CTPark Ostrava-Poruba

Developerská společnost CTP hodlá vybudovat v Ostravě-Porubě logistický park, vedle stávajícího logistického parku ProLogis.

Společnost hodlá vybudovat 78 110 m2 pronajímatelných ploch.

zdroj: ctp.eu

Související články


Komentáře

 1. Archerr :

  To je to bývalé Hadamczikovo území?

  Thumb up 2 Thumb down 0
 2. Jann :

  Na jedné z nejbonitnějších zemědělských půd v kraji. Navíc bez jakýchkoliv kompenzací za zvýšení intenzity dopravy v Klimkovicích-Václavovicích. Nelze nazvat jinak, než svi..tvo.

  Thumb up 17 Thumb down 12
 3. aggu :

  Jann: Opět a zase. Prosím, když už ventiluji na netu nějaké nápady, tak ať to aspoň nejsou lži…
  1)
  Půda na pozemcích Prologisu, ani půda na pozemcích budoucího CTP Poruba rozhodně NENÍ jedna z nejbonitnějších půd ani ve městě, ani v okrese, natož v kraji. Když to netušíte, trvá cca 1 minutu si to ověřit.
  Jedná se o běžnou, produkčně nadprůměrnou půdu v II. třídě. V této kategorii je v podstatě celá Ostrava nalevo od Ostravice.
  Nejbonitnější půdy v I. třídě v okolí jsou u Kravař a Opavy. V Ostravě relikty na pár místech, holt město.
  2)
  Kamiony k D1 jezdí přes Václavovice?

  PS: S půdou se zachází podle zákonů, o půdu nepřicházíme.

  Thumb up 13 Thumb down 6
 4. Martin [msstavby.cz] :

  Jann: No že těch brownfieldů a vhodnějších území máme v Ostravě málo.

  Thumb up 5 Thumb down 3
 5. Jann :

  Martin [msstavby.cz]: aggu: Nezlobte se, ale tohle je hen hnidopišství, která nemá s podstatou problému nic společného. Ostatně sám jste ve svém referátu vystihl to podstatné – „produkčně nadprůměrná půda“. Já mám k půdě, krajině a lidem úctu. A ano, kamiony jezdí do zóny po silnici 647, která je v katastru a vzdálená jen několik desítek metrů od rodinných domů Václavovických občanů. Žádná protihluková či jiná opatření na této silnici nebyla nikdy provedena. Dokonce ani přechod pro chodce, který by umožnil vstup na autobusovou zastávku.
  Pro Martina, že nemáme v Ostravě dost brownfieldů? To snad ani nechci komentovat… Ploch máme dost, jen je pohodlnější a levnější stavět na zelené louce.

  Thumb up 11 Thumb down 0
 6. aggu :

  Jann: Pokud to nazýváte hnidopišstvím, tak nerozumíte procesu nakládání s půdou na stavbách. Třídy mají zásadní význam, i z hlediska posuzování úřadu při odnímání půdy ze ZPF. II. třída dá zabrat… I. třída už projde jen přes veřejný zájem, a to by třeba tady nešlo.
  Pokud máte na netu čas nadávat do „svinstev“, měl byste ho mít i na seznámení se s podstatou věci. Bude se vám to hodit, až to budete myslet vážně. Podal jste podnět na Krajskou hygienickou stanici ohledně hluku?
  I ty vzdálenosti jste si „ohnul“, nejsou to desítky metrů, ale více než 100. Bohužel pro Václavovice, po zprovoznění D1 a blízkého exitu se jim jaksi změnilo paradigma a už to nikdy nebude klidné místo za městem.
  PS: pochopte, že nemůžete říct „v Ostravě máme spoustu brownfields“. Zapomínáte, že ve slově „máme“ je třeba vidět vlastníka pozemku. Pak jeho zájem. Pak jeho možnosti pozemek nabídnout. Pak poptávku po takovém pozemku. Kolik těch brownfields vám vyšlo? Dost?

