Prodej pozemků Středoškolská

Zastupitelstvo Statutárního města Ostravy bude na svém zasedání 23. března 2022 rozhodovat o záměru prodeje pozemků v lokalitě ulice Středoškolská.

Část obsahu Důvodové zprávy:

Účel
Záměrem města je prodat pozemky jako celek pro výstavbu objektů bytových domů, která bude zohledňovat všechny skutečnosti, které jejich výstavba přinese (např. oslunění, obslužnost, bezpečnost atd.), a to za podmínek uvedených v  oznámení a výzvě k podání nabídek na koupi pozemků a regulačních podmínkách (přílohy č. 2 a 3).

Pozemky se nacházejí v Ostravě – Zábřehu, v jasně vymezeném „trojúhelníku“, který je definován kapacitními městskými třídami Výškovická – Plzeňská – Rudná.  Současný stav lokality je možné popsat jako velkou travnatou plochu na okraji sídliště panelových domů.  Travnatá plocha je téměř dokonalou rovinou.

Zastavěnost předmětných pozemků vyplývá z Územního plánu města Ostravy. Jedná se o území s relativně dobrou dopravní obslužností a dostupnou veřejnou vybaveností (základní škola, mateřská škola, střední škola, obchody). Pozemky se nacházejí v sousedství několika různých druhů zástavby – panelové sídliště, areály středních škol, nákupních skladů a objektu hotelového domu Metalurg.

Kupní cena
Nabídková  kupní  cena  musí  odpovídat  ceně  v místě  a  čase  obvyklé  stanovené znaleckým posudkem (bude doplněn  k výzvě v průběhu lhůty pro podání nabídek), minimálně však musí nabídková kupní cena činit 2000 Kč/m2 + DPH v zákonné výši, tj. 24.306.000 Kč + DPH v zákonné výši.

Doplňují informace

Základní myšlenkou navrhovaných podmínek prodeje je řešení nezastavěné lokality jako celku, tedy včetně okolní a související veřejné infrastruktury a zajištění tak její urbanistické kvality a funkčnosti i ve vazbě na stávající okolní zástavbu dle Regulačních podmínek, a zároveň řešení rozvoje dostupného bydlení pro občany města dohodou uzavřenou mezi investorem a městem, směřující k poskytnutí části nově vybudovaného bytového fondu k tomuto účelu. Záměr prodeje je tedy v souladu se strategickými cíli města Ostravy.

Prodej pozemků bude realizován za podmínky, že investor na své náklady provede úpravu ploch veřejného prostoru, které nejsou předmětem prodeje a poskytne minimálně 10 % vybudovaných bytových jednotek k zajištění dostupného bydlení (nájemné bude sjednáno na úrovni 75 % obvyklého nájemného v době uzavření nájemní smlouvy, a to po dobu 10 let ode dne uzavření první nájemní smlouvy v případě každé jednotlivé bytové jednotky). SMO bude svědčit předkupní právo k vymezeným bytovým jednotkám, a to minimálně po celou dobu trvání dostupného nájemního bydlení.

Podrobněji budou tyto podmínky upraveny v následných smluvních dokumentech sjednaných s vítězným zájemcem.

Dále bude smluvně ošetřeno zachování veřejného přístupu ke stávajícím veřejným komunikacím a jejich udržování po dobu výstavby, konkrétní vymezení jednotlivých bytových jednotek určených pro dostupné nájemní bydlení, případně stavební dohled nad realizací výstavy.  

Podmínkou finální kontraktace je tedy shoda SMO a zájemce na obsahu smluvní dokumentace, zejména v záležitostech:

prodeje Pozemků (zejména kupní smlouva, popřípadě smlouva o smlouvě budoucí kupní), přičemž předpokladem vzájemné shody je zejména dohoda týkající se obsahu a rozsahu věcného předkupního práva, zákazu zcizení, závazků spojených s výstavbou na Pozemcích, práva odstoupit od smlouvy, smluvních pokut souvisejících s porušením smluvených povinností, včetně služebností

úpravy veřejného prostranství

dostupného nájemního bydlení včetně vymezení bytového fondu určeného pro toto bydlení, podmínek nájemních smluv, podmínek vzájemné spolupráce a věcného předkupního práva ve prospěch statutárního města Ostrava.

