Rozšíření výrobního areálu Karviná

V Karviné-Hranicích bude rozšířena výroba společnosti Czech Plastic Production s.r.o. Záměr je situován na brownfieldu a v současné době prochází posuzením EIA.

Zájmové území se nachází na severovýchodním okraji Karviné, v městské části Hranice. Stávající průmyslový areál je prostorově vymezen ulicí Rudé armády z východní strany, ulicí Havířskou z jižní strany a železniční tratí ze strany západní. Část provozovny společnosti Czech Plastic Production s.r.o. tvoří areál bývalé pekárny. Jedná o zastavěnou průmyslovou plochu, kterou od obytné zóny odděluje silnice II/475 (ulice Rudé armády).

Předmětem oznámení záměru „Rozšíření výrobního areálu Czech Plastic Production s.r.o.“, je rozšíření výrobního areálu oznamovatele a navýšení produkce stávající technologie výroby plastových folií v průmyslovém areálu Karviná – Hranice v Moravskoslezském kraji. Novostavba výrobní haly s technologií výroby plastových fólií a jejich zpracování bude ve své východní části navazovat na stávající výrobně skladovací objekty. Záměr dále zahrnuje výstavbu skladů, administrativního a logistického centra.

Objekty budou situovány do západní části areálu, které v současné době tvoří nevyužívané pozemky bývalých pekáren. Nedílnou součástí záměru je napojení nových objektů na potřebnou technickou
a inženýrskou infrastrukturu.

Kompozice rozmístění nových objektů je zvolena pro efektivní propojení se stávající výrobní budovou a zpevněnými plochami. Haly jsou navrženy západně od využívaných objektů v areálu. Hlavní plochy fasád navržených hal budou tvořeny grafitově šedým profilovaným svisle orientovaným plechem s nepravidelně vloženými pásy ve světle šedém odstínu. Administrativní hala je řešena jako dvoupodlažní stavba s prosklenou vstupní částí. Výrobní, skladové a logistické haly jsou navrženy jako stavby jednopodlažní.

Okolo hlavního příjezdu do areálu (ulice Rudé armády) je navrženo parkoviště pro osobní automobily rozvržené do bloků, které budou ohraničeny výsadbou dřevin. Jeden blok se nachází vně areálu a je vymezen primárně pro návštěvy. Ostatní parkovací místa jsou umístěna uvnitř areálu za hlavním vjezdem a jsou určena pro zaměstnance. Dopravní obsluha areálu je řešena stávajícím sjezdem ze silnice II. třídy. Vnitroareálové komunikace budou upraveny pro potřeby logistiky provozu, kdy budou tvořit objízdnou komunikaci kolem navržených objektů.

zdroj + více informací: EIA

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.