Lázně v areálu dolu Trojice

yaa_2014I letos mladí architekti soutěžili v Young Architect Awards. Soutěž je určena studentům či absolventům oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury, ale i autodidaktům praktikujícím v oboru. Během několika následujících týdnů vám podrobně představíme ty přihlášené práce, které se týkají míst v našem regionu.

Lázně v areálu dolu Trojice | Ing. arch Jiří Papoušek (FAST, VŠB-TUO)

Konceptem projektu lázní v areálu bývalého dolu trojice je maximalizace využití stávajících hodnotných struktur (zbývající budovy, opěrná zeď a betonové skelety bývalých zásobníků) tyto struktury se projekt snaží revitalizovat a novými ingerencemi pouze zvýraznit jejich působení, nové objekty jsou navrženy na místě  bývalých budov. Vlastní stavba lázní je řešena z části v zemi za opěrnou zdí, z části ve starých skeletech, s finálním akcentem nové budovy, která dotváří prostorovou kompozici areálu, uzavírá ji, ale nijak ji nenarušuje.

Pozemek se nachází na slezské straně Ostravy v areálu dolu trojice. Dnes je využíván spolu s budovami k lehkému průmyslu.

Pozemek byl vybrán z důvodu silného potenciálu místa. Pozemek je na rozhraní dvou základních urbáních systémů města Ostravy, moravské Ostravy (vydatná struktura města s občanskou vybaveností) a slezské Ostravy, (rozvolněná struktura především pro bydlení) toto umístění spolu s historickým dědictvím jednoho z nejstarších ostravských dolů a možností využít horké prameny dalo za vznik myšlence zbudování vodních lázní v celém areálu bývalého dolu Trojice a provést tak konverzi areálu dolu na vhodnou občanskou vybavenost nadmístního významu, která by se stala novým ohniskem města a dopomohla tak multiplikovat účinky konverze sebe sama pro město jako celek. Řešení areálu je názorem jak využít jedinečného výrazu celku pro funkci jakou bychom si těžko dokázali v podobném kontextu představit (v souvislosti s tradičními, lázeňskými areály).

Areál se sestává ze staveb pro krátkodobé ubytování (konverze bývalých budov a novostavby) plaveckého areálu, rehabilitačních lázní, pavilonu sladkovodních živočichů (v návaznosti lanovkou přes haldu Emu na ostravskou ZOO), další občanské vybavenosti, venkovních bazénů a objektu samotných rekreačních lázní vznikajících v dnes rozpadající se opěrné zdi na jihozápadním svahu areálu. Urbanisticky je soubor budov řešen jako bývalý aparát dolu, všechny nově vznikající budovy leží na místech původních budov, v případě nemožnosti zastavění z důvodu poddolování, byly na místech budov v jejich půdorysných stopách navrženy zpevněné a vodní plochy. Na místech těžních věží a jam jsou umístěny artefakty připomínající jejich polohu.

Objekt lázní vyrůstá ze zmíněné opěrné zdi, a využívá její historické a výrazové hodnoty pro vytvoření prostředí pro lázně nečekaného, které však nelze nalézt jinde v evropských lázeňských městech. Objekt s výhodou využívá starých struktur zdí a betonových skeletů. V jejich kontextu je začleněn nenásilně a svou formou vhodně dotváří prostorovou kompozici celého areálu.

Stavba je primárně bez oken, uzavírá se sama do sebe a napětí vyvolané materiálovou skladbou starých cihelných zdí a nových struktur doplněné práci se světlem v podobě prosvětlení perforacemi a světelnými vlákny dává budově a především jednotlivým prostorům v ní neobyčejnou atmosféru, která přesně artikuluje to v čem je síla „Ostravského industriálu“. Další částí lázní jsou zasazeny do konstrukcí zbylých po ukončené těžbě, dá se z nich vyjít ven a využít venkovní bazény na opěrné zdi, neobyčejný výhled přes historické budovy dolu na Moravskou Ostravu je pak kontrapunktem vnitřní intimnosti a uzavřenosti lázní.

Konverze areálu počítá s predikcí rozvoje černé louky podle vítězného návrhu a v kontextu místa a účelu jej déle systematicky rozšiřuje a tím tak řeší problematická místa nejenom areálu jako takového, ale i přilehlých oblastí.

Nové konstrukce domu jsou betonové, konstrukce polygonálních nádob je opláštěna měděným plechem.

Pro informace o dalším ročníku sledujte náš web, nebo přímo yaa.cz.

Související články


Komentáře

 1. johny :

  Další krásný projekt… kdyby město bralo alespoň trochu v potaz tyto práce mladých architektů a snažilo se je nebo na jejich základech něco realizovat, byla by Ostrava za dobu existence této soutěže jedním z nejkrásnějších měst Evropy…

  Thumb up  Thumb down
 2. zerdě :

  hm, tak tenhle projekt se mi zamlouva

  Thumb up  Thumb down
 3. Jirka :

  Moc dobré, navíc Lázně mohou být samy o sobě velmi výdělečné a hlavně, je to obří přínos pro město. Odvádí se z toho poplatky, jde o určitou míru prestiže, rozšíření cestovního ruchu, návazné služby, výhody pro okolí… Za mě všechny palce nahoru! Ale bohužel, projekty krásné, ale co z toho jak jsou na papíře. To chce vyvinout i snahu mimo papír. Ale to bohužel Světlík sám táhnout nemůže.

  Thumb up  Thumb down
 4. aggu :

  http://www.diamo.cz/view-document-details/32-noviny-diamo-duben-2008
  stránky 3-4

  Thumb up  Thumb down
 5. Danek :

  Včera jsem se dostal k příloze MSdeníku, kde bylo popsáno využití dulních mineralních vod z Jeremenka,které je mimochodem vypuštěno
  bez užitku do Ostravice.Članek se týkal možnosti vybudovaní lázní v Ostravě a využití těchto vod k Lázenské činnosti….docela jsem se pro to nadchl,studie leží udajně na magistátu a čeká se až to někdo uchopí a začne na projektu lázní pracovat…bylo tam i něco vybudovaní aquaparku ve stylu Tropical Island….zase příležitost…doufám , že by se mělo tlačit na město..aby lázně vznikly.Co vy na to?

  Thumb up  Thumb down
 6. aggu :

  Danek: Důlní voda čerpaná z Jeremenka (z hloubky 380 m, až cca 200 litrů za sekundu) se vypouští tady pod vítkovickým jezem: http://mapy.cz/s/llAs
  Volně dostupné. Nejbližší termály ;). Teplé až 30°C, neodželezněné. Nepít ;)
  Další možností je využít vodu pro vytápění objektů v blízkém okolí (horkovody). Ale to už je volba někoho jiného, jestli chce tento přírodní dárek využít pro něco velkého nebo vytápět nějakou boudu ve Vítkovicích.

  Thumb up  Thumb down

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.