Přílohou č. 5 tohoto materiálu je nezávazná ilustrativní vizualizace, která představuje jedno z možných řešení předmětného prostoru.

zdroj: ostrava.cz

Související články


Komentáře

 1. aldik :

  A zase soukromé byty. Nové městské byty s regulovaným nájmem? Nic? Parkovací dům v lokalitě? Nic. Radnice na to hází bobek. Ale tady je každý asi bohatý, takže schytám mínusy 😏😂

  Thumb up 10 Thumb down 16
 2. adélka :

  aldik:
  Proč by město mělo stavět NOVÉ byty s REGULOVANÝM nájmem?

  Thumb up 16 Thumb down 5
 3. adamous :

  A ta ubytovna, ktera je hned vedle tam zustane?

  Thumb up 9 Thumb down 0
 4. davidb :

  aldik:
  Za mě v pohodě.
  10% může může odkoupit pro své nájemní
  bydlení.
  + zahušťujeme město
  + nezastavuje se pole
  + MHD v dosahu

  Thumb up 29 Thumb down 1
 5. Ondřej Koutňák :

  aldik: Dotace a regulace jsouz vždy zločin.

  Thumb up 7 Thumb down 6
 6. Martin [msstavby.cz] :

  aldik: Prvně si prosím přečti CELÝ text.

  „a poskytne minimálně 10 % vybudovaných bytových jednotek k zajištění dostupného bydlení (nájemné bude sjednáno na úrovni 75 % obvyklého nájemného v době uzavření nájemní smlouvy, a to po dobu 10 let ode dne uzavření první nájemní smlouvy v případě každé jednotlivé bytové jednotky). „

  Thumb up 12 Thumb down 2
 7. aldik :

  adélka: A proč by nemohlo? Když se před lety většina zprivatizovala a OKD byty dostal Bakala v balíčku spolu s OKD za hubičku? Bydlení sice vždycky bude největší položka v rozpočtu, ale to neznamená že nemůže někdo zatnout tipec nenažraným majitelům kteří neví co by si za nájem řekli a realitky si naúčtují ještě provizi, samozřejmě jí platí nájemník, místo majitele.

  Thumb up 6 Thumb down 4
 8. aldik :

  Ondřej Koutňák: To nevím proč. Takže budete jezdit veřejnou dopravou za plnou cenu? To už rovnou jí můlžeme zrušit a jezdit všichni autem, nebo taxikem za plnou cenu :D i volný trh je třeba někdy (někdy častěji) zregulovat, jinak se tam dějí psí kusy. Neexistovat zákoník práce, tak byto vypadalo taky „úžasně“.

  Thumb up 6 Thumb down 3
 9. MM :

  aldik: Bohužel regulace přinesla pouze chátrání bytového fondu, protože nebylo na investice dostatek peněz. Mě by opravdu zajímalo, jaká je ta „správná“ výše čistého nájemného bez služeb bytu 1+1 35m2 a 2+1 55 m2. Napište jak to vidíte. Děkuji

  Thumb up 5 Thumb down 1
 10. Johnny :

  aldik: Ten příměr je mimo. MHD je veřejná služba, není tam žádná konkurence, a tedy žádný volný trh. Ani být nemůže, ulice nejsou nafukovací. A když není trh, tak nemůžeme mluvit o jeho regulaci.

  Jinak co se týče míry zapojení měst do trhu s bydlením, to je výsostně politická otázka. Pravičáci budou čistě za sociální, startovací ap. byty, levičáci budou chtít skoro všechny byty městské, jako ve Vídni.