  Thumb up 12 Thumb down 6
 7. Martin [msstavby.cz] :

  Jann: To jsme se špatně pochipili. Jsem take prvně pro zastavění brownfieldů a vhodnějších ploch, než polí na periferii. :)

  Thumb up 13 Thumb down 1
 8. Adam (ten hodný) :

  Jann: oba se ta ‚půda‘ nějak zničí? Já myslím že se odveze jako na každé jiné stavbě

  Thumb up 0 Thumb down 2
 9. Martin [msstavby.cz] :

  Adam (ten hodný): Bavíme se nyní o půdě, nebo ornici? Ornice se odveze, půda se znehodnotí.

  Ten areál je daleko od MHD, na periferii města. Nejbližší zastávka je tram Vřesinská. Přístupové komunikace pro pěší vedou k současnému ProLogis parku jak kdyby měl na nich být proveden poslední pochod.

  Opravdu jsou v Ostravě vhodnější místa pro výstavbu. jak z hlediska na čem se staví, tak s dostupností i pro zaměstnance. Dobrý příklad je prům. park v Kunčičkách na místě brownfieldu. A zrovna společnost CTP nepatří mezi ty, kteří se zmohou jen na nejlevnější stavby navíc na zelené louce.

  Thumb up 4 Thumb down 2
 10. Jann :

  aggu: Nezlobte se pane aggu, ale to už je hnidopich par excellence. Jaký je u dálnice rozdíl mezi 80 a 100 metry? Obávám se, že žádný, hluk permanentní a zdraví neprospívající. Těm lidem postavili za domem dálnici, teď jim ještě chtějí přidat stovky kamionů před domem na dálniční přivaděč… Všichni chápeme, že jejich čtvrť už není to co bývala, ale právě proto mají právo se aspoň trochu bránit. Nikdo se jich na dálnici neptal, byla postavena ve veřejném zájmu.
  Vážím si Vás pro nepochybnou vysokou erudici a schopnost získat data a zorientovat se v široké škále problému. Ale ocenil bych, kdybyste si i Vy vážil lidí, kteří mají oprávněně trochu jiný pohled, nebo žijí v dotčeném území. Přehnaně asertivní zahledění jen do svých paragrafů, tabulek a vlastní pravdy k řešení problému a dobré komunikaci nepomůže. Zvlášť když většina těch lidí takový dokonalý přehled (a nadhled) nemá a řeší to, co vidí (a slyší) za vlastním oknem.
  Pro doplnění Vaší informovanosti – jsem pro tramvaj ke Globusu (za předpokladu použití nejmodernější technologie – kvalitní pražce, guma, antivibrace, rozchodník, otočné tram. podvozky atd.).

  Thumb up 5 Thumb down 2
 11. aggu :

  Martin [msstavby.cz]: Martine, pokud se ornice/podornice odveze a využije jinde či jinak, tak „půda“ se nemůže „znehodnotit“. To cenné je přece ten humózní materiál, ne podloží pod ní.
  O tom kde se bude či nebude stavět máme plánovače. Postavením 2 dálnic, exitu a existence přivaděče je charakter území v budoucnu vyřešen.
  Místa vhodnější v Ostravě jsou, to bezesporu, ale to by je někdo musel aktivně nabízet (město, Asental) a být na podobně atraktivních místech. Jinak se bavíme/tlacháme jen v teoretické rovině.

  Jann: Pokud se chcete o něčem bavit a nemá to být už úplná ztráta času, tak je lepší si netahat čísla z rukávu, že ano ;) A ano, ta vzdálenost je opravdu důležitá, intenzita „hluku“ klesá se čtvercem vzdálenosti od zdroje.
  A ještě jednou, ohledně hluku, všiml jste si, že žijete ve městě? S tím se nedá dělat nic, kdo chce 20 dB ve dne, musí na venkov. Hluk můžete jen mírnit a zrovna Václavovice mají na rozdíl od jiných docela dost opatření, trasa dálnice v zářezu, mimo zářez jsou PHSky…
  Já žiji taky v dotčeném území, jako konec konců většina lidí ve městech. Na rozdíl od Václavovic nám nikdo v Hrabůvce okolo Místecké PHSku nepostavil. A to je provoz na Místecké neporovnatelně vyšší než Vašem přivaděči. Tak mi prosím nepodsouvejte, že nevím o čem je řeč.
  Stovky kamionů? Před domem? Ale no tak…
  Brání Vám někdo se bránit? Nemarněte čas nadávkami na internetu a ptejte se na kompetentních místech, info třeba zde: https://frankbold.org/poradna/kategorie/hluk/rada/kompletni-manual-obcana-obtezovaneho-hlukem

