Obchvat Karviné – EIA

Situační výkresy a popis projektu obchvatu Karviné z dokumentace EIA.

Předmětem posuzované stavby je novostavba pozemní komunikace, která bude sloužit jako jihozápadní obchvat Karviné pro dopravu ve směru Český Těšín – Bohumín a Ostrava. Obchvat Karviné významným způsobem odlehčí snížením intenzity dopravy v centru Karviné (stávající průtah městem), zejména od tranzitní dopravy. Realizací stavby předmětného úseku silnice I/67 se zlepší komfort jízdy, doprava bude plynulejší, bez ovlivňování křižovatkami a pohybem pěších na průtahu. Dojde ke zvýšení bezpečnosti na průtahu městem.

Díky přeložení silnice I/67 na obchvatovou trasu mimo městskou zástavbu dojde na průtahu městem ke snížení hlukové a exhalační zátěže. Pro dodržení hlukových hygienických limitů pro zástavbu podél navrhované trasy budou vybudovány protihlukové stěny. Celkové technické řešení obchvatové trasy, včetně řešení možných kolizních míst v napojení vedlejších komunikací je řešeno v zájmu maximální bezpečnosti s navržením přibližně kolmého napojení, vybudováním připojovacích a odbočovacích pruhů, plným kanalizováním úrovňových stykových křižovatek s fyzicky oddělenými dělícími ostrůvky. Stavba zahrnuje vybudování komunikace v úseku od křižovatky silnic I/67 s III/4687 (provozní staničení km 9,533 silnice I/67) po mimoúrovňovou křižovatku silnic I/67 a I/59 (provozní staničení km 13,012 v uzlovém bodě 15-44-A17). Délka nové komunikace činí 2,975 km. Začátek úseku je km 0,000, konec úseku km 2,975. Jízdní rychlost na trase obchvatu je 90 km/hod. Součástí stavby jsou napojení na stávající komunikace, mostní objekty, přeložka potoka Darkovská Mlýnka a přeložky inženýrských sítí v rozsahu nutném pro provoz nové stavby.

Trasa je vedena územím, na kterém v současnosti probíhá rekultivace po předchozí důlní činnosti (km 0,0 – 1,0), dále je vedena roztroušenou zástavbou na levém břehu řeky Olše, která bude vykoupena a demolována v rámci důlní činnosti a rekultivací. Po překročení řeky Olše je trasa vedena po břehu vodní nádrže v Parku Boženy Němcové ke křižovatce se silnicí I/59. Trasa je projektována jako polovina plánovaného obchvatu Karviné, s tím, že na konci úseku (km 2,550) bude komunikace vybudována v plné šířce, aby se v budoucnu předešlo těžkostem při napojování na MÚK I/59 a I/67. Mostní objekty jsou projektovány na polovinu plánované šířky, přeložky inženýrských sítí a protihluková opatření jsou přizpůsobeny výhledovému stavu.

zdroj:EIA

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.