  Thumb up 5 Thumb down 2
 11. Jméno :

  MM: Dle mého například 2+1 55m2 za 9000 se službama je v pořádku.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 12. Crazym :

  Nezávazná ilustrativní vizualizace je moc pěkná, kdyby se povedlo to všechno včetně vodní plochy, hřiště a parkovacích ploch zrealizovat, byl by to velký přínos lokalitě. Problém s vizualizacemi natožpak nezávaznými ale všichni známe :-)
  PS. Chodil jsem tam před více než čtyřiceti lety na školu a byla to díra kde nic nebylo s monumentálním Metalurgem u zastávky MHD na kterou jsem se dostával autobusem z civilizace 30 minut a kde bych nechtěl žít :-) No a dnes už je to tam docela solidně zahuštěno, obrovský shopping naproti místo ETSky, všechny služby dostupné a dopravní obslužnost dobrá (když já tam studoval ani tramvaj tam ještě po Výškovické nevedla). A najednou by se tam dalo žít :-)

  Thumb up 10 Thumb down 0
 13. MM :

  Jméno: Děkuji. Pokud je čistý nájem 9 tisíc, tak pronajímatel musí hradit fond oprav a pár dalších položek, které nesmí přeúčtovat. Počítejme cca 1.500,- Kč. To znamená, že hrubý zisk je 7.500,- měsíčně. Není v tom daň z příjmu, nejsou v tom průběžné investice. Při ceně bytu 2+1 cca 2.500.000,- Kč to vychází na návratnost 27 roků!

  Trh je pokřivený v tom, že spousta bytů byla v rámci privatizace za pár set tisíc. Tak ano, tam ten pronájem může dávat člověku smysl a následným prodejem jenom vydělá. Pokud se, ale bavíme o posledních letech, tak nájem 9 tisíc není dostačující. Minimální cena má být 12 tisíc čisté nájemné, tedy nad 200,- za m2. Cokoli pod nedává ekonomický smysl. Chápu, že se to lidem nemusí líbit, ale tak to prostě je. Jo a to se bavíme o bytech v paneláku, ale po určité rekonstrukci. U novostaveb je to úplně mimo a cena musí být logicky vyšší. Vždy je potřeba vidět úměru mezi hodnotou nemovitosti a výši pronájmu. Nemůže mi cena nemovitosti neustále růst a přitom stagnovat nájem. Samozřejmě rozumím, že si to někdo nemůže dovolit a podobně, pak je tady stát aby to řešil. Protože právě zdlouhavé řízení a stavba vše zdražuje a zaplatí to pak opět jenom občan.

  Thumb up 6 Thumb down 1
 14. davidb :

  Crazym:
  Tak to já tam studoval před 24 roky.
  Tramvaj už tam vedla a během studia se počet osob v tramvaji rapidně navýšil, bo otevřel Kaufland :-)
  Ale já většinou jezdil 45 po Rudné.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 15. aldik :

  Johnny: Ale on ten vídeňský systém není špatný, a funguje dobře. Proč by většina bytů nemohla být městská? Bohužel to už tady bylo za minulého režimu a pak se skro vše divoce zprivatizovalo (nejen byty, ale to je na jinou debatu) že je s podivem že vůbec něco zůstalo městské/ státní. A jinak nejsem ani pravičák, ani úplný levičák.. spíš uprostřed. Škoda těch OKD bytů že jsou soukromé.

  Jinak jak už tady někdo psal, 9 tis (k tomu ještě energie připočítat) za 2+1 když tam žijí dva je fajn nájem (pro jednoho je to horší a najít slušný nájem za 1+1 nebo garsonku je taky nadlidský výkon).
  Nad 200kč na metr čtvereční? To někdo spadl z višně na hlavu :D Kde na to má normální pracující vzít? Každý není manažer, nebo tak něco. A to se pořád bavíme jen o nájmu, k tomu energie, auto, jídlo.. a jiné náklady. Realitka při stěhování taky spolkne jeden nájem jako provizi (a většina bytů je bohužel přes realitky, najít něco bez nich je skoro nemožné).

  Thumb up 4 Thumb down 2
 16. Winter :

  Nevím, co je na tom politického. ve Vídni bydlení funguje, v Česku bydlení nefunguje. Který z těchto dvou států to dělá dobře?

