Bruntál postaví novou čtvrť

Informace a situace k projektu Revitalizace území Za mlékárnou. Realizací projektu vznikne v Bruntále nová čtvrť.

Stavba „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – lokalita Za mlékárnou“ zahrnuje akci spojenou s nápravou škod způsobených na životním prost ředí těžbou nerostů .Akce je součástí programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva financí České republiky. Zájmové území „Za mlékárnou“ je situováno na k.ú. Bruntál-město na severozápadním okraji města Bruntálu. Lokalita „Za mlékárnou“ určená k bytové výstavbě se nachází na pozemku ve vlastnictví města Bruntálu. Pozemek je v současné době nevyužit a svou vhodnou polohou splňuje podmínky pro kvalitní bydlení. Jedná se o území, které se územně váže na zástavbu města. Nová lokalita přirozeně navazuje na stávající obytnou zástavbu ulic Čs. armády, Sadová, Nová a Česká. V lokalitě je navržena plocha pro výstavbu rodinných domků a obytných domů.
Projekt řeší dopravně komplexně celé území. V lokalitě na ulici Čs.armády bude provedena rekonstrukce zpevněných ploch v četně řešení parkování aut. V současnosti parkují auta na ulici Čs.armády.
Ve výhledu je v prostoru severozápadním a západním navržen severní obchvat Bruntálu (I/11).

Urbanistické řešení
Veškerá zástavba kromě bariérových domů je orientována obytnými místnostmi na prosluněný západ a východ; jsou splněny požadavky na oslunění. Řadové uspořádání rodinných domů na rozhraní zástavby bytové a rodinných domů vytváří bariéru odcloňující pohled do soukromí zahrad. Bariéru hlukovou tvoří zase řada bytových domů při železnici na severu lokality. Aby došlo k plynulému přechodu mezi bytovou a individuální zástavbou, je uvažováno s postupným snižováním výškové hladiny domů, postupně od bytových dom ů k řadovým a samostatně stojícím rodinným domům. Na hlavním pěším tahu a současně také při objízdné cyklotrase je důležitým urbanistickým prvkem veřejný prostor uvnitř bloku, kde budou umístěny objekty každodenní rekreace, dětských herních prvků, mobiliáře a zeleně. Naopak sportoviště se nalézají v ochranném pásmu železnice a navazují na možnost využít parteru bariérových domů k umístění občanské vybavenosti a komerčních aktivit – služby, zahradní restaurace, administrativa, sport, zábava, prodejna s pultovým prodejem potravin apod.

Architektonické řešení
V lokalit ě je navrženo 38 atriových dom ů převážně samostatně stojících (pozemky cca 850 m 2), 19 řadových atriových domů (pozemky cca 700 m 2) a bytové domy o celkovém počtu cca 225 bytů. U zástavby bytových domů je uvažováno s umístěním parkováni v polozapuštěném podlaží. Ve studii je navrženo rovněž využití parteru bytových domů pro občanskou vybavenost, a to v bodových bytových domech pro obchod s prodejní plochou do 50 m 2 a v bariérových domech restaurace s cca 70 m 2 plochy pro hosty.

bruntal

Situace revitalizace ČSA
bruntal

zdroj: EIA

Související články


Komentáře

 1. Jiřík :

  Z Bruntálu mladí lidé odcházejí je tam vysoká nezaměstnanost snad jen OSRAM zaměstnává dost lidí jinak je to bída. Snad má Bruntál v tomto nějaký rozumný koncept, jak tyto problémy vyřešit.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 2. aldik :

  Jiřík: Pravda, a udělat z toho sídliště pro nepřizpůsobivé by bylo zbytečně drahé a navíc to ani nikdo nechce.

  Thumb up 0 Thumb down 2
 3. Martin [msstavby.cz] :

  Jiřík: Je snad špatně, že město dobře urbanisticky řeší svůj rozvoj?
  aldik: Kde jsi se prosím dozvěděl, že projektem vznikne sídliště pro nepřízpůsobivé? Takové kecy od stolu si nech…

  Thumb up 1 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.