Komunitní centrum Ostrava a okolí

O tom, že budované Komunitní centrum v Hulvákách je jen část komplexu, který na louce nad lesoparkem Benátky vyroste, jsme informovali už v srpnu, dnes doplňujeme jen podrobnější popis.
Na lokalitě je záměr vybudovat:

 • Komunitní centrum Ostrava
 • Přestupní uzel Hulváky
 • Domov důchodců
 • Tři administrativní budovy Profiterm
 • Území u křižovatky ul.28.října – Klostermannova
 • Rozšíření 28. října
 • Cyklostezky

Komunitní centrum Ostrava

KCO bude tvořeno dvěma základními provozy: stacionářem s denním provozem a bydlením s podporou. Bydlení sestává z několika apartmánových domů. Apartmány jsou mezi sebou odděleny zahradou, se vstupy z jednotlivých buněk a společného prostoru. Spojovací chodba se samostatnými vstupy na západní straně propojuje všechny apartmány a navazuje na vstupní halu denního stacionáře. Denní stacionář se sestává z rehabilitačních provozů, tělocvičny, chráněných dílen, hygienického zázemí a šaten klientů, zaměstnanců a zázemí provozního. Objekty KCO jsou navrženy jako jednopodlažní nepodsklepené objekty s nosným stěnovým systémem, zastřešené zateplenými jednoplášťovými plochými a sedlovými střechami s prosvětlovacími střešními prvky.

Přestupní uzel Hulváky

V současné době se projednávají doklady k územnímu řízení pro 1. i 2.stavbu zároveň.

1.stavba – Jedná se o výstavbu místní páteřní komunikace, nové smyčky pro autobusovou a trolejbusovou dopravu a výstavbu sociálního zařízení pro zaměstnance DPO. Páteřní komunikace bude zajišťovat dopravní obsluhu po zrušení smyčky Sokola Tůmy. Páteřní komunikace propojí ul. Sokola Tůmy s ul. Klostermannovou. Je řešena jako dvoupruhová obousměrná šířky 7m. Součástí komunikace bude nová smyčka pro autobusy a trolejbusy, nové zastávky a kolmá parkovací stání. Součástí komunikace budou i parkovací stání a chodníky po pěší. Objekt sociálního zázemí zaměstnanců DPO je situován uprostřed nové smyčky. Bude zde občerstvovací místnost s kuchyňkou a WC odděleně pro muže a ženy. Dále je zde WC pro invalidy a WC pro veřejnost.

2.stavba – Druhá stavba se týká zrušení stávající točny trolejbusů a její přesun do nové smyčky uzlu, vybudované v rámci 1.stavby.

Domov důchodců

Objekt DD je kombinací monobloku se 2 vnitřními atrii a 2 vybíhajícími křídly. Hmotově je DD navržen jako tři podlažní budova společenských a provozních místností a dvoupodlažní část ubytovací. Tato část vzhledem k modelaci terénu k ul.Sokola Tůmy se projevuje jako 3 podlažní (s vystupujícím suterénem), s terasově ustupujícími balkóny. Nižší část je „zaklesnuta“ do vyšší jemnou křivkou sledující oblouk ul.Sokola Tůmy. Hmoty ubytovacích křídel jsou vodorovně rozčleněny zábradlím balkónů a teras.

Tři administrativní budovy Profiterm

Profiterm hodlá na svých pozemcích realizovat výstavbu třech administrativních budov včetně potřebné infrastruktury a zpevněných ploch. Objekty nebudou tvořit
souvislou uliční frontu a budou mírně odsazené od ul. 28.října.
U prvního z objektů investor předpokládá půdorys tvaru L o rozměrech cca 18x31m a výšce 4.-5.NP.
U druhého investor předpokládá obdélníkový půdorys o rozměrech cca 48x15m s 1.PP – technické místnosti a podzemní garáže. Výškově bude mít objekt 7. NP (6.NP) a bude převyšovat ostatní objekty v území.
Třetí objekt bude mít rovněž obdélníkový půdorys o rozměrech 15x37m. Bude mít 2.NP a celkovou výšku cca 10m. Budou zde vybudovány parkovací plochy včetně vjezdu do podzemních garáží. Objekty budou od sebe navzájem odsazeny. Vytvořené proluky budou využity pro pěší chodníky s lavičkami a budou doplněny zelení.

Území u křižovatky ul.28.října – Klostermannova

Zpracovatel koordinační studie se pokusil vytvořit dvě alternativy návrhů možné zástavby, včetně návaznosti na rohové území u křižovatky ul. 28.října a ul. Klostermannova. Obě alternativy uvažují s přestavbou solitérního nájemního objektu na parc č. 1124 (aktuálně budova a autobazar vedle zastávky MHD – pozn. msstavby.cz) na vhodnější objekt kavárny či cukrárny s venkovním posezením pod stanovou konstrukcí.

hulvaky

zdroj: Přestupní uzel Hulváky – Koordinační studie – OSA projekt

Související články


Komentáře

 1. Tomin :

  Vypadá to dobře. Akorát by mě zajímalo co si mám představit pod pojmem „Území pro městskou dominantu u křižovatky ul.28.října – Klostermannova“. Co tam má vyrůst? Pokud se mluví o dominantě, tak snad existují nějaké vizualizace. Nebo se to teď připraví a pak se bude čekat, kdo tam chce postavit nějakou dominantu :)?

  Thumb up  Thumb down
 2. mm :

  Zajímavý projekt, zajímalo by mě to samé a pak ještě ty tři administrativní budovy. Realizace těchto tří budov a domova důchodců je plánována na kdy?

  Thumb up  Thumb down
 3. X236K :

  Moc hezky projekt. Proc je ta plocha vlastne prazdna?

  Thumb up  Thumb down
 4. jura5 :

  Pokud se matně pamatuji, tak plocha je prázdná protože ještě poměrně nedávno byla blokována pro megalomanskou stavbu policejního ředitelství. Pak došly prachy a sešlo z toho.

  Thumb up  Thumb down
 5. Hynek [msstavby.cz] :

  mm, Tomin: jsem to doplnil. realizace je planovana „vyhledove“.

  Thumb up  Thumb down
 6. thrpst :

  jen houšť, ale proboha ne třípatrové budovy… se divím že už to tam není zastavěné.

  Thumb up  Thumb down

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.