Benátky – část E. Bedřiška

Přehled projektů v části E
revitalizace Lesoparku Benátky.

Bedřiška je dopravně, funkčně i strukturou napojena na Zábřeh. Stala se průjezdnou a spolu s rozšířením rezidenční funkce na úkor výroby získala na atraktivitě. Již není nechtěnou osadou, ale plnohodnotným přechodem mezi čistě rezidenčním územím Zábřehu a výrobně rekreačním územím bývalé DEZY.

Kontaminovaný brownfield bývalé DEZY je asanován v rámci velkého regionálního projektu, který v sobě ukrývá směsici funkcí. Jedná se o Centrum ekologických služeb Ostravy, administrativní a sportovní zázemí podpořené sousedním parkem U Cementárny. Kromě funkční náplně také napojení na páteřní cyklostezky a dostupnost MHD zaručuje přínos pro lokalitu.

Občané celé Ostravy se mohou aktivně zapojit do výběru připravovaných projektů hlasováním na webových stránkách http://benatky.ostrava.cz, v období od 10. ledna do 30. března.

benatky

E.1 Zpřístupnění Bedřišky

Základním úkolem je zajištění průjezdnosti areálu až k sídlištní struktuře Bedřiška nad Zábřehem a napojení vyloučené lokality a zajištění základní vybavenosti i kontroly nad lokalitou, zvýšení bezpečnosti i atraktivnosti. Záměr přinese zvýšení životní úrovně a atraktivnosti lokality, která dnes má díky své poloze skryté nevyužité potenciály. Území je vhodné pro soukromou investici s cílem města zajistit základní dopravní infrastrukturu, která rozvoji napomůže.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 14,04 mil. Kč

E.2 Přemostění od Beřišky k parku U cementárny 

Přemostění Plzeňské ulice u železničního koridoru přinese propojení Lesoparku Benátky a parku na Hulváckém kopci s rekreačním areálem U Cementárny a areálem ekologických služeb města Ostravy.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 11,05 mil. Kč

benatky

E.3 Park U cementárny

U projektu bylo rozhodnuto o realizaci přičemž se bude jednat o veřejně přístupné sportovně rekreační zařízení s vlastní správou areálu, s provozním řádem a pravidly, určené pro laický sport, cyklisty, inline bruslaře a širokou sportovní veřejnost.

Dotační prostředky v současnosti čerpá z Integrovaného operačního programu s osovým zaměřením na zlepšení prostředí v sídlištích, konkrétně na revitalizaci veřejného prostranství, s podílem dotace 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 42,04 mil. Kč

E.4 Ekocentrum 

Vysoká ekologická zátěž brownfieldu bývalé DEZY může být odstraněna v rámci velkého regionálního projektu. Tím by mohlo být moderní centrum ekologických služeb města Ostravy obsahující technicko-produkční část, administrativu a osvětové a volnočasové aktivity. Projekt je vhodný pro soukromou investici s možným využitím dotací na odstraňování ekologických zátěží.

Dotační prostředky se mohou hledat z Národních fondů a zdrojů se zaměřením na regenerace území po intenzivní průmyslové činnosti. Podíl dotace není možné v současné chvíli specifikovat. Samotný projekt je vhodný pro soukromého investora.

Předpokládané investiční náklady záměru: 14 300,00 mil. Kč

benatky

E.5 Cyklostezky S a Y

Návrh cyklostezky v území s možným napojením na celoregionální síť cyklostezek zajišťující propojení v jeden celek. A doplnění o inline bruslařské a pěší stezky.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 2,60 mil. Kč

benatky

E.6  Doplnění rezidenční struktury

Stávající kolonie Bedřiška bude rozšířena až na hranu kopce. V navázání na turistické trasy dojde k vytvoření nových veřejných prostorů, celkové posílení rezidenční funkce a provázání sídelní struktury se Zábřehem. Zvýšení počtu obyvatel bude generovat služby a vybavenost. Investice zaměřena na novou síť ulic a technické infrastruktury pro napojení objektů.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro zkvalitnění služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 19,89 mil. Kč

E.7  Doplněné struktury dle ÚP

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 64,35 mil. Kč

benatkyzdroj: benatky.ostrava.cz

Související články


Komentáře

 1. Balde :

  kdo tam dneska vlastně bydlí na té Bedřišce ??

  Thumb up 0 Thumb down 0
 2. Hynek [msstavby.cz] :

  Balde: to byvalo pseudo-ghetto, to se nejak zmenilo?

  Thumb up 0 Thumb down 0
 3. šlonzok :

  Prý se to tam v poslední době uklidnilo:
  „Bylo to tu zlaté. Škoda že se tady nastěhovali nepřizpůsobiví, kteří to všechno krásné zdevastovali. Zůstávám tady, protože mám to místo pořád rád, ale dávno to není to, co kdysi,“ vypráví šedesátiletý Petr Sklenařík.
  Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/20100317_kolonie_bedriska_romove_reportaz_ostrava.html (17.3.2010)

  „Žiju tu od narození, skoro sedmdesát let, a když tu sestěhovávali Cikány, byl jsem proti nim. Ale teď jsem s nimi, nechci z fiňoku, co kdysi dostal táta od šachty!“ nechal se slyšet zástupce v Bedřišce minoritní populace Petr Sklenařík. Ten taktéž konstatoval, že časy, kdy zde jezdívala policie den co den, už patří do historie.
  Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/osada-bedriska20180208.html (8.2.2018)

  Prodávám, jak jsem při hledání na webu koupil, z osobní zkušenosti místní situaci neznám.

  Ostatně, dnes se tam pořádá „Den otevřených dveří“, zřejmě v reakci na záměr obvodu postupně ukončit nájemní smlouvy v oblasti a stávající zástavbu zlikvidovat. Tak kdo chce, může se dnes o aktuálním stavu lokality možná aspoň částečně přesvědčit na vlastní oči — https://www.facebook.com/events/1342906925855695/

  Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.