Rehacentrum Český Těšín

Vizualizace a popis architektonické studie druhé části konverze bývalých Těšínských papíren v Českém Těšíně.

O první části jste si mohli přečíst v tomto článku.

Autor: Ing. arch. Jakub Šebesta, Ing. arch. Petr Žák, Ing. arch. David Honek

Areál bývalých Těšínských papíren se nachází v samém středu města Český Těšín, na strategické ulici Střelniční – hlavním tahu vedoucím do Polska. Lokalita je v docházkové vzdálenosti hlavního náměstí a pouhý městský blok od hlavního nádraží. Areál je ohraničen ulicemi Bezručova, Havlíčkova a Střelniční. Ze západu plynule navazuje na městský blok, tvořený hotelem Piast a městskými domy na ulici nádražní. Celá tato oblast spadá do městské památkové zóny.

Stávající areál je tvořen průmyslovými, dnes již sporadicky využívanými objekty. V průběhu desetiletí, s ohledem na tehdejší aktuální potřeby vznikaly v areálu různé přístavby, dostavby a také celé objekty, jejichž architektonické a konstrukční kvality již zdaleka nedosahovaly úrovně původních halových objektů při ulici Střelniční. Výsledkem návrhu předchozí studie bylo území, zcela vyčištěné od těchto staveb, dávající vyniknout dominantám původních hal. Nově vzniklé plochy v okolí objektů budou sloužit převážně k parkování, ale také k vzniku nových pěších tahů v centru města. V této fázi projektu je uvažováno s dostavbou území ze severu (podél ulice Bezručova) a přeměnu areálu v městský blok.

Předmětné stávající objekty byly využívány jako administrativní technické zázemí papíren, část objektu na ul. Bezručova sloužila jako restaurace. Objekt garáží bude zachován adaptován pro navrženou funkci, objekt administrativy bude vzhledem k nevhodnému konstrukčnímu uspořádání odstraněn dle projektu demolic. Zachována bude pouze hodnotná uliční obvodová stěna a historizující fasáda, půdorysně bude objekt rozšířen na šířku sousedního bytového domu.

Do návrhu nového objektu podél ulice Bezručova, který bude sloužit jako Rehabilitační centrum, je zakomponována stávající uliční fasáda, ta určila také architektonické ztvárnění navrhovaného objektu, fasády jsou navrženy v kombinaci cihelných pilastrů, soklů a říms s vápenopískovou omítkou. Střecha objektu je sedlová a respektuje původní tvar střechy, výšková úroveň římsy je z uliční strany zachována a z dvorní strany snížena pro dosažení přijatelnější proporce fasády ke střeše. Do elementárního objemu a tvaru objektu jsou zakomponovány prvky kontrastní k historizující formě, předsazený vstup do objektu a výklenek z černého plechu, které se opakují také v architektonickém návrhu ostatních objektů areálu. Objekt je koncipován jako jednopodlažní trojtrakt s bezbariérovým přístupem.

Objekt bývalých garáží budou adaptovány při zachování současného objemu, návrh spočívá ve úpravách vnitřních dispozic a fasád pro nové uspořádání objektu, který bude možné využít jako ordinace doktorů a kanceláře. Při východní fasádě je navržena konstrukce z nerezových lanek pro popínavé rostliny v abstraktním tvaru stromu, tato předsazená konstrukce opticky odděluje ordinace od parkoviště. Vstup do objektu je tvořen rizalitem přes obě podlaží z černého plechu a horizontálně půlí čelní fasádu.

zdroj: h1k.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.