121 RD vyroste v Šenově – Volenství

Informace k projektu výstavby inženýrských sítí a komunikací až pro 120 rodinných domů v Šenově u Ostravy. Projekt je rozdělen na etapy.

V zájmovém území řešené lokality jsou evidovány záměry na výstavbu samostatných rodinných domů, a to zejména v návaznosti na zastavěné území v jižní a západní části lokality. Proto byla zpracována Územní studie Šenov Volenství, která má spolu s následnou projektovou dokumentací a vlastní stavbou komunikací a inž. sítí zajistit vznik nových stavebních pozemků, které umožní zájemcům výstavbu individuálních rodinných domů včetně možností jejich napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v této lokalitě. Stavba této obytné zóny se nachází mezi ulicemi Volenská, Václavovická, Šajarská v jižní až jihozápadní části katastrálního území města Šenova u Ostravy.

V 1. etapě výstavby dojde k vybudování páteřní komunikace včetně napojení na komunikační systém v lokalitě – silnici III/4701 (ul. Václavovickou). Ukončení na východní straně parcely bude v této části vybudována i část nové komunikace – ulice Nová Šajarská. Tato etapa stavby zahrnuje dále i 4 slepé větve komunikací, na které budou navazovat komunikace v 2. etapě výstavby.

Navržené komunikace a vybudované inž. sítě budou tvoři obytnou zónu pro individuální výstavbu cca 121 rodinných domů (dle územní studie). V 1. etapě podél páteřní komunikace se předpokládá stavba 33 rodinných domů.

senov

zdroj: EIA

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.