Park okolo kulturního domu v Hlučíně

Fotografie a popis projektu revitalizace parku kolem kulturního domu v Hlučíně.

Investor:                             Město Hlučín
Autor:                                 Petr Doležal, Tomáš Bindr / Atelier38
Návrh zeleně:                   Petr Ondruška
HIP:                                     Tomáš Mička / Atelier38
Projekt:                               2015/2016
Realizace:                           2017/2018
Dodavatel:                         Skanska, a.s.
Řešené území:                 12 160 m2
Foto:                                    Roman Polášek
Ocenění:                             Čestné uznání , stavba MSK 2018

Projekt řešil park kolem kulturního domu v Hlučíně,  vymezený ulicemi Ostravská a Písečná. Kulturní dům byl postaven v letech 1957 -1958 podle návrhu arch. Evžena Tošenovského,  včetně formálního předprostoru, díky kterému byla plošně sanována výstavba podél Ostravské ulice.  Předprostor byl odebráním zeminy a vytvořením principu zikkuratu koncipovaný jako zvýraznění monumentality kulturního domu. Byl příkladem ideologie, která nejen že nerespektovala člověka, ale vědomě ho znásilňovala. Předprostor nerespektoval pěší vazby a rozděloval severovýchodní a jihozápadní část parku.

Kulturní dům je symbolickým objektem ležícím na pěší spojnici mezi dvěma substanciálními strukturami – historickým centrem a sídlištěm Rovniny. Z východní části je vedle parku umístěné dětské hřiště, které predikujeme vložením branky do plotu propojit s parkem.

Odstraněním stávajícího předprostoru kulturního domu včetně dvojice pojízdných komunikací a navrácení původní figury terénu jsme propojili severovýchodní a jihozápadní část parku. Zároveň jsme tímto zapojili kulturní dům více do prostoru, života parku.

Nově navržené chodníky respektují přirozené pěší vazby mezi sídlištěm Rovniny a centrem, a mezi kostelem s. Markéty a tenisovými kurty. V rámci řešení nové křižovatky jsme navrhli přechod pro chodce přes ulici Písečná.

Využíváme výhledů z parku a z předprostoru KD na historické jádro a na věže kostelů sv. Jana Křtitele a sv. Markéty.

Předrostor před kulturním domem

Předprostor před kulturním domem jsme zbavili monumentality, průčelí KD je dostatečně výrazné. Rozšířili jsme zpevněnou plochu před KD a vrátili původní figuru terénu. Předprostor je definovaný trojici stromů se zachováním stávající borovice černé, u které jsou umístěny lavičky orientované na výhledy. Dlážděné chodníky vedoucí k přechodu pro chodce jsou v místech přirozených pěších tras. Na osu kulturního domu je navržená žulová dlažba v trávě. Aby se v letních obdobích tráva mezi dlažbou nevypalovala, navrhli jsme automatické zavlažování v místech předprostoru. V době zavlažování kromě své funkce vytváří interaktivní vodní prvek.

Východní část parku

Podél východního průčelí je největší pohyb lidí mezi centrem a sídlištěm Rovniny. Tento průchod je podpořen alejí stromů, v místě restaurace zdvojenou pro možnost sezení pod stromy. Prostor před restaurací je proveden v barevně a rozměrově rozdílné dlažbě, přes stupně s posezením a s vodním prvkem přechází do parku. Toto místo má potenciál zdržování se lidí. Je založen na dualitě možnosti posezení v zahradní restauraci ve stínu pod korunami stromů, nebo na prosluněném udržovaném a zavlažovaném pobytovém trávníku. Tato část trávníku má větší udržovací režim oproti zbytku parku a je automaticky zavlažovaná. Vodní prvek vytváří vodotrysk s hladinou, poté stéká po stupních a po posledním stupni teče podél celého schodiště. Vodní prvek a lavičky jsou podsvětleny.

