Dopravní obsluha Nové Karoliny

Dopravní obsluha komplexu „Nová Karolina“ bude zabezpečena jak tramvajemi a autobusy, tak také trolejbusy. Tramvaje by měly již od konce letošních prázdnin obsluhovat novou tramvajovou zastávku na třídě 28. října. Pro trolejbusy bude vystavěna nová trať po tzv. prodloužené Porážkové ulici, která se bude na stávající komunikační síť napojovat mimoúrovňovou křižovatkou s ulicí Českobratrskou s možnou jízdou jak směrem na zastávku Konzervatoř, tak na zastávku Českobratrská. Dále bude nová trať směřovat na jih pod tzv. frýdlantské mosty a na území Karoliny, kde bude v první etapě končit na kruhovém objezdu. Cestujícím budou nově sloužit dvě trolejbusové zastávky. Jedna bude ležet u stávající železniční zastávky Ostrava-Stodolní, druhá pak bude ležet přibližně v místech nové lávky spojující nové obchodní centrum s železniční stanicí Ostrava střed a ústředním autobusovým nádražím a stane se dočasnou konečnou zastávkou. Pro napájení nové trolejbusové tratě bude sloužit rekonstruovaná měnírna Kolejní.

Po krátké úvaze je zřejmé, že komunikační síť I. etapy zcela nepokryje nároky na provoz. Stále také není jasné jakým způsobem bude po ukončení výstavby I. etapy řešen průjezd automobilů i autobusů po ulici Na Karolině dále směrem na jih. Už nyní panují obavy z toho, že nová tramvajová zastávka ležící na trati s nejkratším souhrnným intervalem v síti (1 spoj/min. jedním směrem ve špičku) umístěná mezi dvěma světelnými křižovatkami vytvoří v centru města dosti zásadní kapacitní problém.

eškeré problémy by měly odeznít až s kompletním dobudováním celé komunikační sítě a následným přesunem proudu vozidel mimo křižovatku 28. října x Na Karolině na okružní komunikaci vedoucí okolo nově zastavěného území. Společně s plánovaným zklidněním ulice Nádražní by měly teoretické problémy alespoň částečně vymizet.

Další otázkou je linkové vedení linek obsluhujících „Novou Karolinu“. Tramvaje projdou maximálně změnami, na které nebude mít výstavba vliv. Autobusové linky budou poznamenány zejména uzávěrou ulice Na Karolině. V konečné fázi budou pravděpodobně vedeny po nové okružní komunikaci a obslouží zastávky trolejbusu. Problematickým se zdá býti vedení trolejbusové trati ústící do ulice Českobratrské. Opět dojde k paradoxu, kdy se tramvajová trať bude křížit s tratí trolejbusovou, avšak bez možnosti pohodlného přestupu. Jelikož neexistuje možnost pohodlného přestupu ani v křižovatce Nádražní x Českobratrská, tak je zcela nemožné přesunout na novou trať na Novou Karolinu linky dosud končící na zastávce Náměstí Republiky. Je tak nutné hledat jiné alternativy, kterými jsou v současné době buď linky dosud obsluhující sídliště Fifejdy nebo linky jiné, prozatím po ulici Českobratrské nejezdící, případně linky zcela nové. Naskýtá se například řešení, při němž by došlo ke změně trasování trolejbusové linky č. 106 z Heřmanic na Novou Karolinu, větev koblovská by následně obsloužila novou trať na Hranečník. Všechny možnosti jsou však v současné době ve stádiu úvah.

zdroj: mhd-ostrava.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.