Studie proveditelnosti bývalého hotelu Centrum

Město Frýdek-Místek má výsledky studie proveditelnosti rekonstrukce bývalého hotelu Centrum.

Statutární město Frýdek-Místek vydražilo bývalý Hotel Centrum v elektronické dražbě za 41 milionů korun. Záměrem bylo zabránit tomu, aby z něj v rámci byznysu s chudobou vznikla ubytovna, a vybudovat zde bydlení pro seniory a mladé rodiny nebo matky samoživitelky a zařízení pro sociální služby.

Aby město zjistilo, jaké jsou nejekonomičtější a nejefektivnější možnosti naplnění daného záměru, nechalo vypracovat studii proveditelnosti, která hodnotila tři varianty – rekonstrukci stávajících objektů, demolici stávajících objektů a výstavbu objektů nových a kombinaci obou předešlých variant.

„Varianta rekonstrukce se jeví jako nejméně výhodná, ať už z hlediska vysokých nákladů, tak schopnosti zajistit komfortní bydlení, odpovídající dnešním standardům a předpisům,“ vyplývá ze studie proveditelnosti zpracované architektkou Ditou Novákovou.

Do příčné panelové konstrukce jedenáctipodlažního objektu nelze zásadním způsobem zasáhnout, aniž by nedošlo k případnému poškození statiky. To znamená, že byty by mohly být orientovány jen na stranu severní, tedy chladnou a tmavou, nebo na stranu jižní, tedy slunnou a zejména v létě velmi teplou, protože takto je objekt vzhledem ke světovým stranám orientován. Navíc v něm jsou úzké chodby, což je nevhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí, vozíčkář by chodbou neprojel, a také stěhování nábytku by bylo komplikovanější. Nízká je taky konstrukční výška, tedy stropy. Řešit by se musela i akustika dělících konstrukcí, aby sousedé neslyšeli úplně vše, co se děje za zdí. Objekt nemá balkony nebo lodžie, které by bylo z technického hlediska téměř nemožné dodatečně dobudovat. A také materiál, ze kterého byl objekt postaven, je již z hlediska životnosti a kvality nevyhovující.

V případě rekonstrukce by se všechna tato negativa odrazila v náročnosti realizace a finančních nákladech vyčíslených předběžně na téměř 500 milionů korun. „Je také téměř jisté, že v rámci rekonstrukce by město nedosáhlo na dotace, které jsou vypsány jen na novostavby, a rekonstrukci by nebylo možné realizovat na etapy, což by znamenalo nárazové finanční zatížení města,“ konstatoval primátor Michal Pobucký.

Podobně neekonomicky a neefektivně se jeví varianta rekonstrukce spojená s dostavbou. Pozemek je totiž poměrné úzký a výška jednoho z objektů by světelně omezovala (stínila) umístění novostaveb. Bylo by samozřejmě možné část výškového objektu odbourat, nicméně velká část již zmíněných negativ by v něm přetrvávala. 

Při pořizování hotelu formou dražby jsme počítali s tím, že rekonstrukce nebude snadná.  Naším hlavním cílem tehdy ale bylo předejít tomu, aby skončil v neznámých rukou a stal se ruinou nebo jen ubytovnou v byznysu s chudobou. Navíc jsme jejím pořízením získali lukrativní prostor téměř v centru města, který navazuje na rekreační pás zeleně podél řeky Ostravice,“ řekl primátor Michal Pobucký. Podobný volný prostor již v těchto místech není, a i kdyby byl, pak by jej město muselo pro podobný záměr novostaveb koupit, což by při dnešních cenách činilo zhruba 16 milionů korun.

Nejvýhodnější variantou je podle architektky, která zpracovala studii, a k níž se přiklání také vedení města, celková demolice bývalého hotelu Centrum a výstavba pěti nových obytných domů a denního centra pro seniory Domovinka, které by zcela vyhovovaly dnešním standardům a požadavkům. 

Byty by byly prostornější, i s balkony a optimální orientací k světovým stranám. Předběžné náklady jsou vyčísleny na zhruba 400 milionů korun, což je méně než při variantě rekonstrukce, a zahrnuty do nich jsou i náklady na demolici a také vybudování dvou podzemních parkovišť se zhruba 70 parkovacími místy. Díky tomu by v tomto místě vznikla příjemná obytná lokalita s prostornou parkovou plochou mezi domy.

„Také s ohledem na to, že zde počítáme s byty pro seniory a startovacími byty pro mladé rodiny s dětmi, jeví se varianta vybudování jednotlivých obytných domů příznivěji než společné bydlení v jednom vysokém objektu,“ poznamenal náměstek primátora pro sociální oblast Marcel Sikora.

„Značným a neméně důležitým pozitivem je také možnost získání dotace, nejen na demolici, ale také na pořízení novostaveb. Výhodou by bylo i to, že domy by se mohly stavět postupně po etapách, takže finanční zatížení města by nebylo skokové,“ doplnil primátor Pobucký.

Nyní studie proveditelnosti vstupuje do druhé části.

 Varianta novostavby se rozpracovává do dvou verzí, které řeší vhodné rozmístění domů v dané lokalitě. Následně bude zpracována třetí část, a to do fáze investičního záměru, který se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně dokumentace pro provádění stavby. Následně by se mohlo vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. Tento proces může trvat až dva roky. Pak by se mohlo začít stavět. 

S postupem a jednotlivými návrhy jsou seznamováni také zastupitelé. Již v únoru jim bude v rámci novostavby představeno rozmístění bytových domů a další konkrétnější informace k počtu a velikosti bytů a podobně.

„Rada města se ve svém programovém prohlášení na začátku volebního období zavázala, že připraví rekonstrukci Hotelu Centrum na bydlení zejména pro seniory a z části také pro rodiny s dětmi. Proces přípravy rekonstrukce zahájil projektový tým vytvořený k tomuto účelu na magistrátu města. Závěry a doporučení projektového týmu posloužily jako prvotní podklad pro výběrové řízení na zpracování studie. Zdá se, že jsme při výběru architekta měli šťastnou ruku, paní architektka Nováková na kontrolních dnech reagovala vždy konstruktivně na věcné podněty a návrhy příslušných úředníků města i členů vedení, současně své vlastní návrhy a řešení argumentačně ustála. Zpracovanou studii také podle mne velmi dobře odprezentovala zastupitelům. Mohu tedy konstatovat, že příprava realizace bydlení v dané lokalitě běží a rada města tak plní jeden ze zásadních úkolů, který si vytýčila,“ dodal náměstek Radovan Hořínek.

zdroj: frydekmistek.cz

Související články

 • žádné související články, zkuste tagy pod nadpisem..

Komentáře

 1. Darja :

  Chtěla bych se tam podívat ještě před tím, než to zbouraji :(

  Thumb up 4 Thumb down 0
 2. vojta :

  Vizualizace možné výstavby tady: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=453953329302016&id=112696650094354

  Thumb up 1 Thumb down 0
 3. Vlado :

  KECY KECY KECY

  Thumb up 2 Thumb down 4
 4. Jan :

  Kdyby takto uvažovali ve Švýcarsku, tak tam mají holé skály. Bolševik bourá rád, to je velká domů. Vybourat staré a postavit obludu, studie snese všechno, viďte soc dem soudruzi.

  Thumb up 0 Thumb down 6

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.