  Thumb up 3 Thumb down 1
 12. aggu :

  Jann:
  PS: Tady máte novou hlukovou mapu: https://geoportal.mzcr.cz/shm/

  Thumb up 0 Thumb down 0
 13. tommtomm :

  aggu: definovat pojem půda je velmi složité, přírodním a lidským působením se na tomto prostoru kultivovala do podoby v jaké ji máme teď, ale humus je pevně provázaná se svým podložím. Pokud ho seberete a nasypete na hromadu a necháte jí tam deset let tak o její hodnotu z velké části přijdete, protože v ní žijí mikroorganizmy apod. samozřejmě když jí pak rozprostřete na novém uzemí, bude hodnotnější než jíl, ale zároveň nedosáhne hodnoty v jaké byla předtím, i kdyby jste ji znovu kultivoval, přírodní podmínky máte jiné a tím pádem bude jiná i výsledná půda. Je smutné že stále i přes klimatické změny si většina lidí neuvědomuje hodnotu půdy a že nejsou zákony na její ochranu. Z měst děláme louky založené na 20cm půdy nad betonem, z lesů děláme parky s prolézačkama, z polí děláme skladové centra, a zároveň rekultivujeme odvaly které se mezitím staly přírodou. Na zahrádce každý potřebuje okamžitě zelený trávník ale bez práce, nejlépe s netkanou textili v podloží proti plevelu a trávníkem položeným v kobercové upravě v roli, za tři roky koupíme novou roli a vyměníme ho.

  Výstavba je nutná, změna v krajině také, ale s patřičným citem a úctou k půdě a přírodě.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 14. aggu :

  tommtomm: Humus není provázaný se svým podložím. Ten vzniká všude na jakémkoliv podloží. Někde více, někde méně, s kvalitou podle typu substrátu. Desítky tisíc let. Klidně jej můžete převézt kamkoliv, a když je potřeba, můžete ji „upgradovat“. Právě proto máme ty třídy, aby se méně kvalitní půda nevozila na kvalitní a naopak. Hodnotu půdy si každý uvědomuje. A mimochodem, máme ji spoustu. Víc než (nyní) potřebujeme.
  Proč by měla 10 let někde ležet? Deponie jsou drahé, prostě se půda převeze na jiná pole, nebo se ozelení části stavby, když je méně kvalitní.
  Nevím proč fabulujete, půda se někde sype na beton? ;) To ani jako nadsázka neobstojí, to se prostě nedělá.

  Thumb up 1 Thumb down 1
 15. Jája :

  aggu: Do složitějších úvah o provázanosti nebo neprovázanosti s podložím se nebudu pouštět, nejsem hydrogeolog ani zemědělec, ale že by zemina byla pořád stejná, ať ji nasypete na nepropustné nebo na propustné podloží, kde je i jiný stav podzemní vody se mi nezdá. Místy z dříve kvalitní půdy na jižní Moravě, která je bez vody, se stává poušť, kterou vítr odfoukne a není.
  Na druhou stranu pokud se pořád bude orná půda zabírat, tak kam ji budeme sypat? S větší mocnosti nasypané vrstvy si už nepomůžeme, jak psal tommtomm bo mikroorganismy, které žijí do určité hloubky. Při skladován v deponiích byť v mocnosti 1 – 2 m stejně ornice postupně ztrácí svoji hodnotu, leda bychom ji neustále přehazovali.

  Thumb up 2 Thumb down 0
 16. aggu :

  Jája: Není stejná. Opakuji – třídy bonity. Typologií se už nebudeme zatěžovat ;)
  Půda na jižní Moravě (i kdekoliv jinde) mizí, protože sucho z hlíny dělá prach. Easy.
  Budeme ji sypat tam, kde je potřeba nebo zájem.

  Thumb up 3 Thumb down 1

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.