Severovýchodní část parku

Tato část je navržená jako odpočinková. Je od komunikace Ostravské odhlučněna zelenou podnoží před stávající lipovou alejí. Zelení je také ohraničena od prostoru zahrádek z východní a jihovýchodní strany. Chodník je trasován přes stávající alej vedoucí ke kostelu sv. Markéty.  Ve středu parku je vysazen v travnaté ploše strom s lavičkami a poeziomatem, je umístěný na výhledy na věže kostelů sv. Jana Křtitele a na sv. Markétu. Navrhujeme umístění branky do plotu dětského hřiště, dojde tím k interakci parku a dětského hřiště.

Západní část parku

V západní části parku je nově vybudovaný chodník propojující park směrem k tenisovým kurtům. Stávající parkoviště bylo přeřešeno a nově osázeno stromy.

Zeleň původní stav:

Původní kompoziční schéma parku kolem kulturního domu bylo jednoduché a tvořila jej osově symetrická výsadba před průčelím kulturního domu, doplněné o obvodové aleje. Z tohoto kompozičního konceptu zůstala funkční jen obvodová alej lip, kolem ul. Ostravská. Z výsadby před průčelím kulturního domu zbylo jen torzo, které tvoří dožívající aleje hlohů, solitérní borovice černá a drobné solitéry jehličin. Další výsadby v parkových plochách tvoří stromořadí kolem chodníků pro pěší a zejména solitérní skupina uprostřed volné trávníkové plochy (původně v místě křížení parkových cest). Hodnotné jsou vzrostlé keře tisů, které se nacházejí zejména u budovy kulturního domu a na volné ploše kolem ul. Ostravská. Celkově byla původní sadovnicko – krajinářská kompozice dožívající a již neplnila požadované funkce (kromě stromořadí kolem ul. Ostravská).

Zeleň návrh:

Návrh potvrzuje kosterní funkci stromořadí kolem ul. Ostravská. Dále je navržena k zachování oboustranná alej kolem chodníku v severovýchodní části parku, borovice černá u hlavního průčelí budovy, tisy a několik stromů na okraji parku. Ostatní dřeviny byly odstraněny. Nahradili a doplnili je především solitérní stromy dominantního vzrůstu, které jsou rozmístěny tak, aby důstojně dotvářely prostorovou kompozici.Tyto výrazné solitéry doplnili pravidelně rozmístěné stromy menšího vzrůstu, které tvoří snížený optický rámec kolem hlavní pěší trasy. Současně vzniklo příjemné prostředí pro venkovní posezení u restaurace, jejíž vchod se nachází u hlavní pěší trasy. Na prostor částečně krytý korunami stromů navazuje volná pravidelná plocha s kvalitním trávníkem. Ten bude sloužit pro pohyb a pobyt lidí. Stromořadí kolem ul. Ostravská je doplněno volně a nepravidelně rozmístěnou výsadbou vzrůstných dekorativních keřů. Trávníky v parku budou regenerovány tak, aby mohly sloužit k pohybu návštěvníků.Pobytové trávníky jsou navíc vybaveny automatickou závlahou.

Související články


Komentáře

 1. balde :

  Hlučín jede jiný level

  Thumb up 14 Thumb down 3
 2. Rado :

  A jde to i bez sprosté, té nejobyčejnější zámkovky, že Ostravo…

  Thumb up 17 Thumb down 0
 3. Adam :

  Ale bez směšných keců jako „prostor je definován třemi stromy“ to nejde ani tady, co? Vážně komický cech, ti „architekti“.

  Thumb up 2 Thumb down 9
 4. Co na to místní? :

  Pěkný kopec na sáňkování 😊. Škoda, že končí na fregventonané silnici!

  Thumb up 1 Thumb down 4
 5. Mx :

  Super, podle mne povedené, tady se i napřed přemýšlelo, ne jen za každou cenu budovalo, aby byla nejaka ´rekonsteukce”

  Thumb up 2 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.