Revitalizace radnice v Novém Jičíně – boční vchod a dvůr

Město Nový Jičín plánuje řešit neutěšený stav dvora a bočního vchodu budovy radnice. Městským architektem byla vypracována studie revitalizace. Město aktuálně hledalo dodavatele projektových prací.

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace rekonstrukce bočního vchodu do budovy a revitalizace dvora budovy, která je kulturní památkou. Podkladem pro projektovou dokumentaci je Architektonicko – koncepční studie z roku 2023.

Současný stav

Nádvoří novojičínské radnice je v poměrně neutěšeném stavu, prostor je doplněn přístavbami skladů, strojovnou výtahu s dieselagregátem a krytým vstupem pro ZTP k výtahu. Dále je v ploše dvoru rozmístěna řada odpadních kontejnerů pro potřebu MÚ. Kladem současného prostoru je jeho scelení žulovou dlažbou z drobné kostky, jinak je pro současný stav typická nežádoucí velká materiálová škála se špatně provedenými detaily přístaveb.
Součástí prostoru je také průjezd domem z ul. Úzká, který slouží pro přístup veřejnosti do části MÚ.
Charakter průjezdu neodpovídá významu úřadu, má formu technického vjezdu s jedinou výjimkou dřevěnéšpalíkové dlažby

Návrh

Prostor dvoru v sobě sdružuje několik funkcí – přístup veřejnosti tzv. zadním vstupem – průjezdem, přístup ZTP osob k výtahu, odpadní hospodářství radnice, skladové zázemí pro byty, záložní zdroj, parkování kol a v neposlední řadě pobytový prostor pro zaměstnance. Řešení spočívá na jasném členění a zpřehlednění prostoru, materiálovém sjednocení a odlišení vestaveb od hlavní hmoty domu a důraz na modrozelenou infrastrukturu.
Hlavním zásahem bude odstranění současného přístavku k výtahu včetně skladových kójí. Součástí bude i změna výtahu jenž umožní nástup v přízemí z boku. Nový výtah bude zajíždět níže až na úroveň cca 10 cm nad úroveň terénu. To umožní vedení vstupní rampy výrazně zkráceně, a to z boku v přímé návaznosti na průjezd. Vlastní přístup bude kryt lehkou konstrukcí závětří. Přístavba skladů je zkrácena na původní velikost a rozčleněna na tři skladové kóje a jednu pro záložní zdroj (dieselagregát) – přesun z původní pozice vedle výtahu.
V JV části u anglického dvorku je nově navržen lehký dřevěný objekt kryjící odpadní kontejnery. Umístění je zvoleno tak, aby odpady nebyly v kontaktu s hlavními komunikačními liniemi a současně odclonili technický angl. dvorek. Přístup ke kontejnerům je z krajních stran objektu, čelní strana směrem do dvoru je doplněna vyvýšeným záhonem s květinovými výsadbami.
V jižním rohu prostoru za výtahem je situováno kryté parkování kol odděleno od veřejně přístupné části dvoru uzamykatelnou brankou.
Centrem celého prostoru se stává solitérní strom středního vzrůstu s kruhovou lavicí. Strom je umístěn tak, aby nebyl v kolizi s podzemními trasami technické infrastruktury (kanalizace). Celý dvůr je sjednocen žulovou řádkovou dlažbou z drobné kostky, kolem stromu kladená jako kroužená.
V rámci úprav dojde k předláždění celého prostoru a úpravám terénu s plynulým navázáním různých výškových úrovní vstupů. Dvůr je dále po obvodu doplněn vegetačními pásy s výsadbami květin a popínavek. Výsadby včetně stromu mají vést ke zlepšení klima prostoru, jeho ochlazení v letních měsících a současně k jímání srážkových vod z prostoru.
Materiálově jsou dominantní kamenná dlažba, dřevo, formou obkladů skladového objektu a dále formou lehkých staveb – závětří výtahu a krytí odpadních kontejnerů. Dalším materiálem je světlá omítka – scelení hmoty výtahové šachty a strojovny a dále sjednocení stěn průjezdu hladkou světlou omítkou. Výplně otvorů (dveře kójí, strojovna) budou provedena se skrytými rámy, barevně a materiálově sjednoceny s navazující fasádou

zdroj: ezak.novyjicin.cz

Související články


Komentáře

  1. Jiri :

    Krása, ale myslím že je to to poslední co nás v NJ trápí.

    Thumb up 2 Thumb down 2
  2. Alex :

    Jiri:Přesně.150 mega v Sberbank.Podloubí náměstí v dezolatním stavu.Domy ve vlastnictví města,v okolí náměstí,kde padá omítka.Ale hlavně že bude na radnici nový dvorek:D

    Thumb up 2 Thumb down 4

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.