  Thumb up 9 Thumb down 0
 17. M. :

  Crazym: já tam chodil před deseti lety, to okolí byla díra pořád, ale směrem k tramvajkám už to bylo lepší…

  Thumb up 2 Thumb down 0
 18. David :

  davidb:
  eham nezastavuje se pole? Zastavuje se prakticky zelena louka… to sem jim to resi takovy pozemek s radosti :) Kdyby si vytypovali vyloucene lokality na Jihu tak nereknu. Ani zminka o tom co se bude dit s tou ubytovnou Metalurg, to tem novym rezidentum urcite vadit nebude kdyz jim k jezirku budou chodit mistni cikani? :) Stavet ano… ale na zelenych loukach v dnesni dobe… ne

  Thumb up 2 Thumb down 18
 19. davidb :

  David:
  Právě, že to je jenom louka!
  Kosí se 2x do roka. Jinak je k ničemu!
  Stromy jsou pouze na kraji a asi 4 v prostoru, takže ani žàdné masivní kácení.

  Thumb up 6 Thumb down 0
 20. M. :

  David: divím se, že tě mamka nechala tak dlouho vzhůru. Z té únavy už píšeš blbosti…

  Thumb up 2 Thumb down 0
 21. Asertivní skeptik :

  Brekot pejskařů a lidí kteří si koupili byt u uzemní rezervy a pak se diví že se tam něco staví za 3..2..1..

  Thumb up 10 Thumb down 3
 22. MM :

  aldik: Já si myslím, že je to hodně o mentalitě národa. Stačí se podívat na byty RPG, tam už je taky poznat, že to není vlastnické bydlení a lidi se k tomu nechovají nejlépe. Tak si představte obrovský bytový fond státu nebo města, kde v hlavách lidí ji, že to není jejich, ale stát se má starat. U nás to zkrátka úplně fungovat nebude. Tím, že stát v podstatě nemá důchodový systém, aby nás na stáří zabezpečil, tak investice do vlastního bydlení zkrátka dává smysl. Na důstojné důchody nebude, tak je potřeba se zajistit aspoň bytem. Já moc nemám rád srovnávání s jinými státy a podobně, protože to prostě srovnávat nejde. Bydlení je mimochodem drahé na Západě skoro všude. Lidé tam běžně bydlí v bytech po pokojích. Neříkám, že se musíme inspirovat vším, ale opravdu si zde nežijeme špatně. Sdílené bydlení časem přijde a bude to vhodná cesta. Dva lidi v 2+1 a podělí se o náklady.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 23. Vojtěch :

  Mm: ano, ale ani na západě nejsou byty tak drahé jako v Praze (možná centrum Londýna), když to porovnáme vzhledem k platům. Ostrava je sice levnější, ale růst 50% za rok není udržitelný.

  Thumb up 2 Thumb down 0
 24. David :

  davidb:
  tady se přehlíží ten princip města, najednou prodává plochu o které se 40 let ani nezajímá. V tom místě jsou nulové investice, jediný chodník který se tam opravil za poslední roky je chodník na ulici V Troskách – tam bydlí paní zastupitelkyně která si to dokázala zařídit tak aby dokonce dostala zámkovou dlažbu místo asfaltu jak se přeci běžně dělá pro sídliště na Jihu. Zábřeh je nejen největší ale i nejlidnatější část Ovy Jihu, podle investic a již vyřešených projektů to tak rozhodně nevypadá. Takže mě jen zajímá kdy se v těchto lokalitách začnou opravovat rozpadající se chodníky, cesty a vyřeší problémy s parkováním? Na Facebooku už se každý ptá co se bude dít s tím Metalurgem – zásadní otázka na kterou ani ti zastupitelé ani nikdo z Mappy nedokázal reagovat když byla první diskuze, prostě neví – postaví bytovky vedle dvou 12ti podlažních ubytoven a myslí si že všichni si budou žít spokojeně. Upřímně měli takové tupé výrazy jakoby ani netušili, že tam nějaká ubytovna je, takže už toto bylo zajímavé sledovat. Takhle určitě ne, to jak dopadne ta architektura už můžeme tušit podle Karolíny, ale vizualizace které dnes zveřejnilo město jsou spíše joke pro Ostraváky aby tleskali městu, realita bude úplně jinde. Takže pokud město chce stavět na pěkných zelených loukách – klidně, ale ať si nejdříve ty lokality prohlídne a začne je opravovat protože už dnes je pozdě – rozpadající se chodníky, někde dokonce ani není chodník, chybějící osvětlení atd atd

