Nové napojení PZ Nošovice

Průmyslová zóna v Nošovicích získá přímé napojení z dálnice D48.

Předmětná stavba přímo navazuje na dálnici D48, která je postavena v kategorii R 22,5/100. Stavba si
mimo jiné vyžádá úpravu místních komunikací zajišťujících zpřístupnění pozemků. Navržené umístění je jediné možné z hlediska stávajících staveb a omezení v zájmových územích. Jedná se zejména o stávající trasu dálnice D48 (mostní objekty), železniční trať, Žermanický přivaděč a areál průmyslové zóny.

Připravovanou stavbou dojde k záboru pozemků zemědělského a lesního půdního fondu. Zábory jsou však minimalizovány navrženým technickým řešením MÚK. Křižovatka je navržena s křižnými body a jedná se o trubkovitou křižovatku s malou okružní křižovatkou. Okružní křižovatka však není součástí stavby, jedná se pouze o související stavbu. Mimoúrovňová křižovatka se nachází v km 7,960–km 9,090 pracovního staničení D48.

Na mimoúrovňovou křižovatku jsou navrženy dle ČSN 73 6102 připojovací a odbočovací pruhy. Připojovací pruhy jsou v délce 255 metrů, odbočovací pruh ve směru Frýdek-Místek–silnice III. třídy je délky 124 metrů a v opačném směru pak délky 123 metrů. Vzdálenost od nejbližší křižovatky (MÚK Dobrá) je ve směru na Český Těšín 1295 metrů a v opačném směru na Frýdek-Místek je vzdálenost mezi odbočovacím a připojovacím pruhem 1732 metrů. Vzdálenosti jsou dostatečné pro umístění svislého orientačního dopravního značení. MÚK Nošovice je svým návrhem atypická a kvůli stísněným místním podmínkám vyžaduje realizaci čtyř mostních objektů, z nichž jeden je navrhován jako mostní estakáda. Kromě základního mimoúrovňového křížení s dálnicí je třeba mimoúrovňově křížit jednokolejnou železniční trať a vodní tok (Žermanický přivaděč).

V rámci stavby bude vybudována nová obslužná komunikace v délce 340 metrů, která nahradí stavbou
přerušenou komunikaci propojující stávající objekty v katastru obce Nošovice. Součástí stavby jsou dále opěrné zdi zajišťující zemní těleso křižovatkové větve C, která stoupá v prostoru mezi přilehlou částí dálnice a železniční tratí, kde není dostatek místa na vytvoření svahu násypového tělesa. Opěrné zdi jsou navrženy na obou stranách této větve. V místě křížení s přemostěním pro větev B je do opěrné zdi vložena mezilehlá podpora mostního objektu. V místě navázání na mostní objekt větve C tvoří opěrné zdi křídla mostního objektu.

Výstavba mimoúrovňové křižovatky bude probíhat za částečného omezení dopravy dálnici D48. V rámci uvolnění staveniště dojde k demolici jednoho objektu určeného k bydlení – jedná se o objekt na katastrálním území Nošovice (č.p. 194). Dále dojde k vykácení části lesa v blízkosti přivaděče Morávka–Žermanice.

Situace záměru, současný a návrhový stav:

zdroj: rsd.cz

Související články


Komentáře

 1. Bůh je Radegast :

  Proč nové napojení, když toto řešení je v plánu od výstavby Hyundaie? :D

  Thumb up 6 Thumb down 3
 2. vojta :

  Bůh je Radegast: Tehdy to byla jen úvaha, teď se blíží realizace. Když informujete o nové koncertní síni, taky nejdříve napíšete, že se chystá, pak kdo ji zaplatí, pak jak bude vypadat, že už se staví, a nakonec že je hotová. V samostatných článcích. :-)

  Thumb up 4 Thumb down 4
 3. Brzda :

  vojta: Tak nebyla to žádná úvaha, ale tato MÚK byla součástí dohody (respektive státních pobídek) při prodeji pozemků pro stavbu automobilky. EIA už má stavba od února 2009! Dle aktuálního infoletáku ŘSD (6/2022) je PLÁNOVANÉ zahájení stavby v roce 2026 a PLÁNOVANÉ uvedení do provozu v roce 2027, tedy za více než 5 let, pokud vše půjde dobře – což asi nepůjde, protože i tuto dopravní mini stavbičku napadají ekologická hnutí. K vydání územního rozhodnutí došlo 18. 10. 2021. Proti ÚR však bylo podáno odvolání, a tak zatím nemohlo nabýt právní moci.
  Automobilka na tuto křižovatku čeká 15 let a 15 let trpí obyvatelé Dobré a Nošovic a také všichni kdo jedou směr Morávka do Beskyd nadměrnou dopravou, kterou automobilka generuje a která by byla touto MÚK vymístěna v podstatě úplně mimo zastavěnou oblast……

  Thumb up 21 Thumb down 1

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.