstuje staré vedle polorozpadlého.

  Thumb up 16 Thumb down 1
 37. NaNo :

  Postavit mrakodrap hned vedle Karlštejnu jako protest proti památkářům :)

  Thumb up 5 Thumb down 5
 38. donc :

  Mx: ale proluka u VŠB nebo též pole nad Myslivnou,to je to oč tu běží.

  Thumb up 0 Thumb down 5
 39. Martin [msstavby.cz] :

  Crazym: Ostrava má celkem čtyři památkové zóny:
  Městská památková zóna Moravská Ostrava (obsahuje i oblast Karoliny)
  Městská památková zóna Ostrava-Poruba
  Městská památková zóna Ostrava-Přívoz
  Městská památková zóna Ostrava-Vítkovice

  A uvedena stavba nespadá nikam. Ani nepřiléhá k památkové zóně. Z toho důvodu památkáři nemají co říct. Kdy šla vůbec ta lanovka dolů?

  Četl jsem různě na Twitter / Facebooku hodně drsná vyjádření :D

  Thumb up 4 Thumb down 1
 40. vojta :

  Příprava projektu stavby nové výškové budovy v Ostravě pokračuje, zastupitelstvo města dnes odsouhlasilo dohodu s investorem a orgán státní památkové péče vydal v tomto týdnu souhlasné stanovisko.
  https://www.facebook.com/chcemeostravatower/posts/397550278681632

  Thumb up 4 Thumb down 2
 41. Dan :

  Tohle video by mohlo mnohym ukazat, proc chce nekdo budpvat mrakodrap v Ostrave. Ostrava byla vybrana, protoze je lecine zde neco postavit a mrakodrap je v soucasne dobe neco jako cenne papiry. Takove velke prasatko, kam ulozit penize. Proste Ostrava je levna dira, kde jsou nejlacinejsi podminky ulozit prachy z cele CR. Ne protoze by Ostrava byla dynamicky rostouci metropole…
  Macura a spol jdou samozrejme na ruku, protoze podle svych kroku dokazuji, jak moc nechapou realitni a nemovitostni trh.

  https://www.youtube.com/watch?v=Wehsz38P74g

  Za investici nestoji ani RT Torax, ale spolecnost z Blizkeho vychodu (co budou delat flastenci, az se dozvi ze do Ostravy potecou muslimske penize :))).

  Thumb up 1 Thumb down 11
 42. vojta :

  Dan: informace o spolecnosti z blizkeho vychodu je ucelovy hoax, proti kteremu jsem pripraven se branit. Pravda je na uplne opacne strane planety.

  Thumb up 4 Thumb down 4
 43. S200 :

  Dan: Jasně, Ostrava je takový evropský New York. :-D

  Thumb up 5 Thumb down 0
 44. Rdm :

  Dan: nebuďte slušnej a řekněte nám jméno toho investora z blízkého východu…

  Thumb up 6 Thumb down 1
 45. rom :

  a v čem je problém?

  ČR je malá, svět je globalizovaný. Stát nám nic nedá. Podívejte se na složení nové vlády – máte pocit, že náš kraj někdo bude chtít řešit?

  Thumb up 10 Thumb down 7
 46. Rdm :

  Dan: Katar je stát, takže investorem je stát?
  Ale vaše potřeba urážet vám moc na důvěryhodnosti nepřidává.

  Thumb up 8 Thumb down 3
 47. vojta :

  Dan: Danieli, i pokud by jste měl pravdu a možná ji máte, je v tom nějaký problém? Tyto praktiky jsou zcela běžné, nechápu, čemu se divíte. Spíše mi přijde, že jste proti mrakodrapu, nějakým způsobem jste se dostal k těmto informacím, nectíte rozum a obchodní tajemství – vypustil jste info ven, a ještě takové, na které vám každý, zvlášť na Ostravsku, skočí. Typický Ostravák na muslimy totiž slyší, a co si budem, o Kataru není dvakrát nejlepší veřejné mínění. Ze všech dosavadních “kampaní“ proti mrakodrapu je ale ta vaše nejlepší, to musím uznat.

  Thumb up 12 Thumb down 4
 48. vojta :

  Nemam co potvrzovat, o zadnou zemi z teto casti sveta se nejedna. Znova ale opakuji, ze praktiky s lokalnim zprostredkovatelem jsou bezne.

  Thumb up 5 Thumb down 0
 49. XXX :

  On si někdo myslel, že je to celé projekt Toraxu? :D

  Thumb up 4 Thumb down 1
 50. Rýša :

  rom: Jen tak na okraj – nová vláda je u moci pár hodin a vy už víte, že tu nebude nic řešit. A Babišova alias Burešova vláda tu něco řešila? Ta řešila jen Babišův Agrofert aby nepřišel o dotace.

  Thumb up 12 Thumb down 8

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.