Nové parkoviště v Zábřehu

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Záměr řeší výstavbu nových parkovacích ploch na ulici Syllabově v Ostravě – Zábřehu.
Výstavba navrhované zpevněné plochy odstraní stávající parkování na travnatých plochách, v místech nebezpečných pro bezpečnost silničního provozu a místech, které odporují hygienickým předpisům.
Záměr současně zajistí užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace díky výstavbě parkovacích míst pro tělesně postižené občany a vytvářením bezbariérového prostoru.
Záměr bude sloužit pro nově vzniklou Lékařskou fakultu Ostravské univerzity k parkování vozidel zaměstnanců, studentů a návštěvníků. Záměr nastoluje koncepční řešení a dává možnost dalšího vývoje stacionární dopravy v území.
Parkovací plocha je v zastavěné části obce.

Lokalita budoucího parkoviště
Jedná se o v současné době nezpevněnou plochu s velkým množstvím stávajících stromů a keřových skupin. Na základě tohoto faktu byl před zahájením návrhu parkovací plochy proveden podrobný dendrologický průzkum (viz příloha oznámení a dále oddíl D – Vlivy na flóru). Na základě zhodnocení stávajících dřevin bylo parkoviště navrženo tak, aby bylo kácení stávajících stromů minimalizováno a aby také v maximální možné míře byla respektována plocha vymezená korunami jednotlivých stromů. Území je sice vedeno jako významný krajinný prvek, ale nachází se prakticky v centru města, na rozhraní čtvrtí Vítkovice a Zábřeh. Od Zábřehu je odděleno rychlostní městskou čtyřproudou komunikací včetně tramvajové linky. Tato komunikace tvoří téměř nepřeklenutelnou bariéru, takže koncepčně a také hlavně z hlediska dopravního napojení je nutno řešené území zařadit k Vítkovicím. Na tomto místě je nutno zdůraznit, že se tato oblast svým charakterem značně odlišuje od čtvrti Vítkovice, takže si skutečně zasluhuje zvláštní pozornosti. Vítkovice jsou jednoznačně čtvrtí průmyslovou, kde dominují výrobní areály, které jsou doplňovány dalšími doprovázejícími urbanistickými funkcemi, jako je občanská vybavenost všeho druhu a také funkce bydlení. Záměr je řešen v území ohraničeném ze tří stran areály, které se z hlediska funkčního zařazení diametrálně odlišují. Severní strana sousedí s výrobní zónou, jejíž využití bude v budoucnu jistě dále vykazovat větší intenzitu, východní strana navazuje na území zastavěné převážně rodinnými domy. Jihovýchodní hranice je tvořena již zmíněnou rychlostní městskou komunikací.

SITUACE PARKOVIŠTĚ

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.