  Thumb up 3 Thumb down 4
 25. davidb :

  David:
  „najednou prodává plochu o které se 40 let ani nezajímá“ – O co by se v tom trávníku měli zajímat?

  „co se bude dít s tím Metalurgem“ – pozemky a asi i budovu vlastní BOSWELL a.s., ptejte se tam.

  „vizualizace které dnes zveřejnilo město jsou spíše joke pro Ostraváky aby tleskali městu, realita bude úplně jinde.“ – v textu se píše že je to nezávazná ilustrativní vizualizace, která představuje jedno z možných řešení předmětného prostoru.

  „Takže pokud město chce stavět na pěkných zelených loukách“ – město stavět nechce. Město chce prodat pozemek na kterém chce stavět někdo jiný!

  Thumb up 9 Thumb down 3
 26. David :

  davidb:
  nemusí se vůbec o ten trávník zajímat když to nedělali 40 let, proč teď?
  A odpověď je skvělá – jde vidět že tito lidé nerozumí vůbec ničemu protože kdyby to byly odborníci a urbanisté tak by neřešili jeden trávníček ale právě celou lokalitu. Vedle největší ubytovna ve městě, 3 střední školy, panelové a rodinné domy – jaké řešení a výhody přinese ten prodaný pozemek té lokalitě? S tou loukou není vůbec žádný problém ale s Metalurgem je, louka fungovala a fungovat bude i bez města :) Zajímalo se vůbec město nad tím co prodává a jak to tam vypadá a co je potřeba udělat v širší vazbě než jen postavit nové domky uprostřed nevzhledné lokality. K Metalurgu ani nevede chodník ale zbytek toho co zbylo ze zařízení staveniště z 80.let…. Prostě základní otázky a fakta bez odpovědí… třeba se město zamyslí a něco s tím udělá.
  PS: aby bylo jasno mě ten projekt absolutně vůbec nevadí ale chci vidět co se tam bude dít mimo ten obestavěný trávník když je město tak aktivní s tím prodejem.

  Thumb up 2 Thumb down 6
 27. thvari :

  David: Ostrava je bohužel do prostoru příliš roztažené město s ubývajícím počtem obyvatel. protože se peníze přerozdělují městům podle počtu obyvatel, znamená to, že jich nemáme na vámi žádané opravy dost. z hlediska města na to existuje jediné řešení. stavět a zahušťovat tak, aby nové domy používaly stávající infrastrukturu, což učiní vše ve výsledku levnějším. k tomu se pak snažit všemožně přilákat nové lidi a zamezit odchodu stávajících za město, což vede jen k dalšímu úbytku peněz. stavět je tedy potřeba co nejvíce.

  pokud chceme, aby nám s rozšiřováním města dovnitř pomohl soukromý kapitál, je potřeba najít na to vhodné plochy, protože developerům se kvůli zisku vyplatí stavět větší projekty než například jeden bytový dům, budou zároveň blízko MHD, bude je vlastnit město, aby je vůbec mohlo nabídnout k prodeji, atd. tato plocha se k tomu očividně dobře hodí a jistě není jedinou takovou ve městě, proto se o ní město ,,najednou“ zajímá.

  Thumb up 7 Thumb down 2
 28. Rdm :

  David: „nemusí se vůbec o ten trávník zajímat když to nedělali 40 let, proč teď?“ – a kdy? Proč ne teď? Chcete za deset let pokládat stejnou otázku jen s vyšší číslovkou?

  Thumb up 4 Thumb down 1

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.